Home

Warfarin rezistence

Warfarin resistance Genetic and Rare Diseases

 1. Warfarin resistance is a condition that is characterized by a high tolerance for a blood-thinning medication called warfarin. Warfarin is an anticoagulant that is often prescribed to people who are at an increased risk for blood clots
 2. True warfarin resistance is rare (< 0.1%) and is defined as warfarin requirements greater than 70 mg per week to maintain the international normalised ratio (INR) in the target therapeutic range
 3. Resistance to warfarin has been described as the inability to prolong the prothrombin time or raise the international normalized ratio (INR) into the therapeutic range when the drug is given at normally prescribed doses. However, a higher warfarin requirement does not itself establish the diagnosis of warfarin resistance
 4. K, and concurrent ingestion of other agents known to decrease warfarin's effects
PPT - Laboratorní vyšetření v hematologii PowerPoint

Warfarin resistance - PubMe

Warfarin resistance is a problem because it can increase the time it takes patients to reach a medically recommended INR that reduces the likelihood of blood clot formation. Further, it isn't always safe to use large amounts of the drug. One of the solutions to the problem is to prescribe warfarin with another anticoagulant like aspirin The cause of warfarin resistance can be either acquired (eg, poor compliance, drug interactions, dietary interactions) or hereditary, but the genetic mec Some patients need higher-than-expected doses of warfarin (Coumadin) to get their international normalized ratio (INR) into the therapeutic range

Jediné, co Warfarin skutečně umí, je poškození metabolismu vitamínu K, který je ale důležitý nejen v procesech srážení krve, které jsou aktivovány při jakémkoliv vnějším či vnitřním krvácení. To se ví již dávno. Teprve mnohem později se zjistilo, že vitamín K byl nalezen i v tak životně důležitých. Warfarin se užívá většinou jednou denně, pokud možno vždy ve stejnou dobu. Dávka je individuální a určuje ji lékař. Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu dávku a uvědomíte si to během 12 hodin, můžete si vzít zapomenutou dávku ihned. Další dávku užijte jak jste zvyklý(á) Lidé léčení warfarinem, lékem na ředění krve, a dalšími léky se stejnou účinnou látkou musejí kontrolovat příjem vitaminu K, který je obsažen zejména v listové a košťálové zelenině. Účinnost warfarinu ovlivňují potraviny, doplňky stravy a léky Odpovědi na Vaše dotazy týkající se užívání léku Warfarin. Účinek Warfarinu negativně ovlivňuje vitamin K, ale také vysoké dávky vitaminu C. Plody jeřábu černého (aronie) jsou velmi bohaté na vitamin C a zatím nejsou studie, které by prokázaly nebo vyvrátily jeho negativní účinek na Warfarin

Patients who need more than 15 mg per day should be considered warfarin-resistant. Nearly 30 genes have been reported in association with warfarin pharmacogenetics but genetic polymorphisms in the.. WARFARIN RESISTANCE AND VITAMIN K REQUIREMENT IN THE RAT by J. H. GREAVES AND PRISCILLA AYRES Pest lnfestation Control Laboratory, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Hook Rise South, Tolworth, Surbiton, Surrey SUMMARY The development of vitamin K deficiency, vitamin K requirement an

Studies are presented of a patient who was resistant to warfarin and phenindione anticoagulants. There was a strikingly rapid rate of warfarin clearance from plasma: 10.7 per cent per hour in contrast to the normal rate of 1.6 per hour Warfarin, sold under the brand name Coumadin among others, is a medication that is used as an anticoagulant (blood thinner). It is commonly used to treat blood clots such as deep vein thrombosis and pulmonary embolism, and to prevent stroke in people who have atrial fibrillation, valvular heart disease or artificial heart valves. Less commonly it is used following ST-segment elevation.

