Home

Akutní promyelocytární leukémie

 1. Acute leukemias are a group of neoplastic diseases originating in the hematopoietic stem cell. They are characterised by uncontrolled proliferation of leukemic blasts in bone marrow. Based on the adherence of blasts to myeloid or lymphoid lineages, they are divided into acute myeloid leukemia (AML) and acute lymphoblastic leukemia (ALL)
 2. Akutní formy mají rychlý průběh a neléčeny vedou velmi rychle ke smrti nemocného. Chronické formy mají pomalý a postupný průběh a nemocný může žít i několik let bez léčby, než je choroba rozpoznána. U akutních leukemií jsou výrazně zmnoženy jedny z nejčasnějších buněk vývojové řady - blasty, zatímco u.
 3. Akutní promyelocytární leukémie Úvod Reálná incidence této nemoci není jednoznačně stanovena, v našich podmínkách představuje cca 5 % akutních myeloidních leukémií (incidence akutních myeloidních leukémií v Evropě je 2-4/100 000 obyvatel), větší incidence byla zaznamenána v jižní Evropě a Latinské Americe
 4. Příznaky APL (akutní promyelocytární leukémie) jsou stanoveny podle věku, celkového zdravotního stavu a závažnosti stavu . Některé z nejběžnějších patří obecný pocit únavy, možnost hubnutí, horečka a dušnost. Někteří jedinci modřiny snadno, a dokonce i vytvořit něco, co je známé jako petechie, nebo malé body.
 5. ované intravaskulární koagulace. Kód deskriptoru: C04.557.337.539.275.700. Nemoc
Ostra białaczka promielocytowa – Wikipedia, wolna encyklopedia

Akutní promyelocytární leukemie (AML-M3). Patrná azurofilní granula. Lokalizace: kostní dřeň: Incidence v ČR: 3,4:100 000: Terapeutické modality: chemoterapie, allogenní transplantace HSC: Akutní myeloidní leukemie (AML) je onemocnění vznikající maligní transformací kmenové hemopoetické buňky, která se diferencuje na. Z hlediska větší přehlednosti si vyčleníme čtyři základní typy leukémií (tedy leukémie v pravém slova smyslu - nikoliv lymfomy, polycytémie, trombocytémie apod.), kterým se budeme podrobněji věnovat: akutní myeloidní leukémie, chronická myeloidní leukémie, akutní lymfatická leukémie a chronická lymfatická leukémie 2. Akutní myeloidní leukemie 2.1. Úvod Akutní myeloidní leukemie (AML) je maligní klonální onemocnění hematopoe-zy, charakterizované proliferací a akumulací nezralých myeloidních prekurzorů v kostní dřeni. Důsledkem tohoto procesu je selhání krvetvorby s anemií a trom

Akutní leukemie - Fakultní nemocnice Brn

Leukémie postihující bílé krvinky vznikající hlavně v lymfatických uzlinách, označované jako lymfocyty, je nazývána lymfatická leukémií. Dále se leukémie dělí podle rychlosti nástupu nemoci , tedy na leukémii akutní, s rychlým nástupem a průběhem, a leukémii chronickou, která má naopak rychlost nástupu a průběh. Leukemie není jedním onemocněním. Jde o skupinu nemocí s různou prognózou, které se projevují poruchou funkce kostní dřeně a krve. V podstatě jde o zhoubný nádor (někdy se nepříliš přesně uvádí, že jde o rakovinu) bílých krvinek, tedy jedné ze složek imunitního systému člověka. Slovo leukemie, které lze do češtiny přeložit jako bílá krev nebo. akutní promyelocytární rakovina je podmnožinou leukémie , objevuje nejčastěji u dětí . Na rozdíl od některých druhů rakoviny , které vznikají v určité části těla , leukémie může vzniknout kdekoliv v kostní dřeni nebo krevního oběhu v těle Akutní myeloidní leukémie rozdělujeme dále do čtyř skupin dle toho k jakým změnám v buňkách dochází. Toto rozdělení má význam především v prognóze onemocnění. Akutní lymfoblastová leukémie. Akutní lymfoblastová leukemie je méně častým onemocněním ve srovnání s předchozím typem. Zde jsou postiženy kmenové.

