Home

Cvičení přídavná jména měkká tvrdá

PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý. s nakažliv m nemocemi, opravdov přátelé, s vesel m film, kos mláďata, za pomal m pochodem, důvěřiv lidé, zapomětliv žáci, zdvořil úředník, vos bodnutí, s oranžov m puntíky, ryb polévka, z ryz ho zlata, u pěnkav ho mláděte, z pštros ch vajec, se znám m spisovatelem, hlávkov salát, úzkým stezkami. Online diktát, který je zaměřený na přídavná jména (tvrdá, měkká a přivlastňovací) Přihlášení . 567 prav. cvičení ; 1012 častých chyb +800 tis. měs. návštěv Přídavná jména - souhrnné cvičení

Test - PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ - pracovní list y_32

 1. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně. Český jazyk - analyticko-syntetická metoda. Český jazyk - genetická Přídavná jména tvrdá a měkká. Třídění.
 2. Přivlastňovací jména rozlišujeme na měkká, tvrdá a přivlastňovací. Rozlišování měkkých a tvrdých přivlastňovacích jmen je důležité například pro správné psaní koncovek.. Měkká přídavná jména - poznáme je především tak, že při změně rodu se tvar přídavného jména nezmění (tzn. v mužském, ženském i středním rodě bude tvar přídavného.
 3. Přídavná jména tvrdá Zadání: Doplň správně i, í, y, ý. Stačil slab i í y ý vítr a mal i í y ý motýl v i í y ý létl v i í y ý soko nad strom i í y ý
 4. Cvičení přídavná jména měkká tvrdá Přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlastňovac . U zdvojených mužských rodných jmen se přípona ‑ův/‑ov‑ připojuje až k druhé složce jména: Jean-Claude → Jean-Claudův, Jean-Jacques → Jean-Jacquesův, Jean-Luc → Jean-Lucův, Jean-Paul → Jean-Paulův
 5. Měkká přídavná jména - jsou zakončena zpravidla na i, a to proto, že se skloňují podle vzoru jarní (tzv. měkký vzor). Poznáme je především tak, že při změně rodu se tvar přídavného jména nezmění (tzn. v mužském, ženském i středním rodě bude tvar přídavného jména úplně stejný)

Přídavná jména jsou druhým slovním druhem. Latinsky se nazývají adjektiva. Přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen. Přídavná jména patří mezi ohebné slovní druhy, což znamená, že je můžeme skloňovat (mění tvary v závislosti na pádech). Určuj Přídavná jména tvrdá (koncovka se mění podle rodu podstaného jména) - dlouhý úsek, dlouhá cesta, dlouhé pole Přídavná jména měkká (koncovka je ve všech rodech měkké í) - lesní muž, lesní chata, lesní mraveniště Přídavná jména přivlastňovací - koncovky -ův 1. cvičení www.rysava.websnadno.cz DOPLŇOVÁNÍ KONCOVEK PŘÍDAVNÝCH JMEN - MĚKKÝCH I TVRDÝCH 1. zajímav í ý i nápad, živ í ý i sen, lidov í ý i tanec, včel í ý i plást, starostliv í ý i přítel, jestřáb í ý i let, mraziv í ý i den, ryb í ý i polévka, holub í ý i vejce, bručiv í ý i medvě přídavná jména tvrdá - vzor mladý; přídavná jména měkká - vzor jarní; přídavná jména přivlastňovací - vzor otcův, matčin. Při rozlišování tvrdých a měkkých přídavných jmen postupujeme takto: bílý pes, bílá kočka - přídavné jméno tvrdé; cizí pes, cizí kočka - přídavné jméno měkk Přídavná jména - CVIČENÍ Druhy přídavných jmen 11. Podtrhn ěte přídavná jména tvrdá, m.

Přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlastňovac

Tvrdá přídavná jména v jednotném čísle pak skloňujeme takto: Pokud se pozorně podíváme na tvary mužského rodu, tak zjistíme, že skloňování životných a neživotných jmen se odlišuje v jednotném čísle pouze ve tvaru 4. pád. Jinak se mužská přídavná jména skloňují stejně Pracovní list - přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací - skloňování Pracovní list - opakování - doplňovací cvičení: 5. VY_32_INOVACE_5_60.pdf (243,8 kB) Informace o škole Přídavná jména tvrdá a měkká 1. Žáci se soustřeďují na přídavná jména, především jejich druh - tvrdá a měkká, používají jejich vzory mladý a jarní. Odůvodňují pravopis a doplňují koncovky přídavných jmen. 292 stažení Základní 2. stupe

Přídavná jména tvrdá a měkká

 1. 2. týden - Přídavná jména tvrdá a měkká. Prezentace o přídavných jménech Prezentace slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech. Žáci se seznámí s definicí a s druhy přídavných jmen, interaktivními odpověďmi odliší přídavná jména tvrdá a měkká
 2. Přídavná jména přivlastňovací - Duration: Výuka Českého jazyka pro 5.ročník - ČJ5 2,364 views. 6:37. 5.ročník - Přídavná jména měkká Přídavná jména tvrdá.
 3. 1) Přídavná jména tvrdá (vzor mladý) Podle vzoru mladý píšeme v koncovkách tvrdé -ý. Např. nov ý (mladý) žák, se štíhl ý m (mladým) stromem, bez mil ý ch (mladých) zákazníků, o zdrav ý ch (mladých) psech, s toulav ý mi (mladými) psy..
 4. Cvičení: Vyhledejte v textu přídavná jména a podtrhněte je. Drobounká myška vešla na dvůr statku. Přímo před ní byla podivná zvířata. Do sešitu. Vypište přídavná jména s podstatným jménem z několika vět a určete u nich: Pád, číslo, rod, vzor. Drobounká myška: 1. p., j. č., rod ž., vzor mlad
 5. Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná c..
 6. Pravopis přídavných jmen - pracovní sešit (5-51) Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení
 7. Vzory přídavných jmen. Pro tvrdá přídavná jména máme vzor MLADÝ (například urostlý muž, urostlá žena, urostlé dítě); pro měkká přídavná jména je to vzor JARNÍ (například včelí úl, včelí plástev, včelí žihadlo); a konečně pro přivlastňovací přídavná jména jsou to vzory OTCŮV a MATČIN (například Petrův sešit, Klářina kniha, bratrovo dítě.

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Přídavná jména tvrdá se skloňují podle vzoru mladý (mladá, mladé). Přídavná jména měkká se skloňují podle vzoru jarní. Přídavná jména přivlastňovací se skloňují podle vzoru otcův a matčin. Přídavná jména mohou být ve větě přívlastkem, jmenným přísudkem nebo doplňkem Přídavná jména Obsahový cíl: na úrovni studenta či požadavcích pedagoga lze používat jen vybraná cvičení.) Jazykový cíl: Přídavná jména mají 3 druhy - tvrdá, měkká a přivlastňovací. Přídavná jména mají taky 4 vzory - mladý, jarní, otcův a matčin PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ - dum. PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ. Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý. s nakažliv m nemocemi, opravdov přátelé, s vesel m film, kos mláďata, za pomal m pochodem, důvěřiv lidé, zapomětliv žáci, zdvořil úředník, vos bodnutí, s oranžov m puntíky, ryb polévka, z ryz ho zlata, u pěnkav ho mláděte, z pštros ch vajec, se znám m.

Přídavná jména s. 68 Zapište si do sešitu. Odpovídejte celou větou. Co přídavná jména vyjadřují? Jaké máme druhy přídavných jmen? Podle čeho poznáváme přídavná jména tvrdá a přídavná jména měkká? Od čeho se tvoří přídavná jména přivlastňovací? Vypište do sešitu přídavná jména z cvičení 1/68 a. Prezentace slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech. Žáci se seznámí s definicí a s druhy přídavných jmen, interaktivními odpověďmi odliší přídavná jména tvrdá a měkká. Procvičí určování různých vlastností / přídavných jmen k daným obrázkům / podstatným jménům Článek česká přídavná jména pojednává o přídavných jménech v češtině. Podle skloňovacího typu se dělí na tvrdá, měkká a přivlastňovací; podle významu je lze rozdělit do několika skupin. Typy přídavných jmen dle významu. Podle významu se přídavná jména tradičně rozdělují na:. Test: Koncovky přídavných jmen 1. Vydáno dne 10.02.2011 od Jana Skřivánková. Umíte správně napsat koncovky přídavných jmen? Dokážete je správně zařadit ke vzorům jarní a mladý