Warfarin se zase řadu let umisťuje stále na prvém místě léků s nežádoucími účinky a s komplikacemi vyžadujícími hospitalizaci, zejména u starších osob. Přímé inhibitory faktoru Xa. Rivaroxaban. Tento přípravek je v ČR registrován od 30. 9. 2008. Jde o přímý selektivní inhibitor faktoru Xa s rychlým nástupem účinku Warfarin resistance is a phenomenon that patients need to take much higher than normally prescribed dosage of warfarin to maintain the target therapeutic international normalized ratio (INR) range,.. Warfarin inhibits the enzyme VKORC1, aka vitamin K oxido-reductase. This enzyme is responsible for taking oxidized (aka used, electron-depleted) vitamin K and reducing it (aka adding electrons). Only the reduced form can be used as a cofactor in the carboxylation process for activating clotting factors Warfarin resistance. GTR Test ID Help Each Test is a specific, orderable test from a particular laboratory, and is assigned a unique GTR accession number. The format is GTR00000001.1, with a leading prefix 'GTR' followed by 8 digits, a period, then 1 or more digits representing the version Warfarin resistance has generally been described as failure to achieve a therapeutic INR at a warfarin sodium dosage of 105 mg per week (15 mg/day). 13 Patients with warfarin resistance usually have a hypersensitivity to vitamin K and require smaller doses of phytonadione to normalize the INR, 14 as was observed in our patient. The causes of.

Warfarin Resistance is a condition that is characterized by a high tolerance for a blood-thinning medication called warfarin. Warfarin is an anticoagulant that is often prescribed to people who are at an increased risk for blood clots warfarin resistance down the road, bur our concern in this patient is dead versus not dead. If you're not in a hurry, PO is an excellent option. By 24 hours, INR will be the same after administration of low dose IV or PO vitamin K, but IV vitamin K starts working much faster than PO. Oral vitamin K is going to have a slow, steady effect over 24.

Warfarin Resistance-mechanisms and Management

Warfarin acts by inhibiting the synthesis of vitamin K-dependent clotting factors and is used in the prevention and treatment of various thrombotic disorders. Warfarin is a drug with narrow therapeutic index; thus, a small change in its plasma levels may result in concentration dependent adverse drug reactions or therapeutic failure Warfarin - co vám u lékaře neřeknou . MUDr. Ladislav Šafránek, lékař pro zdravou dlouhověkost. Dlouhodobé podávání Warfarinu (chemikálie původně používaná jako jed k likvidaci hlodavců) je typickým obrazem způsobu myšlení v oficiální medicíně. Zřejmě nejčastější příčinou mnoha chronických onemocnění - včetně zvýšené srážlivosti krve - je.

Warfarin resistance is a rare condition in which people have varying degrees of tolerance to the anticoagulant drug warfarin.In incomplete warfarin resistance, people only respond to high doses of warfarin; in complete warfarin resistance, the drug has no effect In the reports of hereditary resistance, the therapeutic effect of warfarin was achieved in the majority of patients with escalation of the warfarin maintenance dose to 40-160 mg daily. One extreme outlier required a daily dose of 660 mg to obtain a therapeutic effect. 9 An excellent review of warfarin resistance, diagnosis, and treatment. by JiTong Liu What is warfarin resistance and is there a genetic component contributing to the resistance? Patients requiring 9 mg or more are classified as warfarin-resistant. There are many factors that may be responsible for warfarin resistance such as high dietary intake of vitamin K, drug interactions, nonadherence, hypothyroidism, and genetic polymorphisms An outbreak was observed cattle in the Northern USA and Canada in the 1920s. The disease was characterised by fatal bleeding, either spontaneously or from minor injuries. Nearly 20 years later, Karl Link discovered that the anticoagulant in sweet clover was 3,3′-methylenebis (4-hydroxy coumarin). Further work by Link led in 1948 to the synthesis of warfarin Warfarin resistance can mean different things, depending on the laboratory results and the clinical situation. First, some patients may be taking Warfarin, but the INR does not elevate as expected. This could be due to several problems. Not taking the Warfarin: This is an easy one to check on, since the doctor can measure an actual Warfarin level and confirm whether or not the drug is actually getting into the bloodstream

Warfarin resistance: a balanced polymorphism in the Norway rat. Genetical Research 1977, 30 (03) , 257. DOI: 10.1017/S0016672300017663. J A Bishop, D J Hartley, G G Partridge. The population dynamics of genetically determined resistance to warfarin in Rattus norvegicus from mid Wales Warfarin resistance, also known as coumarin resistance, is an alteration in which affected individuals have a high tolerance to the warfarin drug. Warfarin is an anticoagulant, which is often prescribed to prevent the formation of blood clots in people with heart valve disease, people with atrial fibrillation, or those with a history of. High doses of vitamin K 1 (≥10 mg) are effective but can lead to warfarin resistance for days after they are discontinued. The intravenous route is likely to give the most predictable response, but can be complicated by anaphylactoid reactions, and there is no definitive evidence that this rare, but serious complication can be avoided by using low doses intravenously Ying Song from Rice University, Houston, has found that some house mice picked up the gene for warfarin resistance from a different species. Warfarin works by acting against vitamin K. This vitamin activates a number of genes that create clots in blood, but it itself has to be activated by a protein called VKORC1. Warfarin stops VKORC1 from doing its job, thereby suppressing vitamin K. The clotting process fails, and bleeds continue to bleed