Akutní leukémie Dr.Kissová Jarmila Oddělení klinické hematologie FN Brno Akutní leukémie tvoří heterogenní skupinu maligních hematologických onemocnění, v níž je možné z pohledu dnešních poznatků vyčlenit řadu podskupin s různým klinickým i laboratorním nálezem, prognózou a odpovědí na terapii Leukemie (řecky leukos λευκός, bílý a haima αίμα, krev, odtud i starší český termín bělokrevnost), zastarale též hemoblastózy, představují nádorová onemocnění, která vycházejí z krvetvorné tkáně a z lymfatických uzlin.Hlavní rozdíl oproti lymfomům je ten, že leukemie postihují celý organismus a nádorovými buňkami jsou větší či menší.

Akutní promyelocytární leukémie (APL) byla až do 80. let minulého století neléčitelným onemocněním, které vedlo k úmrtí v řádu týdnů. Objev vlivu retinoidů na APL znamenal průlom v léčbě: bylo možné vyléčit 70-80 procent nemocných. Další významné zlepšení přineslo zavedení oxidu arsenitého do schématu. akutní promyelocytární leukemie, jednoho ze subtypů AML, pro který je typická koagulopatie vedoucí v kombinaci s těžkou trombocytopenií až k život ohrožujícímu krvácení zahrnující krvácení do CNS, trávicího traktu a plic. Hyperleukocytóza představuje samostatný.

Co je akutní promyelocytární leukémie

Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je onemocnění ze skupiny maligních lymfoproliferací vznikající transformací hematopoetické kmenové buňky lymfoidní linie. Tyto buňky ztrácejí schopnost diferenciace, ale zachovávají schopnost proliferace vymykající se fyziologickým regulacím Některé leukémie mají typické translokace (část chromozomu se oddělí a přesune na jiný chromozom, nebo jinou část chromozomu): AML t(8;21) a inv(16)/t(16;16), akutní promyelocytární leukémie t(15;17), chronická myeloidní leukémie t(9;22), akutní lymfoblastická leukemie t(12;21), t(9;22) a t(5;14) a mnohé další V tomto stadiu se onemocnění začíná více podobat akutní leukémii - stoupá tvorba nezralých blastických buněk a léčba leukémie začíná být mnohem těžší. Léčba musí být měněna, stává se více intenzivní než ta, jež byla používaná doposud, a proto je často nezbytné přijetí do nemocnice Akutní myeloidní leukémie (AML) je jedna ze čtyř typů leukémií. Zjednodušeně je jedná o rakovinu krve. Hematopoetická (krvetvorná) kmenová buňka je při ní zablokována a nedochází tak v její diferenciaci v další krevní elementy

Souhrn Článek shrnuje současné poznatky o akutní myeloidní leukémii relevantní v klinické praxi. Po výčtu základních epidemiologických dat a klinických příznaků se podrobně věnuje diagnostice akutní myeloidní leukémie. Zvláštní důraz je vedle morfologického hodnocení aspirátu kostní dřeně kladen na vyšetření imunofenotypizační, cytogenetické. Jedním z nejdiskutovanějších témat XVI. mezinárodního kongresu Akutní leukémie, který se koncem února konal v Mnichově, byly úspěchy oxidu arsenitého (ATO), který je ve spojení s all‑trans‑retinovou kyselinou (ATRA) doporučovanou terapií první volby u pacientů s akutní promyelocytární leukémií (APL) s nízkým a středním rizikem Akutní leukémie psů - popis čtyř případů .2 Diferenciace na ostatní subtypy nemá z léčebného hlediska až takový význam.2 U psa zatím nebyl typ promyelocytární leukémie popsán.4 Nejčastější formy AML u psa jsou akutní myeloblastická leukémie (M1 a M2) a akutní myelomonocytární leukémie (M 4).4 Akutní.

