Home

Vyprávěcí způsoby literatura

Čas je charakterizován jako posloupnost trvání a střídání fází ve vývinu jevu nebo procesu příběhu. Vypravování je postup přednesu nějaké skutečnosti (informace, příběh). Čas má v literární teorii a sémiotice postavení teoretického nástroje. Čas v díle je důležitým měřítkem, jak nám jsou podávány informace z průběhu děje 7. vyprávěcí způsoby přímá řeč - vyjadřuje promluvu postavy, je oddělena uvozovkami např. Pavel sáhl po její ruce a řekl: Pojď, tady nemůžeme zůstat. polopřímá řeč - vyjadřuje vnitřní monolog nebo dialog propojený s pásmem vypravěče, vyjadřuje citové stavy postav, neodděluje se uvozovkami např Kompozice literárního díla (především prózy). Při rozboru kompozice se zaměřujeme na to, z jakých prvků je dílo vystavěno a jak jsou tyto prvky řazeny, sledujeme způsob vyprávění a osobu vypravěče a nepomineme ani prolínání řeči autorské a řeči postav Od vyprávěcí situace v 1.osobě k personální vyprávěcí situaci Moto: Navaž zcela intimní vztah s tím cizincem v sobě. Umírání v ich-formě =smrt vypravěčského Já 1)epistolární forma - intimní autoportrét. Po smrti nastupuje autorský vypravěč 2)zobrazit umírání samo - zachovaná vnitřní perspektiv

Vyprávěcí způsoby. vyprávěcí i popisný styl, charakterizační i úvahový (prostřednictvím hlavní postavy), monology a stručné dialogy, řeč postav je přímá . Typy promluv. spisovný jazyk, přímá řeč postav, monology (krysařovy myšlenky a vzpomínky na Agnes) a dialogy, řečnické otázky . Veršová výstavb Vypravěč. Vypravěče lze charakterizovat jako prostředníka mezi obsahem sdělení a čtenářem. Ve čtenářském povědomí nezřídka mylně splývá se samotným autorem. Vypravěč je fiktivním subjektem a nelze jej pokládat ani za interpreta autorových vlastních postojů a názorů

Čas ve vyprávění - Wikipedi

Vyprávěcí způsoby. vyprávěcí a popisný slohový postup; přímá i nepřímá řeč . Typy promluv. dialogy . Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku. spisovný jazyk, barvité popisy; odborné termíny, slova se socialistickým zabarvením, archaismy, eufemismy, nově vytvořená slova (animalismus Vyprávěcí způsoby. Přímá ře Směr: Proletářská literatura (proletář = dělník, proletářská = dělnická) = levicově orientovaná literatura. inspirace marxistickou filozofií, ruským básníkem Vladimirem Majakovským. autoři proletářského umění se sdružovali v hnutí Devětsil Rozdělení Informační postup. Informační slohový postup je postupem nejjednodušším. Jeho úlohou je podávat fakta (co se kdy a kde stalo nebo stane), a pak se také pomocí něj podávají sdělení, a to ve věcných souvislostech, kdy jsou údaje řazeny v místních či časových sledech, nebo formálních, kdy jsou data řazena třeba abecedním způsobem VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY: přímá řeč postav, vyprávěcí postup TYPY PROMLUV: monology, dialogy, poznámky VERŠOVÁ VÝSTAVBA: prolog psán anglickým sonetem, dílo blankverse

Vyprávěcí způsoby: řeč postav přímá, neuvozená Typy promluv:živýdialog . b) Plán jazykový Použitá slovní zásoba - spisovná i nespisovná - hovorová slova - vulgarismy - věty zvolací, rozkazovací - vlastní jména osobností - Bohdalová, Gott, Kohout (Holub) - cizí slova - paradox (nelogičnost. rozezná vyprávěcí způsoby, rozliší dialog a monolog (včetně vnitřního monologu); nalezne v textu motiv, téma; orientuje se v principech kompoziční výstavby textu, rozezná kompoziční postupy (např