Warfarin Resistance: Diagnosis and Therapeutic

Warfarin is a blood-thinning medication that helps treat and prevent blood clots. There is no specific warfarin diet. However, certain foods and beverages can make warfarin less effective in preventing blood clots. It's important to pay attention to what you eat while taking warfarin Since its discovery warfarin has been heavily used around the world to control mice and rat populations. A reliance on warfarin to kill rodents has resulted in the development of warfarin-resistant species of mice and rats. The first detection of rodent resistance occurred in rats in Scotland in 1958

What Is Warfarin Resistance? (with pictures

The team, which included two researchers from Bayer CropScience, a producer of warfarin, says that the mice acquired the resistance gene by lifting it wholesale from Mus spretus Warfarin resistance is a condition in which individuals have a high tolerance for the drug warfarin. Warfarin is an anticoagulant, which means that it thins the blood, preventing blood clots from forming. Warfarin is often prescribed to prevent blood clots in people with heart valve disease who have replacement heart valves, people with an. I've been back on warfarin since may but I have not yet got back into my range of 2.5 - 3.5 (target 3), my INR is currently 2.2 a drop from 2.4 2 weeks ago. The warfarin clinic at my hospital seem to be reluctant to increase my warfarin past 12 mg per day as I've never been on more than that. Is it possible to build up a resistance to this drug The discovery of warfarin resistance in the United States in Rattus norvegicus in 1971, and later in Mus musculus and Rattus rattus, heralded in another shift in rodent pest mitigation. This shift was the development of more toxic anticoagulant products capable of killing with one or a few feedings and with concomitantly greater risks to non.

Pool et al. (1968) concluded that the resistance to warfarin is due to a decreased affinity of the receptor sites in the liver to coumarin anticoagulant drugs. This mendelian variation must be distinguished from the polygenic variation in coumarin responsiveness due to variations in metabolism of the drug In brown rats (R. norvegicus), resistance to the anticoagulants warfarin and diphacinone was first observed in 1958 (B oyle 1960), and warfarin resistance in the house mouse (Mus musculus/domesticus) was evident shortly after (D odsworth 1961). The majority of reports came from Europe but resistance in commensal rodents was also documented in. warfarin-induced excessive anticoagulation in the absence of significant bleeding. Low doses in the range of 1 mg to 2.5 mg are effective and less likely to induce warfarin resistance. A substantial reduction of INR value is usually evident within 8-24 hours. Since there is no oral tablet marketed in Canada, the parentera Warfarin resistance. Multiple variations (polymorphisms) in the VKORC1 gene have been associated with warfarin resistance, a condition in which individuals require higher doses of the drug warfarin than are usually prescribed. Warfarin is an anticoagulant, which means that it thins the blood and prevents blood clots from forming warfarin resistance syndrome A small number of people who take warfarin require very large doses to achieve therapeutic INRs These people are thought to have a genetically inherited trait that causes reduced affinity of warfarin for its liver receptors [12

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. provozuje svoje lékárny pod značkou Dr.Max. Je to certifikovaná dynamicky se rozvíjející společnost, jejíž vizí je být lékárnou první volby pro klienty, personál, dodavatele a výrobce Warfarin resistance has diverse etiology and the prevalence of genetic variation in VKORC1 in affected individuals is unknown. In order to characterise the relationship between variation in VKORC1 and the warfarin resistance phenotype, we conducted a systematic analysis of 289 subjects with high warfarin dose requirement In tolerance to oral anticoagulant drugs may arise as an inborn genetic defect resulting in insensitive hepatic receptor sites to oral anticoagulants or it may be due to one of several acquired causes such as noningestion or malabsorption of the drugs , simultaneous ingestion of barbiturates or the inadvertent consumption of foods with a high vitamin K content {{configCtrl2.info.metaDescription} Warfarin resistance may be seen in patients with VCORC1 mutation, leading to: decreased response to Warfarin Genetic testing for VCORC1 mutation to assess potential warfarin resistance is required prior to prescribing Warfarin

warfarin resistance syndrome is a topic covered in the Taber's Medical Dictionary.. To view the entire topic, please sign in or purchase a subscription.. Nursing Central is an award-winning, complete mobile solution for nurses and students Warfarin is an anticoagulant widely used in solid or liquid commercial mouse poison products. It is tasteless and odorless and is designed to be combined with a bait. As mice consume the poisoned bait over the course of several days, their internal toxicity increases until they die Warfarin is a pill that you take regularly to help prevent blood clots or to keep a clot from getting bigger. Coumadin is the common brand name for warfarin. To ensure that warfarin is effectively thinning your blood, it's important to eat about the same amount of vitamin K every day. Vitamin K normally helps your..