leukémie promyelocytární akutní - příznaky a léčb

Akutní promyelocytární leukémie. Autor: J. Kissová Popis: 18-ti letá dívka s horečkou, pancytopenií a koagulopatií. V nátěru periferní krve byly nalezeny buňky typické pro promyelocytární leukémii Akutní myeloidní leukémie je skupina velmi závažných hematologických onemocnění, které vyžadují bezprostřední specializovanou léčbu. Záměrně píši skupina onemocnění, poněvadž v poslední době se stále více a více ukazuje to, že se skutečně jedná o mnoho onemocnění s různou prognózou, přestože se tato. Moved Permanently. The document has moved here U akutní promyelocytární leukémie (APL) je dominujícím příznakem krvácení, způsobené poruchou koagulace vyvolanou působky uvolňovanými z nádorových buněk. Krvácení může být i život ohrožující - APL je z tohoto důvodu urgentním stavem v hematologii. Obr. č. 3

Akutní promyelocytární leukémie . jeden z mnoha podtypů AML, významný ale svojí super-akutností translokace t(15;17) vede k dysfunkci pro receptor pro kyselinu retinovou, což vede k zástavě maturace a nakupí se promyelocyty Rozdělení leukémií. Leukémie se dělí na akutní (rychle probíhající, jsou neschopné vývoje v plnohodnotnou buňku, mají blok a ztrátu diferenciace) a chronické (pomalu probíhající, mohou diferencovat v dospělé buňky, ale je u nich postižena apoptóza - přirozeně neumírají). Podle krvetvorných buněk, ve kterých došlo ke zvratu v nádor, rozlišujeme leukémie z. Primární záchyt akutní promyelocytární leukémie v oční ambulanci. Informace o publikaci. Primární záchyt akutní promyelocytární leukémie v oční ambulanci. Autoři: Cílem práce bylo upozonit na případ mladé pacientky,kde byla odhalena akutní promyelocytární leukemie v oční ambulanci

Leukémie u dospělého Fotoalbum Manžel má nově zjištěnou akutní promyelocytární leukemii. Zatím je ve stadiu úvodní chemoterapie. Ještě nemá za sebou ani první kontrolní vyšetření kostní dřeně. Jen vstupní. Tzn. úplný začátek dlouhé a náročné cesty Akutní promyelocytární leukémie. Příčina (60%): Etiologie primárního APL není v současné době plně známa. U pacientů s rakovinou s chemoterapií a / nebo radioterapií jsou často pozorováni sekundární pacienti, existují také zprávy o APL způsobené alkylačními činidly a inhibitory topoisomerázy II Primární záchyt akutní promyelocytární leukémie v oční ambulanci. Title in English Primary catch of acute promyelocytary leukemia in ophthalmology ambulanc C924 - Akutní promyelocytární leukémie . Diagnoza, třída, skupina kód a popis nemoci - výpis z číselníku MKN10N90 (NZIS

Akutní leukémie - Nejčastěji u starších 60let, incidence 20-30/1 milion u mladších, 150/milion u osob nad 65 let - Klinický obraz: infekce, narušení hojení ran, anemie, krvácení kožní as slizniční Akutní promyelocytární leukémie (APL Stávající klasifikace akutní leukémie na základě individuálních vlastností stabilních buněk, které jsou charakteristické pro určitou formu onemocnění: je buňka, z nichž pochází leukémii, nebo více diferencované potomstva. Skupina akutních leukémií mají společný rys: nádory substrátu jsou mladí, tzv blastické, buňka M0 - AML bez diferenciace (akutní nediferencovaná leukémie AUL) M1 - AML bez vyzrávání. M2 - AML s vyzráváním. M3 - Akutní promyelocytární leukémie (APL) M4 - Akutní myelomonocytární leukémie. M5 - Akutní monocytární leukémie. M6 - Akutní erytroleukémie. M7 - Akutní megakaryocytární leukémie akutní promyelocytární leukémie akutní lymfoblastová leukémie Auerova tyčka. ČO: mírná anisocytóza alkalická fosfazáza v leuko: 0 Hemoglobin (g/l) 136 Erytrocyty (1012/l) 4,42 Barevná koncentrace 0,35 Hematokrit 0,39 Objem erytrocytu (fl) 88 Retikulocyty 0,00 podtypy akutní promyelocytární leukemie s t (15; 17), myeloidní leukemie s t (8; 21) a myelomonocytární leukemie s inv (16) se nachází u 30-40 % dětí s AML s šancí na vyléčení 70 %. Celkové výsledky léčby AML se u dětí stále zlepšují s šancí na dosažení remise více ne