5.6. PŘÍDAVNÁ JMÉNA ÚČELOVÁ A DĚJOVÁ: BALICÍ X BALÍCÍ. Tvar přídavného jména balicí představuje přídavné jméno účelové, které blíže určuje podstatné jméno, jemuž dává mu určitou funkci. Tvar přídavného jména balící je přídavným jménem dějovým, které vyjadřuje právě probíhající děj Tvrdá (vzor mladý) - mají v 1. pádě jednotného čísla tři koncovky pro tvary jednotlivých rodů: -ý, -á, -é (mladý muž, mladá žena, mladé dítě). Měkká (vzor jarn Rozlišujte přídavná jména přivlastňovac. Přídavná jména se dělí na 3 druhy: měkká, tvrdá a přivlastňovací. Mají vždy svůj vzor, podle kterého přídavná jména skloňujeme (zjistíme tedy, jaký je správný tvar a zda píšeme po obojetné souhlásce i nebo y)

Přídavná jména - Procvičování online - Umíme česk

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 5. ročníku rozlišovat přídavná jména přivlastňovací. V úvodu si zopakujeme dělení přídavných jmen na tvrdá a měkká. U přídavných jmen přivlastňovacích se zaměříme na správné určování vzorů i jejich pravopis Přídavná jména tvrdá mají v 1.p.č.j. tři koncovky pro tvary jednotlivých rodů: -ý v rodě mužském (mladý muž) -á v rodě ženském (mladá žena) -é v rodě středním (mladé děvče) 2. Přídavná jména měkká mají v 1.p.č.j. ve všech rodech stejnou koncovku: -í (jarní vítr, jarn. = rozlišujeme přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací a ve tvaru jmenném A. Přídavná jména tvrdá - vzor mladý (např. mladý muž, mladá žena, mladé děvþe) - v 1. pádě se koncovka u jednotlivých rodů liší B. Přídavná jména měkká - vzor jarní (např. jarní den, jarní rosa, jarní slunce Podle vzoru jarní se skloňují měkká přídavná jména: polní, hrací, medvědí, orlí, cizí, psací... •V koncovkách přídavných jmen měkkých píšeme jen měkké í, Podle vzoru mladý se skloňují tvrdá přídavná jména: starý, plachý, měkký, hrdý, prázdný.. Při skloňování rozlišujeme přídavná jména: tvrdá - vzor mladý; měkká - vzor jarní; přivlastňovací - vzor otcův, matčin. Přídavná jména - pravopis U přídavných jmen tvrdých píšeme všude -y, vyjma 1. a 5. p. č. mn. (mladí lidé, noví žáci, milí přátelé)

Domácí cvičení Přídavná jména tvrdá Doplň správně i, í

Definice - přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen (milá dívka, černý pes, kvetoucí louka, něžná krása) Druhy - tvrdá, měkká, přivlastňovací Určujeme - rod, číslo, pád, vzor, dále druh a stupeň VZORY: * (tvrdá př. jm. - ve tvaru složeném) - mladý, mladá, mladé * (měkká př. jm.) - jarní, jarní, jarní. 2. přídavná jména: vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem (ptáme se na ně: jaký, který, čí) přídavná jména rozlišujeme: tvrdá, měkká, přivlastňovací: 3. zájmena: zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazuj a) 1. cvičení - opakujeme pravopis, podle podstatných jmen určíme rod, číslo a pád přídavných jmen b) 2. cvičení - poznáváme přídavná jména (u předložených slov určujeme jejich slovní druh) c) 3. cvičení - vyhledáme přídavné jméno a určíme jeho druh d) 4. cvičení - vyhledáme přídavné jméno a určíme jeho dru Aktivity - měkká přídavná jména Materiál slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech měkkých. Žák bude vpisovat do doplňovačky měkká přídavná jména, luštit vzor pro tuto skupinu slov, doplňovat přirovnání v obrázkovém čtení a gramatické kategorie vypsaných slov