An algorithm for managing warfarin resistanc

OBJECTIVE: To report a case of warfarin resistance associated with the use of sulfasalazine. CASE SUMMARY: A 37-year-old white woman on oral anticoagulant therapy with warfarin was being evaluated for complaints of joint pains. Her past medical history consisted of recurrent deep-vein thrombosis, asthma, and ulcerative colitis. Warfarin concentrations had consistently remained within the. Coumadin is a brand (trade) name for warfarin. Warfarin works by blocking the formation of vitamin K-dependent clotting factors and inhibiting a vitamin K dependent enzyme complex, as well as two anticoagulant proteins. This increases the time it takes for blood to clot. This may be described as thinning the blood

Warfarin - co vám u lékaře neřeknou CelostniMedicina

Physicians' resistance to using warfarin effectively has been ascribed to the fear of causing intracranial haemorrhage.8 However, in a large cohort study the risk of intracranial bleeding on warfarin exceeded the risk of ischaemic stroke off warfarin in only 0.4% of patients. Thus, almost all patients. Additionally, the warfarin resistance of the Y25A mutant increased 24.3-fold , which agrees with a recent finding that the Y25 mutation is the causative mutation in the warfarin-resistant rat. 36 Nevertheless, mutating Y25 has a significantly lessened effect on warfarin resistance than mutating Y139 (24.3-fold vs 284-fold), suggesting that Y25. The history of warfarin, one of the earliest anticoagulant drugs, is littered with the bodies of sick cows and poisoned rats. This animation tells the story. Hypoprothrom-binaemia was induced at least as readily in non-resistant wild rats as in HS rats. A new diet suitable for inducing vitamin K deficiency in conventionally maintained Wistar rats is described, and it is suggested that the HW strain could be used for vitamin K bioassay. The genetical basis of warfarin resistance is discussed

with warfarin resistance. When such resistance develops, it is difficult to achieve a therapeutic INR in a timely manner, which may result in an increased risk of clotting events. Another area of improvement relates to the practice of over-lapping heparin with warfarin therapy. Heparin displays an an AccuType® Warfarin - Warfarin (Coumadin®) therapy is associated with significant complications because of its narrow therapeutic index and large interpatient dosage variation necessary to achieve an optimal therapeutic response. This variation is due to both genetic and environmental factors. A promoter variant (-1639 G→A) of the Vitamin K epoxide complex subunit 1 (VCR) accounts for 25%. Failure to achieve a therapeutic international normalized ratio (INR) with warfarin was associated with chronic exposure to vitamin K-rich smokeless chewing tobacco in a recent case report published in the Journal of Thrombosis and Haemostasis.These findings suggest that tobacco cessation is an important additional treatment target to consider when prescribing the anticoagulant

After potential contributors to warfarin resistance (e.g., impaired liver or renal function, clotting factor abnormalities) were ruled out, ascorbic acid use was discontinued on hospital day 8. The patient's INR rapidly increased to a high of 15.4 on hospital day 10, requiring intervention with phytonadione therapy and the suspension of. Warfarin (also known under the brand names of Coumadin, Jantoven, Marevan, and Waran) is an anticoagulant medication that is administered orally or, very rarely, by injection. It is used for the prophylaxis of thrombosis and embolism in many disorders. Its activity has to be monitored by frequent blood testing for the international normalized ratio (INR) Resume warfarin when INR approaches the therapeutic range. Interdisciplinary Clinical Practice Manual, Medication Drug Use, Warfarin, Management of the Adult Patient Receiving, MDU023 Effective Date: 09/14/2009 Page 2 of 2 Appendix B: Phytonadione (Vitamin K) Dosing Guidelines INR > 9.0, N Acquired or inherited warfarin resistance should be suspected if larger than usual daily doses of warfarin are required to achieve the desired anticoagulant effect. Genetic information. Genetic variability particularly in relation to CYP2C9 and VKORC1 can significantly affect dose requirements for warfarin

