Home

Afrika nížiny

Afrika se člení na regiony, které se v různých zdrojích neuvádějí jednotně.Běžné členění Afriky definovala OSN, která uvádí pět základních regionů, a to Severní Afrika, Západní Afrika, Střední Afrika, Východní Afrika a Jižní Afrika.Každý region se člení na státy. Jiné členění může být podle klimatu Nížiny: pouze pobřežní části Guynejského zálivu, sev. a záp. Afriky; Pouště: Sahara (8 mil. km2), Kalahari, Namib; Horizontální členitost: je nejmenší ze všech světadílů. Ostrovy: Madagaskar, Kanárské, Kapverdské, Maskarény; Poloostrov: Somálsk Na začátku mladších třetihor měla skoro celá Afrika podobu nížiny až plošiny a střední výška nepřesahovala 500m nad mořem. Na konci třetihor však byly centrální části Afriky vyzdviženy do výšky 1200-1500m nad mořem a to vyvolalo silnou erozi řek, které vyhloubily hlavní údolí do vyzdvižených okrajových částí Nížiny většinou lemují pobřeží. K nejznámějším pohoří lze řadit severoafrický Atlas (Džabal Tubkal 4 165 m), Etioá vysočina (Ras Dašan 4 620m) a na jihu Dračí hory. Nejvyšším pohořím je sopečný masív Kilimandžáro (Uhuru 5 895 m). Charakteristickým rysem Afriky jsou rozsáhlé plochy pouští Afrika je třetím největším kontinentem. Má rozlohu 30 065 000 km², což představuje 20,3 % celkového povrchu souše na Zemi. Afrika má více než 960 miliónů obyvatel (2007), což je jedna osmina celkové populace Země

AFRIKA. Afrika je po Asii a americe třetí největší světadíl. Má plochu (rozlohu) 29,2 mil. km2. Její pobřeží i povrch je málo členitý. Ve východní Africe probíhá soustava příkopových propadlin s hlubokými jezery. Nejvyšší horou Afriky je kilimandžáro (5 895 m). Afrika je nejteplejší světadíl Afrika je přezdívaná jako černý kontinent vzhledem ke složení obyvatelstva, kterého zde žije více než miliardu obyvatel (2009), což je 15% celkové populace Země, kteří žijí v 54 státech. Dle moderních poznatků je Afrika pravděpodobně kolébkou, odkud vzešel člověk na svém tažení osidlování planety Severní Afrika-geografie • - z ekonomického hlediska i z hlediska koncentrace obyvatelstva jsou nejvýznamnější pobřežní nížiny, oázy a dolní tok Nilu. Důležité je závlahové hospodářství, významné je pěstování datlí, citrusů, bavlníku, obilnin a dalších plodin typ. pro středomořskou oblast Při řešení křížovky žáci procvičují americká pohoří a nížiny. Následuje úkol s tajenkou - určování zeměpisných souřadnic, nadmořské výšky. Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve skupinách. Křížovku lze použít při procvičování učiva nebo při vyvozování tématu Povrch Ameriky

Členění Afriky - Wikipedi

Slepé mapy. Procvičování zeměpisných znalostí tradiční formou slepých map. K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak) Povrch Afriky tvoří zejména plošiny, ze kterých vystupují horské masívy a k moři ukloněné nížiny. Průměrná nadmořská výška kontinentu je 750 metrů. Nejvyšší horou je Kilimandžáro (5895 m). Nejnižším bodem je Assalská proláklina (-170 m) ve Velké příkopové propadlině Nížiny: při severním pobřeží a povodí velkých řek. Východní A. prochází pás příkopových propadlin - často vyplněny jezery Afrika měla v roce 2000 přes 300mil. obyvatel, roční přírustek obyvatelstva je více jak 20mil. lidí. Rozmístění obyvatelstva je hlavně nerovnoměrné