54 AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKÉMIE 56 PROGNÓZA AML 58 ŽIVOT S AML 64 SLOVNÍČEK POJMŮ A DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE 74 ODKAZY NA DŮLEŽITÉ A ZAJÍMAVÉ STRÁNKY NA INTERNETU OBSAH 6. 7 Do svých 53 let jsem žila zdravým aktivním životem, měla jsem svo 2.1 Akutní myeloidní leukémie (AML) Akutní myeloidní leukémie vzniká zástavou vývoje z pluripotentní kmenové buňky na úrovni blastů a nedochází k vývoji zralých forem. AML dochází k rychlému zmnožení potu blastů v kostní dřeni, a tím k následnému útlumu ostatní krvetvorby

Akutní myeloidní leukemie - WikiSkript

akutní promyelocytární leukémie. Akutní promyelocytární leukémie byla až do 80. let minulého století neléčitelným onemocněním, které vedlo k úmrtí v řádu týdnů. Objev vlivu retinoidů na akutní promyelocytární leukémii představoval průlom v léčbě tohoto onemocnění (byl 2 AKUTNÍ LEUKÉMIE Akutní leukémie p ředstavují heterogenní skupinu maligních onemocn ění, v níž je možné z pohledu dnešních poznatk ů vy členit řadu podskupin s různým klinickým laboratorním nálezem, prognózou a odpov ědí na terapii (Mayer, 2002, s. 38). Akutní leukémie (AL) se dělí na t ři základní typy: 1 Akutní myeloidní leukémie (AML) Autor: Zuzana Šulavíková Školitel: MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. Akutní myeloidní leukémie (AML) patří do skupiny zhoubných onemocnění krvetvorné tkáně charakterizované hromaděním abnormálních nezralých buněk (blastů) a porušenou tvorbou normálních buněk krvetvorby Souhrn. Autoři předkládají kazuistiku nemocného, u kterého byla v 56 letech nově diagnostikována akutní promyelocytární leukémie. Při indukční terapii došlo k rozvoji ATRA syndromu s akutním selháním ledvin, které bylo zvládnuto terapií dexamethazonem a dočasným zařazením do dialyzacního programu

Leukémie: příznaky, léčba (rakovina krve) - Vitalion

Co je vyšetřováno? Promyelocytární leukémie/retinoic acid receptor alfa (receptor alfa kyseliny retinové) nebo také PML-RARA je vázán na abnormální fúzní gen, vznikající přeskupením genetického materiálu ze dvou chromozomů.Je typicky spojen s určitým typem akutní myeloidní leukémie (AML) - s akutní promyelocytární leukémií (s APL), je pro ni určující Pro léčení akutní promyelocytární leukémie [1 ONLL (15; 17)] spolu s chemoterapií za použití derivátu vitaminu A - tretionin (ATRA), který nemá cytostatický účinek, tj. Nezabije nádorové buňky, ale umožňuje jim zralé, diferencované a následně podstupovat apoptózu, stejně jako všechny nenádorové buňky v těle Akutní promyelocytární leukémie - C924. Kód: C924 Kategorie: Novotvary. Zpět na Lékařské diagnózy. Nov.

Akutní leukémie Kissová J., Buliková A. Oddělení klinické hematologie FN Brno Akutní leukémie tvoří heterogenní skupinu maligních hematologických onemocnění, v níž je možné z pohledu dnešních poznatků vyčlenit řadu podskupin s různým klinickým i laboratorním nálezem, prognózou a odpovědí na terapii Léčba akutní promyelocytární leukémie; Akutní myeloidní leukémie (AML) tlačí vaši kostní dřeň k vytvoření velkého množství abnormálních krevních buněk. Tyto buňky vytlačují zdravé červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. Léčba AML zničí nezdravé krevní buňky v kostní dřeni a krvi

Protein promyelocytární leukémie a porucha signální dráhy transformačního růstového faktoru-beta u akutní promyelocytární leukémie Stáhnout PDF English info Promyelocytic Leukaemia Protein and Deffect of Transforming Growth Factor-beta Signalling in Acute Promyelocytic Leukaemia Chromosome translocations are detected in 50-70 %. Akutní lymfoblastová leukémie (ALL) Akutní myeloidní leukémie (AML) Akutní promyelocytární leukémie; Chronická myeloidní leukémie (CML) Chronická lymfatická leukémie (CLL) a prolymfocytární leukemie (PLL) Leukémie z vlasatých buněk (NCL) Nádory z plasmatických buněk; Difusní B-velkobuněčný lymfo