Video: Cvičení přídavná jména měkká tvrdá - na-přídavná jména

Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná c Přídavná jména. Cíl prezentace: Druhy přídavných jmen. Časová . dotace: 45 min. Anotace: Výukový materiál je zaměřen na jména přídavná. Žáci se seznámí s definicí přídavných jmen, jejich druhy a vzory. Na závěr své poznatky zúročí v práci s textem, v němž určí druhy přídavných jmen

Přídavná jména.) Na těchto stránkách procvičujte pravopis přídavných jmen. Udělejte si všechny testy na druhy přídavných jmen. Ve středu vás čeká test na známku (pouze tvrdá a měkká přídavná jména!!). 20. 11. ONLINE HODINA OD 8 HODIN. TÉMA: Přídavná jména. UČIVO: Pravopis přídavných jmen přivlastňovacíc Některá přídavná jména, zvláště jména odvozená od místních jmen či názvů na -c nebo -k, se tvoří v jednotném čísle pomocí přípony -cký (olomou-cký, kamý-cký). V množném čísle mají tato přídavná jména příponu -čtí, pokud rozvíjí podstatná jména rodu mužského životného

Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení. Doplněno klíčem Pro prohození směru překladu použijte tlačítko u volby jazyka překladače Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení Když děti učí telka! Naučme se s žáky 5. ročníku třídit přídavná jména. Zopakujme si, jaké známe jmenné rody. Budeme vymýšlet vhodná přídavná jména. Naučíme se rozlišovat přídavná jména tvrdá a měkká. Objevíme vzory přídavných jmen a doplníme podle nich správné koncovky. Společně si také zacvičíme Anotace: Shrnutí učiva přídavná jména, poznávání, třídění - tvrdá, měkká, přivlastňovací, upevnění učiva na cvičeních Autor: Vanda Šimonová. Jazyk: český. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, český jazyk. Očekávaný výstup: Žák určuje slovní druhy, žák rozlišuje druhy přídavných jme Téma: Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací, stupňování přídavných jmen. Na www.drillandskill.com máte úkol. Pracovní sešit str. 10 - 11. Do školního sešitu si opiš poučku na str. 10. Vyplň všechna cvičení na str. 10. Přídavná jména si procvičuj ZDE. Literatura. Téma: Romance - práce s texte

PRAVIDLA - Přídavná jména

K tomuto typu skloňování řadíme přídavná jména, od kterých můžeme utvořít tři různé tvary podle osob. Cvičení. Napište správné tvary následujících přídavných jmen. Konvalinka vonná kvete (bílý) květy. Hugo Haas byl (známý) (filmový) hercem Pro 2. ročník České školy bez hranic v Londýně vyrobila pomocí aplikace Powtoon stážistka Karla Novobilská. Zdroje obrázků: https://www.powtoon.com Olomoucká..

Cvičení na přídavná jména

Jmenné tvary O Jsou archaické O Jde jen o tvrdá přídavná jména O Vzory: mlád, mláda, mládo O Pravopis se řídí shodou. O Ţeny byly zdrávy. Muţi byli zdrávi. O Toto skloňování má i zájmeno sám. O Sami mi nic neřeknou. (1. pád) O Zachraňte sebe SAMY. (4. pád fotogalerie úvod vyjmenovaná slova po b vyjmenovaná slova po l vyjmenovaná slova po m vyjmenovaná slova po p vyjmenovaná slova po s vyjmenovaná slova po v vyjmenovaná slova po z a mix slovní druhy-/u zájmen psaní mě-mně/ skladba jedn.věty/vět.čl/v.1 -2čl. čárky skl.souv.čárky‚předl.s‚z ‚vz‚ ú‚ů podstatná jména přídavná jména 1 -druhy př.jména 2. Přídavná jména jako slovní druh. Rozdělení na tvrdá, měkká a přivlastňovací přídavná jména. Kromě toho zde najdete i skloňování příd. jm. podle vzoru jarní i mladý. To a mnoho dlšího