Warfarin - upozornění při užívání IKE

True warfarin resistance is rare (< 0.1%) and is defined as warfarin requirements greater than 70 mg per week to maintain the international normalised ratio (INR) in the target therapeutic range. As hereditary warfarin resistance is rare, non-adherence, laboratory errors and interactions should be excluded in patients with persistent sub. Warfarin je vzhledem ke své ceně lékem první volby v antikoagulační léčbě hrazené zdravotními pojišťovnami. Existují ale moderní léky, které fungují na jiné bázi než Warfarin. Cena těchto léků je podstatně vyšší než rezistence na warfarin, tedy nutnost podávat denní dávku více než 10 mg), jinak je pacient. Warfarin resistance and enteral feedings: 2 case reports and a supporting in vitro study. Arch Phys Med Rehabil 2001 Sep;82(9):1270-3. 24.Petretich DA. Reversal of osmolite-warfarin interaction by. A frequent cause of acquired warfarin resistance is drug interaction; however, ingestion of large amounts of vitamin K in food may also be an etiologic factor. A 31-year-old woman on a weight-reducing diet showed evidence of resistance to warfarin sodium therapy. On a regimen of 35 mg of oral..

Které potraviny a léky nejíst při léčbě warfarinem? Moje

Some patients need higher-than-expected doses of warfarin (Coumadin) to get their international normalized ratio (INR) into the therapeutic range. The cause of warfarin resistance can be either acquired (eg, poor compliance, drug interactions, dietary interactions) or hereditary, but the genetic mechanisms of warfarin resistance are not well understood. This review offers an algorithm for the. For warfarin, bromadiolone, and difenacoum, individuals with a percent coagulation activity >17.5%, >12.5%, and >12.5% of the normal value, respectively, were classified as resistant ( 33, 34 ). Population resistance was expressed in percent resistant rats (Fig. 1 ) of warfarin resistance can be either acquired (eg, poor compliance, drug interactions, dietary interactions) or hereditary, but the genetic mechanisms of warfarin resistance are not well understood. This review offers an algorithm for the evaluation of patients with suspected warfarin resistance. Key Point

Užívání léku Warfarin Dotazy a odpověd

This sensitivity or resistance to warfarin is due to pharmacogenetic events in individuals. Warfarin sensitivity is due to the mutation in CYP2C9 gene (Gage et al., 2004). This gene is a liver enzyme required for oxidation of a large number of drugs including warfarin (Rettie et al., 1992) Warfarin resistance is associated with a protein component of the vitamin K 2,3-epoxide reductase enzyme complex in rat liver. Warfarin lasix medicament is different than warfarin failure, which is defined as a new thrombotic event despite a therapeutic prothrombin time and INR A case of malabsorption-associated warfarin resistance is reported. Summary. A 42-year-old, 111-kg, Caucasian man arrived at the emergency department with atypical pleuritic chest pain I've had several discussions with Marisa Marques, MD, my friend and colleague in Laboratory Medicine at the University of Alabama at Birmingham about warfarin resistance, as she was managing two deep vein thrombosis patients, one of whom required warfarin at 25 mg/day and one at 35 mg/day. We were looking for a polymorphism associated with a need for increase warfarin Resistance in rats and mice has been reported first for warfarin in 1960 [8,9] and some years later even for more potent anticoagulants [10,11] leading to serious local problems in pest control. Warfarin resistance has also been demonstrated in patients suffering from thromboembolic diseases who failed to respond to oral anticoagulant treatment [12,13]

PPT - Přínos a úskalí antikoagulační léčby PowerPoint

Video: (PDF) Warfarin Resistance: A Case Repor

High Warfarin dose and resistance to remain in sinus suggests to me that Id need quite a high sotolol dose too. I asked to go on pradaxa - dabigitran etexilate - as Im concerned about calcification, which I already have in shoulder. 2 cardiologists, an electophysiologist and my GP all denied any knowledge of the vitamin K / Calcification mechanism Ying Song from Rice University, Houston, has found that some house mice picked up the gene for warfarin resistance from a different species. Warfarin works by acting against vitamin K The identification of warfarin resistance in the United States (known in Europe since 1958) in Rattus norvegicus in North Carolina in 1971, and later in Mus musculus and Rattus rattus (Jackson et al. 1985), heralded in another shift in rodent pest mitigation. This shift was th A novel VKORC1 promoter mutation found causing warfarin resistance, along with -1639G>A promoter mutation—A pilot study on the genetic variation in patients on warfarin therapy in South India. Biomarkers and Genomic Medicine 2013 , 5 (4) , 147-156