Afrika - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

 1. AFRIKA - Svou rozlohou je 3. největším kontinentem (Po Asii a Americe) - Rozkládá se převážně na východní polokouli po obou stranách rovníku - Oddělena od Evropy Gibraltarským průlivem - Nížiny- rozkládají se podél toku Nilu a na severním pobřeží Egypta
 2. Západní Afrika V oblasti nepřevažují vysoké plošiny, při pobřeží jsou nížiny. Klimatické pásy se liší množstvím srážek. Na severu poušť přecházející v Sahel, pak v savanu a nakonec v tropické lesy. V celé oblasti půdy snadno podléhají erozi. Je zde obsažena pestrá fauna kopytníků, opic, ptáků a hadů
 3. Západní Afrika. Jinak označována jako černá. Vymezení: na severu Sahara, na západě a na jihu Atlantik, na východě Čadská kotlina. Z 15 západoafrických států je nejlidnatější Nigérie. Většina států je mladých, jen Libérie vznikla už v roce 1847. V oblasti nepřevažují vysoké plošiny, při pobřeží jsou nížiny
 4. Nížiny - pobřežní nížiny, delta Nilu. Pohoří: 1.Atlas (Vysoký, Velký, Malý) - nejv. hora Džabal Tubkal 4165m. 2.Tassili, Tibesty, Dárfúr (přes 3000m) 3.Etioá vysočina - Ras Dašan 4620m. 4.Kilimadžáro - Uhuru (=Kilimadžáro) 5895m - sopečného původu, vrcholky jsou zaledněné. 5.Východoafrická vysočina.
 5. •Na západě a severu pobřežní nížiny -Arktická nížina -Pobřežní nížina -Atlantská nížina. Jižní Amerika •Amazonská nížina •Laplatská nížina •Guyanská vysočina •Brazilská vysočina. Kordillerf Kaskádové Poho\í Siera Nevada Pohoií Severní Ameriky !jašské hors
 6. Afrika. rozloha - 30,3 mil. km 2, 3. největší kontinent; obyvatel - 877 milionů hustota obyvatel - 30 obyv. na 1 km 2. krajní body pevniny - pobřežní nížiny až sopečné masivy podél Východoafrického příkopu - Kongo - druhá největší řeka na světě, velké hydroenergetické zdroje i s přítoky.
 7. Afrika je matkou všech kontinentů, odkud pravděpodobně vzešel člověk. Je to obrovský a velmi rozmanitý kus země. V tomhle nemůžete věřit mnoha tradičním mapám, které proporce kontinentu zmenšují ve prospěch Evropy a Severní Ameriky. Afrika je mnohem větší, než se zdá

52.Afrika povrch Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky Shrnutí u čiva Hlavními útvary afrického kontinentu jsou náhorní plošiny, pánve, poušt ě a nížiny. Nejvyšším poho řím Afriky je masiv Kilimandžára Výrazným poho řím na východ ě Afriky je Etioá. Základní pojmy: Severní Afrika, Sahel, Guinejský záliv a Střední Afrika, Východní Afrika, Jižní Afrika . Základní pojmy: Členitost povrchu, pohoří, nížiny . 105) - Asie - Podnebí - vypracovala Mgr. Danuše Ročková. Afrika > Rubriky > Náboženství v Africe. Náboženství v Africe. Nejvíce rozšířenými náboženstvými jsou křesťanstv. Geografický přehled východní Asie -je subregion asijského kontinentu, který může být definován geografický nebo kulturně-geograficky tato oblast leží na ploše 12 000 000 km², což je 28 % kontinentu Asie a je o 15 % větší než Evropa-žije zde více než 1,5 miliardy lidí, což je přibližně 40 % asijské populace a čtvrtina celosvětové populace=>oblast patří mezi. Asie Všechny údaje a objekty, týkající se Ruska, najdete v sekci Evropa Asie - přírodní podmínky 1)Členitost Asie rozloha Asie: 44 milionů km2 Přesná rozloha Asie je 44.4 mil. km2 (dle atlasu světa), tj. přesně 30% světové souše