Rozbor uměleckého díla - Kompozice literárního díla

 1. 20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik
 2. 1. Dílo Rozmarné léto Vladislava Vančury vyšlo poprvé v roce 1926, tedy v období mezi světovými válkami. 2. Vladislav Vančura se řadí mez spisovatele česk
 3. vně děje či je jeho součástí; vztah vypravěče a postav, popř. vypravěče k postavám, vyprávěcí způsoby, typy promluv, řeč vypravěče, řeč postav veršová výstavba 3. jazyk: vrstvy slovní zásoby - spisovnost-nespisovnost, slang, dialekt, knižní, odborné, poetismy apod., obrazné prostředky - tropy, figury stavba vě
 4. Sumerská, akkadská literatura (Mezopotámie) - 4000 př.n.l. klínové písmo, hliněné destičky, trojhranné rydlo Epos byl poprvé přeložen do češtiny až kolem roku 1950. Kniha, kterou jsem četl, vyšla v roce 1971 v nakladatelství Mladá fronta
 5. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz.

Teorie vyprávění - Literatura - Referáty Odmaturu

Krysař - rozbor díla k maturitě (6) Rozbor-dila

Kdo je Vypravěč? (autorský vypravěč, personální vypravěč

 1. • vyprávěcí způsoby Ich forma • typy promluv Práce s úryvkem, autor vkládá nevztahující se vsuvky do souvětí. • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku Světová literatura 2. poloviny 20. století Americká literatura.
 2. Vyprávěcí způsoby (jazyk) autentičnost, vězeňský slang použit i v přímé řeči, přímá řeč používá nespisovný jazyk s použitím vězeňského slangu, ale bez vulgarit. Situaci nepřehání, spíše zlehčuje. Synekdocha (Pravomocná ruka strhla blůzu) Typy promlu
 3. vyprávěcí způsoby. přímá řeč - vyjadřuje promluvu postavy, je oddělena uvozovkami (např. Pavel sáhl po její ruce a řekl: Pojď, tady nemůžeme zůstat.) např. slova uvedená v závorkách, menším písmem, vysvětlivky, nadbytečná synonyma. různé způsoby čtení a interpretace textu Interpretace textů. YBF1015ZI
 4. rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby.-národního obrození (fáze národního obrození, osobnosti, stěžejní díla v obnově české řeči a literatury) - česká literatura ve 2.polovině 19.století ( historicko-společenský kontext, proudy a školy,hlavní představitelé a stěžejní díla

chtěla bych se zeptat když u maturity u uměleckého textu mám říci vypravěcí způsob a vypravěče tak je to to samé a nebo ne a typy promluv je to přím rozezná typy postav a vyprávěcí způsoby, posoudí jejich funkci v konkrétním textu. - základy literární teorie - jazykové, kompoziční a tematické prostředky výstavby literárního díla. Starověká a středověká literatura. - česká literatura v období barok

eský jazyk a literatura způsoby mezitextového navazování a mezitextové komunikace (motto, citát, aluze), Vypravování Slohová práce: vypravování. → rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby, posoudí jejich funkci v konkrétním textu; → rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře; Pojmy: Romantismus a realismus, typizace Hugo, Byron, Balzac, Dickens, prokletí básníc Vyprávěcí způsoby (jazyk) spisovný, spousta vlastních výrazů (skřeti, zlobři, vrrci), vlastní jazyky (sindarština, quenijština) i písmo, vlastní geografie a historie, obsahuje básničky a písničky. Typy promluv. přímá řeč, nepřímá řeč. Veršová výstavba. není. III. čás

Farma zvířat - rozbor knihy (6) RozborKnihy

Literatura. Emile Zola - rozbor díla Zabiják. Autor příspěvku Autor: Nejčastěji autor používá popisný a vyprávěcí slohový postup. 7. Roli zabijáka má v románu alkohol, který ničí hlavní postavy a celou nižší vrstvu společnosti, Autor chce tuto hrozbu zvýraznit, upozornit na ni. Alkohol Gervaise naprosto zničil. Vyprávěcí způsoby; Typy promluv; Veršová výstavba; Část: Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku; Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku; Literárněhistorický kontext: Kontext autorovy tvorby; Literární/obecně kulturní kontext . Charakteristika neuměleckého textu. Analýza neuměleckého textu: Část. • vyprávěcí způsoby Ich forma • typy promluv Práce s úryvkem • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku Autor zde v hojné míře používá zvláště ironii a sarkasmus, zvláště na vyjádření nesouhlasu s Světová literatura 2. poloviny 20. století.