Vypište podstatná jména a určete jejich mluvnické kategorie. Ačkoli i zvířata spolu komunikují, pouze lidé mají mentální a fyzické schopnosti používat jazyk, jímž dokážou sdělovat složité myšlenky a poznatky - všechno, bez čeho by civilizace nebyla možná Tvrdá přídavná jména: тип новый, молодой Poznámky ke skloňování: · Podle vzoru новый skloňujeme PřJ s přízvukem na kmeni i ta PřJ, která mají před koncovkou - г, -к, -х · Podle vzoru молодой skloňujeme PřJ s přízvukem na koncovce. S tvary na přízvučné - ой se v odborném textu setkáváme velmi často

Přídavná jména tvrdá a měkká; - přídavná jména, některá zájmena či číslovky rozvíjející tato slova jsou rovněž zakončeny na -a / -ma Souhrnná cvičení . 4. Vytvořte tvary slov označujících části lidského těla: ruka (7. p., č. j.),. Přídavná jména jsou měkká , tvrdá , přivlastňovací Měkká: mají vzor jarní končí na í, í, í ve všech rodech píšeme v nich měkké i . Např. od jmen zvířat sloní kly havraní oči POZOR na slova ryzí a cizí.. Cvičení na přídavná jména . Přídavná jména nemění tvar - je pro všechny rody a obě čísla. ČJ - procvičujeme přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací - všechny kopie listů na procvičování nemocným dodám. do sešitu Čj 1 - uč. str. 106/4. Čtení - čítanka str. 21 - 23 - Chodba z Moravy do Prahy - práce s textem. Vla - opakování kraje ČR a jejich krajská města, Praha - hlavní město Č Přídavná jména. i/- y - Základní škola Olomouc, Mozartova 48, příspěvková organizace. ZNÁTE VLASTNÍ JMÉNA? Procvičovací cvičení - nauka o slově, vyjmenovaná slova, slovní druhy. 2. p. - Základní škola Olomouc, Mozartova 48, příspěvková organizace. DUM č. VY_32_INOVACE_37 - Masarykova obchodní akademie Jičí

Doplňování Koncovek Přídavných Jmen - Měkkých I Tvrdýc

Příjmení s formou přídavného jména měkkého (vzor jarní) Příjmení, která jsou tvaroslovně přídavná jména měkká (zakončená na ‑í), mají ženskou podobu v 1. p. shodnou s mužskou: pan Hořejší -⁠ paní Hořejší, pan Dolejší -⁠ paní Dolejší │* Koncovka -ích u podstatných jmen je měkká (v lesích). Neplatí│ │to pro zpodstatnělá přídavná jména tvrdá (o mladistvých jako│ │o mladých) a pro jména rodin vzniklá z přídavných jmen│ │přivlastňovacích (o Novákových jako o otcových, matiných). ten bílý, ta bílá, to bílé - koncovka přídavného jména se mění (podobně jako ten mladý, ta mladá, to mladé). Jedná se o přídavné jméno tvrdé, použiji tedy vzor mladý. Přídavná jména tvrdá píšeme zpravidla s Y, nicméně pozor na výjimky! 1. pád množného čísla - bílí racci (mladí racci

Přídavná jména skolaposkole

poslední den hodina cvičení zakrouŽkuj pŘÍdavnÁ jmÉna mĚkkÁ modŘe a pŘÍdavnÁ jmÉna tvrdÁ ČervenĚ. odŮvodni. 95 7. vypiŠ z vyjmenovanÝch slov pŘÍdavnÁ jmÉna. _____ _____ a) tvoŘ pŘÍdavnÁ jmÉna z vyjmenovanÝch slov. kterÝ obrÁzek do cviČenÍ nepatŘÍ?. Přivlastňovací přídavná jména mají v 1.p.č.j. koncovky: -in, -ina, -ino nebo -ův, -ova, -ovo; Pro výběr správné koncovky je poté důležité správně určit číslo a pád přídavného jména. Vzor pro měkká přídavná jména: jarní. ten, ta, to: jarní, jarní, jarní. Vzor pro tvrdá přídavná jména: mlad Podle kontroly si oprav, přídavná jména tvrdá podtrhni červeně, přídavná jména měkká podtrhni modře, vyfoť a pošli mi. Pracovní sešit 25/2 - podle zadání Cvičení opiš do sešitu, doplň I/Y a nad slova napiš čísla slovních druhů Přídavná jména (adjektiva) jsou ohebný slovní druh, který označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen. V češtině se přídavné jméno shoduje s rodem podstatného jména, které rozvíjí. Ve větě mají přídavná jména nejčastěji funkci: přívlastku shodného (Dnes je slunečný den.), oplňku (Viděl maminku unavenou. Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení. Doplněno klíčem. NOVA55