Souhrn Úvod. Akutní promyelocytární leukemie (APL) zodpovídá za 10-15 % případů akutních myeloidních leukemií. Jejím charakteristickým rysem je přítomnost reciproké translokace mezi dlouhými raménky chromosomů 15 a 17, typicky postihuje mladé osoby a může být provázena závažnou konsumpční koagulopatií s vysokým rizikem výskytu fatálního krvácení Celkově byl cyklus zaměřen na akutní leukémie (akutní promyelocytární, akutní monoblastová, akutní myelomonocytární) - polymorfní vzhled nádorových elementů k porovnání; patologické byly na obrázcích i erytrocyty a trombocyty. I přesto, že se jednalo o poměrně složité diagnózy, tak úspěšnost laboratoří byla.

U akutní promyelocytární leukemie dominují abnormální promyelocyty a ve většině případů počet blastů je nižší než 30%. Zdokumentovala to práce, která sledovala výsledky alogeních transplantací v Evropě pro akutní leukémie za roky 1979-1991. Od roku 1987 došlo k výrazné tříleté redukci mortality spjaté s. Stanovení exprese genu PML-RARalpha na myším modelu akutní promyelocytární leukemie metodou RT-qPCR za použití RNA izolované z krve Titile (in english): Determination of PML-RARalpha gene expression by using the RT-qPCR technique from blood cells RNA in murine model of acute promyelocytic leucemia. Akutní promyelocytární leukémie. 0 léků registrovaných v EU. 0 léků hrazených v ČR. 0 léky žádají o první úhradu. Folikulární lymfom. 2 léků registrovaných v EU. 1 léků hrazených v ČR. 0 léky žádají o první úhradu. Karcinom tlustého střeva Akutní lymfoblastická leukémie tvoří jednu čtvrtinu všech nádorových onemocnění u dětí. Patří mezi nejčastější rakovinové onemocnění u dětí. Má mnoho forem, které se liší klinickými příznaky a laboratorními nálezy, morfologií nádorových buněk, jejich fenotypem i genotypem UNIVERZITA KARLOVA 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA MUDR.ZUZANA JIRÁKOVÁ TRNKOVÁ MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA A PROGNÓZA U AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE Dizertační práce Školitel: Doc. MUDr. Milan Jíra, CSc. Školitel konzultant: Doc. MUDr. Tomáš Kozák, MBA, PhD Praha, 200

Leukémie, příčiny, příznaky a léčba - Žena

Akutní promyelocytární leukémie - Zdraví

Přípravek MYLOTARG je indikován ke kombinované terapii s daunorubicinem (DNR) a cytarabinem (AraC) při léčbě pacientů od 15 let s dříve neléčenou CD33-pozitivní akutní myeloidní leukemií (AML) vzniklou de novo, s výjimkou akutní promyelocytární leukémie (APL) Total 93.kus.Zdraví a Nemoc FirstPage PreviousPage NextPage LastPage CurrentPage:1/2 50.kus.Zdraví a Nemoc/Page Goto Kostní dřeň je výrazně hypercelulární, někdy hypocelulární (zejm. u AML po terapii), obvykle je výrazně zmnožená myelopoeza, popř. monocytární řada s poruchou maturace a zmnožením myeloblastů (monoblastů) nad 20%, megakaryocyty a erytropoeza jsou reziduální, s výjimkou u M6 a M7, u M7 je výrazná fibróza Probrán je hyperviskózní syndrom, trombotická trombocytopenická purpura, diseminovaná intravaskulární koagulace, trombocytopenie indukovaná heparinem II. typu, antifosfolipidový syndrom, krvácivé a trombotické komplikace u akutní promyelocytární leukémie a další stavy Akutní promyelocytární leukémie (APL) je jedinečná podmnožina AML, která vyžaduje léčbu na míru, včetně kyseliny all- trans retinové a chemoterapie na bázi antracyklinů. Neutropenická enterokolitida je závažná komplikace spojená s intenzivní chemoterapií akutní leukémie Chronická myeloidní leukémie, zácpa.