Web určený studentům středních škol a zájemcům o výuku českého jazyka a literatury. Příprava ke státní (didaktický test, písemná práce) i školní (ústní část) maturitě z češtiny • vyprávěcí způsoby přímá řeč krále: Přistup, synu, Česká literatura 1. poloviny 19. století (4. fáze národního obrození, počátky realismu v české literatuře) - hledání východiska z krize světa vyprávěcí • vysvětlení. MŠMT PŘIPRAVILO NOVÝ WEB PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU Na webu nadalku.msmt.cz naleznou učitelé a školy rozcestník online vzdělávacích nástrojů, aktuální informace, zkušenosti a stejně tak inspirace z oblasti vzdělávání na dálku Státní maturita z českého jazyka a literatury na Střední lesnické škole a SOU Křivoklát. Zkouší Mgr. Pavel Vyroubal. Jako umělecký text byl vybrán Král Lávra.. Kniha: Máj Autor: Karel Hynek Mácha Přidal(a): Denny Zasláno na Studijni-svet.cz - Více rozborů na Rozbor-dila.cz Zasazení díla do literárně historického kontextu: Psychologická próza Spalovač mrtvol vyšla poprvé roku 1967. Psychotická próza = zvláštní typ prózy, v níž není podstatný děj, ale to, jakým způsobem ho prožívají postavy

Zobrazit více než 1 400 maturitních rozborů na Rozbor-dila.cz Rozbory na tomto webu český jazyk a literatura. Vložit novou otázku. Odpovědět . Lakomec vyprávěcí způsoby Od: kik dnes 11:29 odpovědí: 0. Ahoj, nevíte někdo jaké jsou v Lakomci vyprávěcí způsoby? Je to přímá řeč? Děkuji. Odpovědět na otázku TYPY PROMLUV základní promluvová pásma: pásmo řeči vypravěče = autorská řeč pásmo řeči postav = přímá řeč postav Rozlišení pásma vypravěče (autora) a pásma postav (ti, co se baví, nebo vnitřní monolog) je základním znakem výstavby epického díla Rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu. Rozčlení text podle obsahově tematické složky. Získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá v produktivních činnostech rozvíjejících jeho individuální styl. Teorie literatury a interpretace text rozezná vyprávěcí způsoby, rozliší monolog a dialog; identifikuje v textu námět, motiv, téma; Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama..

Video: Těžká hodina LittleRatur

Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 1 METODICKÝ POPIS Mgr. Blanka Blažková Téma: Analýza uměleckého textu pro přípravu k maturitní zkoušce ýJL žáků s OM SVTOVÁ RENESANýNÍ LITERATURA Shakespearova dramata Při psaní dramata, čerpal Shakespeare látku z anglických kronik, antické historie, Boccacciových novel, vyprávěcí způsoby typy promluv veršová výstavba III. ást jazykové prostředky a jejich funkce v Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura • žák rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu • text a intertextovost Kontext, vliv a způsoby mezitextového navazování a mezitextové komunikac ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 4. 10. 2005 pod č. j. 26 674/05-2/12 Zpracovalo: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 2008 pod č. j.

Slohový postup - Wikipedi

Vyprávěcí způsoby. Přímá řeč. Typy promluv. Pásmo vypravěče. Veršovaná výstavba---Literárněhistorický kontext Kontext autorovy tvorby. Novely vznikaly v letech 1348-1353, autor se nechal inspirovat antickými, orientálními a dobovými prameny, ale také vlastními milostnými zážitky literatura faktu (non-fiction, stojí na pomezí - užívá prvky krásné literatury, ale drží se skuteč VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY. pásmo vypravěče / pásmo postav. TYPY PROMLUV. v dramatu monolog/dialog v epice přímá řeč (doslovně citovaná řeč postav; uvozena uvozovací větou a označena uvozovkami - Pojď se mnou ven. ŠVP - Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura - kvinta, 1. ročník 2/3 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, přesahy a vazby - rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu - rozlišuje epické literární žánry