PPT - 81Leden | 2020 | Stránky třídy 5

Určeno dětem od 9 let. Naše cestování - přídavná jména Německo - přídavná jména tvrdá a měkká Německo - přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací Německo - tvary přídavných jmen Rakousko - druh, rod, číslo a pád přídavných jmen Rakousko - vzory přídavných jmen Polsko - vzory přídavných jmen Polsko - koncovky přídavných jme Procvičit a dodělat přídavná jména tvrdá a měkká. Pracovat učebnici strana 97-100, do sešitu dodělat cvičení 3/strana 97 podobně jako jsme si ho začali dělat ve škole. Do sešitu vypracovat písemně: cvičení 2/str. 98 (odůvodňovat si vzory mladý, jarní jako jsme se učili ve škole) Příklad postupu určení správné koncovky: Zadání: Určete, jaké i / y se píše ve větě: Sousedov-i/-y děti běhaly po zahradě.. Určíme vzor: v 1. pádě čísla jednotného zkusíme všechny rody to soused ovo (dítě), ta soused ova (žena), ten soused ův (nůž) Přídavná jména s koncovkami -ovo, -ova, -ův jsou přivlastňovací a skloňujeme je podle vzoru otcův, matčin 1 - Druhy přídavných jmen - tvrdá, měkká, přivlastňovací. 2 - Přídavná jména tvrdá - vysvětlení. 3 - Přídavná jména měkká - vysvětlení. přídavná jména tvrdá a měkká odvozená od jmen vlastních se píší s malým počátečním písmenem, přídavná jména přivlastňovací odvozená ze jmen vlastních se píší s velkým počátečním písmenem podle tohoto pravidla se přídavná jména s příponou -ský,.

Doplnovacie cviceni pridavna jmena | NEJRYCHLEJŠÍPravopis přídavných jmen – pracovní sešit - Bohmová

Přídavná jména Jsou používána pro vyjádření vlastností podstatných jmen například kvetoucí louka, slunečný den, vysoký strom. U přídavných jmen se určuje: rod, číslo, pád, vzor, druh a stupeň. Vzory: tvrdá ve tvaru složeném: mladý, mladá, mladé; tvrdá ve tvaru jmenném: mlád, mláda, mlád Přídavná jména v češtině dělíme na tvrdá (skloňujeme podle vzoru mladý), měkká (jarní) a přivlastňovací (otcův, matčin).U některých tvrdých přídavných jmen můžeme tvořit i krátké (jmenné) tvary: hladový - hladov, šťastný - šťasten, které se však užívají jen v 1. a výjimečně 4. pádě. Některá přídavná jména jsou utvořena ze sloves.

Odpověď: Přídavná jména tvrdá - mladý, mladá, mladé Přídavná jména měkká - jarní (pro všechny rody) Přídavná jména přivlastňovací - otcův, otcova, otcovo, matčin, matčina, matčino Pozor!!! Opakujeme teorii. Zápis si nedělejte. Budu ale rád, když si teorii přečtete. Je t Žák určuje slovní druhy, žák skloňuje přídavná jména tvrdá a měkká . Klíčová slova: cvičení, přídavná jména, rod, číslo, pád. Druh učebního materiálu: prezentace se shrnutím učiva a cvičeními. Cílová skupina: žák. Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-zápa Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení Opakování - přídavná jména Pracuj se cvičením v učebnici: strana 130-131/ cvičení 1: Vyhledej všechna přídavná jmén a roztřiď je na přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací (dopředu si rozmysli, jak toto třídění zapíšeš:-) - pošli mi do pondělí 6 PŮVODNÍ ŘADA. OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO: 5-51. CENA: 32 Kč. FORMÁT: A5 Zahrnuje teorii a doplňovací cvičení uspořádaná do kapitol: Přídavná jména tvrdá, Přídavná jména měkká, Přídavná jména přivlastňovací, Stupňování přídavných jmen (použitelné pro 6. roč.), Závěrečná cvičení