1 Afrika - povrch: pohoří, nížiny, pánve, pouště Anotace: Orientace na mapě: Afrika - povrch: pohoří, nížiny, pánve, pouště Vzdělávací oblast: 0rientace na mapě Autor: Mgr. Kosík Lukáš Jazyk: český Očekávaný výstup: Žák vyhledá ve školním atlasu pojmy označené čísly. K jednotlivým číslům přiřadí a napíše názvy do slepé mapy v pracovním listu Západní Afrika V oblasti nepřevažují vysoké plošiny, při pobřeží jsou nížiny. Klimatické pásy se liší množstvím srážek. Na severu poušť přecházející v Sahel, pak v savanu a nakonec v tropické lesy. V celé oblasti půdy snadno podléhají erozi. Je zde obsažena pestrá fauna kopytníků, opic, ptáků a hadů Afrika - povrch Výšková lenitost je od lenitosti pobřeží znaně větší. V Africe se vyskytují rovněž nížiny, které provázejí většinou jen pobřeží moří - významnější nížina na severu je podél řeky Nilu. Slepá mapa Afriky. AFRIKA -3730 - Rd 5102 300 Obrysová mapa O 5212 Afrika je nejteplejším kontinentem a většinu jejího povrchu tvoří pouště, polopouště a suché stepi. Pod Saharou se rozprostírá pás savan, který pokračuje až k jižnímu cípu Afriky s výjimkou deštného pralesa v centrální části a okolí Guinejského zálivu Afrika. Mapa světa.info Mapa Afriky. Home; Svět; Evropa; Asie; Afrika; Amerika; Austrálie; Oceánie; Antarktida; Arktida; Mapy Afriky Mapa Afriky - Politická mapa Afriky Mapa Afriky - Reliéfní mapa Afriky Mapa Afriky - Centrální část Afriky Mapa Afrika. Reliéfní mapa Afriky 200

Video: Geologický a geomorfologický vývoj Afriky - Afrikaonline

-hlavními útvary jsou:-náhorní plošiny -sníženiny-pánve(Koňšská, Čadská, Kalagáry) -nížiny ( v povodí velkých řek při Severu STŘEDNÍ AFRIKA. Čad, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Gabon, Demokratická republika Kongo, Angola. kolem Guinejského zálivu, Konžská pánev, řeka Kongo (nejvodnatější), Konžský prales (tropické plodiny), Pygmejové (malého vzrůstu), těžba diamantů. DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONG ASIE. největší i nejlidnatější světadíl . kontinent Euroasie - Evropa + Asie. hranice - východní úpatí Uralu, řeka Emba, pobřeží Kaspického moře, severní předhůří Kavkazu, pobřeží Azovského a Černého moře, průliv Bospor a Dardanely. velká členitost, S i J polokoule. rozloha - 44,5 mil. km2 . počet obyvatel - 4,4 mld.. okrajové body: S Čeljuskinův my • Nížiny pouze na pobřeží • Vnitrozemí většinou prastaré roviny a pánve (Čadská, Konžská), pohoří často vulkanická • pohoří: Etioá a Východoafrická vysočina, Atlas, Dračí hory • Východní Afrika se odtrhuje od zbytku Afriky -> Východoafrická příkopová propadlina

17. Afrika :: Zeměpis G

Afrika- kolébka lidstva - prochází rovník i 0 poledník, obratník raka i kozoroha, hranice s Evropou a Asií, malá členitost pobřeží - Assalská proláklina (+176)- pobřežní nížiny On-line interaktivní mapy světa (nejen) pro školáky - pojďte s námi objevovat svět nížiny - pouze podél pobřeží v Konžské pánvi ( nejm. podíl nížin ze světadílů) Koňská pánev - střední část Afriky, sníženina ze všech stran obklopena horami o 500m vyššími, tropický deštný prales, 2. nejvodnatější řeka světa - Zair (dříve Kongo) - přítoky Ulangy, Kasay Afrika je ekonomicky.