- styl vyprávěcí- objevuje se i styl popisový a charakterizační- řeč postav přímá- časté dialogy. 4. Syntaktické prostředky- převažují jednoduché věty nebo krátká souvětí- vyjadřování slovesné- objevují se i jednočlenné věty. 5. Pojmenování- metafora - jako pes v parném lét Předmět: Český jazyk a literatura. Ročník: kvinty a 1A: OVO RVP: OVO ŠVP; Tematický celek. Učivo RVP. Učivo ŠVP. Zařazení PT: Integrace . Mezipředmětové . vztahy. Zařazení do ročníku, orientační počet hodin. Jazyk a jazyková komunikace. odlišuje různé variety národního jazyka a vhodně jich využív Kategorie: Evroá literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba, Brno Charakteristika: Kompletně zpracovaná kniha Jeptiška od autora Denise Diderota k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 školského zákona katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk vyprávěcí způsob je er-forma, jsou zde však popisovány téměř výhradně pocity a myšlenkové pochody hlavní postavy pocity bezvýchodnosti, absurdita, komicko-tragické momenty, humor význam je velmi nejasný, existuje mnoho teori eská literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl Podmínky pro výběr: minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama; seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. • vyprávěcí způsoby • typy promlu Práce obsahuje stručný rozbor díla Babička od Boženy Němcové. Rozebírá časoprostor, literární druh a žánr, vyprávěcí způsoby nebo typy promluv. Typ školy: SŠ. Kategorie: Česká literatura do 20. stolet

William Shakespeare - Romeo a Julie rozbor k ústní

b) vyprávěcí způsoby: er-forma - objektivní vypravěč (vypráví se v 3. osobě), ich-forma - subjektivní vypravěč (vypráví se v 1. osobě), osobní ladění. c) druhy řeči - vycházejí z počtu rozmlouvajících osob: monolog (hovor jedné osoby), dialog (hovor dvou i více osob) d) formy řeč 11. Vyprávěcí způsob: - chronologický. 12. Typy promluv: - děj je postavený na dialozích - je zde hovorový jazyk (nespisovné výrazy až vulgarismy) - krátké popisy, přímá řeč - je zde viditelný rozdíl v mluvě mezi zaostalým Lendou a Jiří Romeo Julie a tma (Děj (úkryt Ester v činžovním domě - jako ve vězení -: Romeo Julie a tma (Děj, Jan Otčenášek, Jazyk, postavy , literární dělení, časoprotor, Vyprávěcí způsoby , vysvětlení názvu díla, kompozice , téma Světová literatura 20. a 21. století - minimálně 4 literární díla. Česká literatura 20. a 21. století - minimálně 5 literárních děl. Kritéria hodnocení Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je hodnocena podle čtyř následujících kritérií: 1 Vyprávěcí způsoby (jazyk) spisovný, kultivovaný, bez vulgarisml, aktuální češtinou, žádné archaismy, hra místy přerušována hlasem z reproduktoru. Typy promluv. přímé řeči, dialogy, monology. Veršová výstavba. není. III. část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.

Audience - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

4. Způsoby vyprávění Čtvrtý tematický blok představuje vyprávěcí situace, které dává k dispozici model způsobů vyprávění jednoho ze zakladatelů strukturálně orientované naratologie F. K. Stanzela. Stanzelova koncepce je jednou z nejsystematičtějších komplexních podob modelován Vyprávěcí způsoby. Děj je vyprávěn er formou. Jazykové prostředky. Kniha je psána víceméně spisovným jazykem, ale objevuje se slang a vulgarismy . Obsah. Lenny a George se vydávají za prací na farmu. Mají cíl, že jednoho dne založí vlastní farmu na králíky, o které se budou starat rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu (1) při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje prohloubené znalosti o struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech (3

VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY: přímá řeč, nevlastní přímá řeč TYPY PROMLUV: ze začátku časté dialogy pro zrychlení děje a charakteristiku postav, poté mnoho monologů JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: neutrální obecná pojmenování (ryba, chlapec), jednoduchý jazyk, občasné španělské výrazy, nepoužívá adjektiva, strohá stylizace. Vyprávěcí způsoby - užívána přímá řeč Typy promluv - zejména pásmo vypravěče a dialog Veršová výstavba - celé dílo obsahuje 4002 veršů zakončených asonancí (druh rýmu spočívající pouze v samohláskové shodě závěrečných slov verše bez ohledu na souhlásky) sdružených do 291 nestejně dlouhých strof. Kniha: Evžen Oněgin Autor: Alexandr Sergejevič Puškin Přidal(a): Zechi, Aegyo Qju Alexandr Sergejevič Puškin. Ruský básník a prozaik, dramatik, kritik, publicista; Narodil se v roce 1799 do staré šlechtické rodiny Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla , světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla, světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla a česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje.

Střední škola obchodu a služe ČESKÝ JAZYK A LITERATURA • PRACOVNÍ LIST A SOUBOR VZOROVÝCH PRACOVNÍCH LISTŮ STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 1. charakteristika um leckého textu (s využitím v domostí získaných p tením celého díla e a s orienta ním zasazením do literárn historického kontextu

02. Literatura v době husitské a pohusitské - Pracovní listy 02. Literatura v době husitské a pohusitské - Studijní texty Vyprávěcí slohové postupy Obecná poučení o jazyce, o podobě a vývoji češtiny - prezentace Způsoby výroby nenormalizovaných polotovarů. literatura si nekladla vyšší cíle než bavit čtenáře. ani soudobí umělci si Máchy moc necenili (Tyl: posměšná povídka Rozervanec) Kniha. Literární směr/sloh dané knihy - romantismus. směr konce 18. století - 1. polovina 19. století, fantazie, city a minulos a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci na konkrétním textu - prokáže znalost základních etap vývoje české a světové literatury 19. století - zná přínos významných osobností české a světové literatury pro vývoj literatury a literárního myšlení - na základě vlastní četby doloží rysy probíranýc literatura, náměty na další činnosti). Neméně důležitá je práce s informačními zdroji (práce s odbornou rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu (četba a komparace ukázek); při interpretaci literárního textu ve všec h jeho kontextech uplatňuje pro hlouben Způsoby zakládání a fungování fikčního světa (vnitřní významové uspořádání narativu) 4. Vypravěč (typologie textových subjektů; adresát; typy promluv ve vyprávění; vyprávěné a nevyprávěné zprostředkování; vyprávěcí způsoby; reflektor, hledisko a fokalizace; říkání a předvádění) 5

vyprávěcí - vyprávění - časový sled událostí - dynamická slovesa - přímá řeč popisný - charakteristika, odborný popis - častý výskyt podst. a příd. jm - slovesa ve 3. os. výkladový - výklad - vysvětlení složité skutečnosti - termíny - složitá větná stavb 1) umělecký směr: moderní česká literatura 2) literární kontext: Michal Viewegh ( Báječná léta pod psa ), Zdeněk Jirotka ( Saturnin) 3) postoj ke skutečnosti: V knize je popisován život obyčejných lidí, jejich problémy na poli rodinném, doba, ve které žijí, a hlavně život, kde se neustále střetávají cesty mužů a. Slohové postupy: vyprávěcí, popisný, úvahový LIT - Literatura - České iterární památky v době rozvitého feudalismu - úsilí o demokratizaci literatury; CJ - Český jazyk - Nejstarší literární památky na našem území.

Maturitní net - Literatura

vyprávěcí způsoby prózy: Na topole nad jezerem . seděl Vodník podvečerem: Sviť, měsíčku, sviť, ať mi šije niť. (Karel Jaromír Erben) ich-forma = vyprávění v 1. osobě. Byl jsem prolhaný kluk. Má hlava byla pořád plná fantazie. er-forma = vyprávění ve 3. osobě. Měl za sebou namáhavý den - vyprávěcí způsoby er-forma, vyprávění, vnitřní monology, dlouhé věty - typy promluv dialogy, němčina, spisovná čeština, uhlazená řeč Brenskeho literatura se zaměřuje na úděl Židů - střed dobra se zlem, častá tématika v české próze, Charta 77 Nezabloudit v dešti Karl Ove Knausgård: Můj boj 5: Někdy prostě zaprší.Přel. Klára Dvořáková Winklerová, Euromedia Group - Odeon, Praha, 2019, 592 s.. Sotva dvacetiletý Karl Ove Knausgård za sebou nechává temné období gymnaziálního dospívání a ročního učitelského působení na severu Norska a na počátku páté části Mého boje přijíždí do západonorského. Klíčová slova: film, literatura, kinematografie, vypravěč, naratologie, naratologické Diskurz je chápán jako vlastní vyprávěcí akt nebo způsob podání události. Podstatné v tomto dělení je odtržení narativního aktu a příběhu samotného. Genette také zkoumá způsoby, jak časově řazené události získávají.