Stupnovani pridavnych jmen - Cochces

rod + vzor: mužský životný - pán, muž, předseda, soudce, mladý, jarní, otcův, matčin, ten, náš mužský neživotný - hrad, stroj, mladý, jarní. 55) Na další procvičování vyberu jen některá cvičení, ale můžete jich samozřejmě udělat více. 1. přídavná jména tvrdá - přečíst tabulku s. 58, do ŠS 58/3,4 , dále se podívejte na změnu souhlásek v 1.+5.p mn. č. rodu mužského životného u vzoru mladý - tabulka s. 59 nahoře,cv. 7a mi můžete poslat na můj e. Rozdělte následující přídavná jména na tvrdá, měkká, přivlastňovací a doplňte pravopis (ústně, vše si odůvodněte): Bíl__ žraloci jsou chráněn__. Na půdě jsem našel dědečkov__ školní sešity. Karlov__ Vary jsou největším__ lázněmi v eské republice. Ryz__ zlato má nesmírnou hodnotu - Přídavná jména tvrdá - kontrola DÚ, dodělat ústně cvičení str. 58 + 59 - Jazykový rozbor 59/1-3. Přídavná jména tvrdá - 6.A.doc. Zeměpis - Učebnice str. 33 Souhrnné opakování (písemně do sešitu vypracuj úkol č. 2 a 3) Cvičení 2. neopisuj, pouze napiš 23 zeměpisných pojmů, které patří na vynechaná místa 1/10 Kolik je slovních druhů? 10; 12; 5; 11; 2/10 Slovní druhy jsou: ohebné a neohebné; pouze ohebné; pouze neohebné; ani jedno; 3/10 Ohebné slovní druhy znamená, že se dají Přídavná jména jsou slova ohebná - skloňují se. S podstatnými jmény . se shodují v rodě, čísle a pádě. Podle způsobu skloňování rozlišujeme: přídavná jména . tvrdá podle vzoru . mladý. přídavná jména . měkká podle vzoru. jarní (přivlastňovací podle vzorů otcův, matčin

 • Kurz kreslení karikatur.
 • Ředitelství silnic a dálnic brno.
 • Výrobky z papíru postup.
 • Z bazenu zelene vlasy.
 • Stavebnictví 3000.
 • Microsoft word 2010 free download.
 • Posilovani zatinanim svalu.
 • Poměr velikostí.
 • Www.nejrecept.cz 2065.
 • Branišovský les bor mapa.
 • Frenuloplastika cena.
 • Call recorder iphone free.
 • Adam smith teorie hodnoty.
 • Stříhání psů kolem očí.
 • Zákon o registr smluv.
 • Jak si hrát s 10 týdenním miminkem.
 • Lazne marianske lazne.
 • Napouštěcí lak na dřevo.
 • Chladící okruh schéma.
 • Jaká barva se hodí k mentolové.
 • Corvette c3 parametry.
 • Medardova kápě jičín.
 • Nakladač do tříbodového závěsu.
 • Framykoin pro psa.
 • Nečinnost advokáta.
 • Red 2.
 • Jak poznat fales.
 • Kynuté lívance kuchařka pro dceru.
 • Pivo a játra.
 • Montreux jazz festival programm 2019.
 • Romulus a remus skloňování.
 • Only kozenkova bunda.
 • Design your own clothes program free.
 • Vybitá baterie nejde nabít.
 • Smlouva o bezúročné půjčce.
 • Kvasinky v ústech léčba.
 • Půjčovna invalidních vozíků kolín.
 • Rambo nůž s podpisem.
 • Pu erh superior.
 • Hokej výsledky tabulky.
 • Jak zhubnout břišní tuk.