Warfarin resistance - ScienceDirec

Warfarin resistance test and polymorphism screening in the VKORC1 gene in Rattus flavipectus 24 September 2010 | Journal of Pest Science, Vol. 84, No. 1 Differential expression of cytochrome P450 genes between bromadiolone-resistant and anticoagulant-susceptible Norway rats: a possible role for pharmacokinetics in bromadiolone resistanc Warfarin Resistance, a Case Report References 1. Kueh YK, Ee BK, Teoh PC. Resistance to oral anticoagulant therapy-case report and review of literature. Singapore medical journal 1982; 23(2):114-115. 2. Routledge PA, Shetty HGM, White JP, Collins P. Case studies in therapeutic:warfarin resistance and inefficacy in a man with recurrent.

Warfarin - Wikipedi

Reports concerning the ineffectiveness of warfarin rodenticide, used at farms and stores in a rural area about 8 kilometers in diameter near Raleigh, North Carolina, prompted subsequent laboratory testing. All of the 25 Norway rats trapped from the area survived 6 days of no-choice feeding of bait containing 0.025 percent (by weight) warfarin Warfarin is a medicine used to manage blood clotting and your genes can affect how well the drug works. CPIC updates guidelines on how to best use these genetic results to support patient care and has published its current interpretations. The FDA strongly recommends regular monitoring of the patient's International Normalcy Ratio (INR) throughout treatment

In contrast, the VKORC1 p.D36Y mutation, which predicts warfarin resistance, had a significantly higher frequency in AJ than in SJ individuals, 0.043 versus 0.006, respectively (p ≤ 0.025). Of note, 11.3% of AJ individuals predicted to be CYP2C9 extensive metabolizers and 8.7% of those predicted to be intermediate and poor metabolizers were VKORC1 p.D36Y carriers who require markedly higher warfarin doses A new series of mutations have been discovered that allow rats to resist the effects of the popular poison warfarin. New research describes 18 new genetic changes found in rats from four continents We report an interesting case of warfarin resistance and subtherapeutic international normalized ratio (INR) in the setting of chronic smokeless tobacco use. A 33‐year‐old white male with a mechanical mitral valve failed to achieve therapeutic INR despite being on warfarin doses of up to 30 mg by mouth daily Warfarin has no harmonized classification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation). Warfarin belongs to a group of compounds known as anticoagulant rodenticides. The substances have a common anti-vitamin K (AVK) mode of action. No new information was provided by the applicant since the original approval of warfarin Patients who metabolize warfarin more slowly will continue to accumulate warfarin in the blood over a longer period of time and will take longer for the INR to reach a stable level. Slow metabolizers typically require a lower dose of warfarin than those who metabolize warfarin faster. Potential Benefits of Genetic Testing for Warfarin Dosin

 • Těhotenská průkazka zubař.
 • Rapunzel co to je.
 • Mluvící tracheostomická kanyla.
 • Halofyty.
 • Andulka samec.
 • Severní pól počasí.
 • Holící strojek datart.
 • Jabloň kanzi prodej.
 • Modelingové agentury.
 • Přehnojení marihuany.
 • Škrkavky jak se jich zbavit.
 • Em hair sro.
 • Tisovec dvouřadý cascade falls.
 • Hnojivo na rajčata s vápníkem.
 • Totální gastrektomie postup.
 • The sims 4 psi a kočky ke stažení zdarma.
 • Diplomové práce čzu fžp.
 • Proč psi vyjí na sanitku.
 • Jak namíchat žlutou.
 • Irisdiagnostika hradec králové.
 • Večerníček obrázky.
 • Jidášovo evangelium mawer.
 • Dílenský vozík wurth.
 • Gotogate email kontakt.
 • Hmatové knížky pro děti.
 • Telocvik fsv.
 • Oboustranná lepicí páska tesco.
 • Ray animal.
 • Profesionální strojky na vlasy recenze.
 • Standardni vyska wc.
 • Obchvat ropice.
 • Jak převést google účet.
 • Přírodní katastrofy wikipedie.
 • Instagram stories text.
 • Rožmberk rybník.
 • Pandora náramek privesky.
 • Dotyková podložka k pc.
 • Krůta bronzová wikipedie.
 • Bowling centrum praha.
 • George foreman grill bedienungsanleitung.
 • Škrob brambory.