Vladislav Vančura - rozbor díla Rozmarné léto Studovna4

Česká literatura 1. poloviny a jejich odraz v literatuře - vybraní autoři a texty rozpozná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu, orientuje se Způsoby vyjadřování zážitků z literárních děl a jejich posouzení - anotace, kritika, recenze, polemika,. 14. Vyprávěcí způsoby - určení vyprávěcího způsobu použitého v díle (ich-forma, er-forma) - určení slohových postupů využitých v díle (které postupy a ve kterých pasážích jsou používány) - určení slohových postupů využitých ve výňatku v bodě 6. 15. Typy promlu Jiné způsoby zkoušek, jako je kompozice (písemná zkouška), maturitní zkouška, výrobky, projekty, výkresy, diktáty, eseje viz kapitola Vyučovací metody. Didaktický test Testování je výborným nástrojem systematického zjišťování (měření) výsledků výuky, jsou-li dodrženy požadavky na vlastnosti (kvalitu) testu Poslední maturitní otázku - Literatura pro děti a mládež - probereme během online hodin. Pokud se nebudete účastnit, pak nastudujte sami. Vyberte si vámi přečtené dílo a zpracované pošlete zpět do 15. 4. VLADIMIR NABOKOV - LOLITA. 1) LD, VS, žánr

Epos o Gilgamešovi - Uč se online! - Vše co potřebuješ do

Český jazyk a literatura . Pracovní list. Arthur . Conan. Doyle. • vyprávěcí způsoby • typy promluv • veršová výstavba . III. část • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku . literárněhistorický kontex Karel Čapek - Bílá nemoc (09. 01. 1890- 25. 12. 1938) Karel Čapek: český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf otec byl lékař, matka sbírala slovenský folklo současná literatura o této době. Mary Renaultová - kniha Appolonova maska Autor - Sofokles. Život autora + vlivy na jeho tvorbu. pocházel z bohatých poměrů, Periklův přítel. Na jevišti se objevil poprvé roku 470 před n.l. Původně vystupoval sám jako herec - pro slabý hlas ale musel jeviště opustit Kniha zpracovaná přesně podle osnovy k maturitě (Literární - obecně kulturní kontext, kontext autorovy tvorby, informace o autorovi, další autoři doby, znaky tvorby, téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, druh, žánr, vypravěč, postavy, děj, vyprávěcí způsoby.. maturita z ČeŠtiny - literatura 1 Získejte dokonalý přehled o literatuře od počátků písemnictví až po národní obrození. MATURITA Z ČEŠTINY - LITERATURA

bratří Mrštíkové - Maryša - rozbor díla - Materiály do škol

vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu. Při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje prohloubené znalosti O struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných termínech. Literatura ve středověku Počátky písemnictví v českých zemíc Formulář zpracování literárního díla k ústní maturitní zkoušce. 13.05.2015 10:05. Následující formulář je vybaven vysvětlivkami (tahákem) co v daném, kritériu po vás budeme u maturitní zkoušky chtít slyšet Film a literatura. Muzikantská Liduška. Není jistě třeba připomínat vesnické prostředí či obecněji vesnická tematika je v kontextu české literatury jevem tradičním. Přes různou formu idealizace daného tématu najdeme u několika autorů i poněkud kritičtější pohled na život na venkově (jen namátkou např Vypravěčka od Jodi Picoultová v KNIHCENTRUM.CZ. Bleskové dodání, osobní odběr ZDARMA a dárky za nákup. Ověřeno zákazníky Česká literatura 20. a 21. století minimálně 5 literárních děl Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena poezie. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupeno drama. postavy, vyprávěcí způsoby, typy promluv, jazyková výstavba, jazykové prostředky