Video: Leukemie » Linkos.c

Akutní promyelocytární leukémie Příznaky >> léčby rakovin

Akutní leukemie » Medixa

Akutní promyelocytární leukemie a obtížnost stanovení z pohledu morfologie. Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny. Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie. Téma: Postery. Číslo abstraktu: P9/1283. Autoři: MUDr. Dana Mikulenková . Plný text abstraktu. Akutní myeloidní leukémie je relativně vzácná a vyskytuje se obvykle spíše u starších osob. Promyelocytární leukémie, kterou onemocněla Julinka, pak tvoří pouhých 5 % z celkového počtu myeloidních leukémií M3 - Akutní promyelocytární leukémie (APL). M4 - Akutní myelomonocytární leukémie Akutní leukémie: Co říkají lékaři o nemoci, která postihla Gotta. Přesto se u části nemocných postupně vyvine akutní leukémie, což je nádorové onemocnění krvetvorby, při kterém se v. U akutní promyelocytární leukémie (APL) je fúzní protein promyelocytární leukemie - receptor retinoové kyseliny alfa (PML-RARA), který vzniká v důsledku translokace t (15; 17), jako transkripční represor, který blokuje diferenciaci neutrofilů při fáze promyelocytů (PM). V této studii jsme použili veřejně dostup

Akutní leukémie se smíšeným fenotypem je vzácným onemocněním a zahrnuje 2-5% všech akutních leukémií. Tyto poruchy byly historicky známé různými názvy, jako je smíšená linie leukémie, bilinální leukémie a bifenotypová leukémie, a kritéria pro diagnózu byla často libovolná akutní erytroleukemie MF/SS, LGL leukémie, prolymfocyty u PLL resp. CLL/PLL a CLL), e) atypické lymfocyty nejasného významu, f) plazmocyty, plazmablasty (alternativně lze vyjadřovat morfologicky abnormální formy v % zastoupení). promyelocyty včetně faggot cell u akutní promyelocytární leukemie, promonocyty u akutní. Studie klinické účinnosti a farmakokinetiky nízkého dávkování oxidu arsenitého při léčbě relapsu akutní promyelocytární leukémie: srovnání s konvenčním dávkováním. Leukémie 15, 735-741 Primární záchyt akutní promyelocytární leukémie v oční ambulanci. Autoři KARKANOVÁ Michala DOŠKOVÁ Hana VÍCHA Igo Lék obsahují arzen je schválen pro osoby s akutní promyelocytární leukemií (APL), u nichž nemoc znovu propukla. Powellův tým zjistil, že 81 sledovaných pacientů z 261, kteří brali arzen, do tří let neměli symptomy nemoci. U skupiny 257 osob, které arzen nebraly, to bylo jen 66 lidí

 • Rýžový knackebrot.
 • Myčka nádobí do 4000 kč.
 • Only kozenkova bunda.
 • Xantelasma odstranění.
 • Protetika karlovy vary.
 • Surf arena fail.
 • Protipožární dveře obi.
 • Vodafone tablety pro věrné.
 • Kmenové listy vojáků.
 • Ohlašování pálení jihočeský kraj.
 • Dubldom dd65.
 • Czech dance masters kategorie.
 • Ikea predsin inspirace.
 • Mosquito helicopter.
 • Tetovací komplet.
 • Jak často posilovat biceps.
 • Dobble card generator.
 • Meningokok léčba.
 • Procvičování přídavných jmen tvrdých a měkkých.
 • Prodej sena lounsko.
 • Big mouth sweet summer.
 • Xbox 360 games jtag.
 • Sikafloor 264 thixo.
 • Svedska jmena vtipna.
 • Gettysburg film online.
 • Eyes the horror game 2.
 • Gestil regenerační balzám wonder.
 • Sada válců škoda 120.
 • Dějiny ošetřovatelství.
 • Rasová diskriminace.
 • Computed tomography.
 • Růže svraskalá řez.
 • Selhání jater u psa diskuze.
 • Odstranění žilek v obličeji zlín.
 • Červenka boskovice webkamera.
 • Gimbal hlava.
 • Origami návody pro děti.
 • Maroon 5.
 • Graceland kabelky.
 • Svedeni malicku na noze.
 • String vba.