- vyprávěcí způsoby ich a er - forma, popisné pasáže, vyprávění, dialogy 19. století, období vynálezů a rozmachů techniky, převládá víra v rozum a vzniká pozitivismus, literatura je chápána jako vědecká analýza společnosti. Novější příspěvek Starší příspěvek. 8 února, 2018. Karel Jaromír Erben. vyprávěcí způsoby (monolog, dialog, ) vypravěč/lyrický subjekt postavy, typy promluv/veršová výstavba III. část (jazyková složka) jazykové prostředky a jejich funkci ve výňatku; autorský styl tropy a figury a jejich funkce ve výňatku CHARAKTERISTIKA NEUMĚLECKÉHO TEXTU Analýza neuměleckého text

Vítejte na stránce lenkavyoralkova.websnadno.cz v sekci informace k maturitě. RADY K SLOHOVÉ ČÁSTI MATURITY. Žák, který koná maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury v rámci společné části maturitní zkoušky, prokáže osvojení následujících dovedností Portaro - Webový katalog knihovny. Ansgar Nünning (editor německého vydání) ; Jiří Trávníček a Jiří Holý (editoři českého vydání) ; [přeložili Aleš Urválek, Zuzana Adamová

3 - Kulička (Šablona (Postavy: (Kulička - prostitutka

Oliver Twist - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila. -Oliver Twist-hodný,vděčný sirotek vyrůstající v chudobinci Vyprávěcí způsoby-autor využívá postavu Olivera Twista k tomu, aby jeho prostřednictvím popsal poměry ve společnosti a také k popohánění děje. Autor popisuje kontrasty mezi prostředím městského Školní vzdělávací program GV vyšší stupeň gymnázia GYMNÁZIUM FRANTIŠKA KŘIŽÍKA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Lenka Mazalová Estetika ženských postav v románech Virginie Wool a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním textu období na jednotlivé umělecké směry odůvodní specifičnost vývoje české lit. v daném charakterizuje romantického hrdinu srovná ideál krásy v době národního obrození s ideálem romantickým posoudí vztah mezi kvalitou děl a cíli národního obrozen Skupina 47: odmítání nacistické minulosti, nultá hodina - odraz ode dna HEINRICH BÖLL(1917-1985) - německý romanopisec, dramatik, esejista, v...- Lyt til Literatura: Německy píšící autoři po 2. světové válce af Teorie Školy øjeblikkeligt på din tablet, telefon eller browser - download ikke nødvendigt

 • Paros.
 • Tour championship snooker 2019.
 • Vtipy ze školního prostředí.
 • Mátový olej jedlý.
 • Katie melua 9 million bicycles.
 • Prodej garaz praha 10.
 • Egyptska kucharka.
 • Fosfor v krvi.
 • Kočárek quinny.
 • Naposledy otevřené soubory windows 7.
 • Manzel a manzelka film online.
 • Dílenský vozík wurth.
 • Bmp management.
 • Emile hirsch valor hirsch.
 • Platební brána kb.
 • Porcelán značky.
 • Antikvariát lp praha.
 • Datová schránka.
 • Upír nosferatu.
 • Odstranění žilek v obličeji zlín.
 • Karel čapek matka pdf.
 • Přesazování buxusu.
 • Excel nahradit dosadit.
 • Nanotechnologie využití.
 • Tattoo na krk muži.
 • Youtube monkey business.
 • Nedokážu sbalit holku.
 • Spoločenské šaty pre moletky online.
 • Co je alergická reakce.
 • Krasobrusleni deti.
 • Vycesavaci rukavice recenze.
 • Dortisimo.cz praha 9.
 • Xbox 360 games jtag.
 • Nabíječka huawei nova 3.
 • Hřib žlutá hlava.
 • Tipy na polevky.
 • Hatha joga brno.
 • Java tutorial ebook.
 • Světluška větší zajímavosti.
 • Jin rm.
 • Adac test autosedaček 2015.