Nížiny při pobřežích; Rovník dělí Afriku na severní a jižní Vysoká Afrika - jih (od rovníku) Nízká Afrika - sever (od rovníku) 2 litosférické desky: Africká, Somálská Podnebí. Subtropický pás. horká, suchá léta; deštivé a mírné zim V roce 1862 koupila část severního Somálska Francie. Británie obsadila část Somálska v roce 1884, Itálie v letech 1889 až 1908. 1894 si Italové pronajali na 50 let některé somálské přístavy, včetně Mogadiša. Po italsko-etioé válce v roce 1935 bylo Italské Somálsko sloučeno s Etiopií jako Italská východní Afrika

Informace o Africe - Zeměpi

 1. (někdy se uvádí 670 m) - Afrika je po Antarktidě a Asii třetím nejvyšším kontinentem • Nížiny najdeme jen na okrajích kontinentu - n
 2. Afrika. 3. největší kontinent na Zemi (30,3 mil. km2 po Eurasii a Americe) 2. největší světadíl na Zemi (po Asii) nejvyšší hustota zalidnění - v Nigérii (205 obyv./km2) nejvyšší bod - Kilimandžáro - vrchol Uhuru (5 895 m n. m.) nejnižší bod - Assalská proláklina (-173 m n. m.) nejdelší řeka - Nil (6 695 km
 3. imum - vypiš některé 3) Pohoří - jen při okrajích kontinentu - vypiš podle atlasu všechna vyšší než 3000 m n.m. - Kili, Ruwenzori, Etioá vysočina, Atlas, Dračí hory, Tibesti, několik vrcholů vyšších než 5000 - Kilimandžáro, Mt. Keňa Kilimandžáro = symbol Afriky 5 895 mn.m
 4. Domovinou je subsaharská Afrika kromě suchých jihozápadních oblastí; obývá lesy a křoviny v blízkosti vod. Lesoň je jednou z nejběžnějších antilop. Během období páření se samci hrbí, protahují a předvádějí se před samicemi, přičemž hrají velkou roli jejich bílé skvrny na těle
 5. 2/ povrch SA, JA - pohoří, nížiny, hory, pouště 3/ vodstvo SA, JA - kde tečou jaké řeky a proč, jejich využití, jezera, vodopády 4/ podnebí a vegetace SA, JA: kde jaký pás, jaké je podnebí, co se vyskytuje za vegetac
 6. Nejznámější nížiny v Sev. Americe? Amazonská a Laplatská Afrika (67) Austrálie a Oceánie (19) ČR (317) Hlavní města (92) Geografie (437) Historie (1138) Filmy a seriály (5146) Hudba (1194) Kultura a knihy (1278

Zeměpis, Regionální geografie, Afrika Metodický list, anotace: Prověření znalosti základních údajů o africkém kontinentu, součástí je i slepá mapa. V závěrečné části testu je možno použít atlas (záleží na interní dohodě učitel - žáci Doplň správně tabulku, v prvním sloupci jméno obecné a ve druhém jméno vlastní, pak stiskni kontrola Stella Travel, Moje Afrika, Jižní Afrika. Podnebí a přírodní poměry. Území stupňovitě sestupuje z hornatého Vysokého Veldu na západě ke svahům Lebomba spadajícím do úzké nížiny na východě

Afrika. Kolikrát je větší Afrika větší než Evropa? Jaká je rozloha Afriky po zaokrouhlení? Na jaké světové straně od Evropy leží Afrika? Kde se především rozkládají africké nížiny? Jaká řeka vzniká soutokem Modrého a Bílého Nilu? Která řeka patří k nejdelším řekám na světě? Která africká řeka je. Největší poušť na Zemi (7-9 milionů km 2), v severní Africe kolem obratníku Raka mezi Atlantským oceánem a Rudým mořem.Na severu zasahuje k jižním svahům Atlasu a k pobřeží Středozemního moře, jižní okraj tvoří zhruba řeka Senegal, střední tok Nigeru, Čadské jezero a soutok Nilu s Atbarou Při pobřeží oceánu pak terén klesá do poměrně úzké nížiny. Co vidět a zažít. Tanzánie nabízí bez nadsázky zážitky světové extratřídy. Patří mezi ně: Národní parky Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Selousi Game Reserve, Ruaha, Mikumi, Gombe a řada dalších

Afrika; Egypt -Sharm el Sheik. Ve středověku se křesťanská království snažila rozšířit moc z hor i na nížiny, respektive obchodní cesty, kdy se podařilo získat. EGYPT. Marián Kroužel. 25.listopad 2019. 402 x zobrazení. Na severu hraničí s Libyí, na západě s Nigerem a Nigerií, na jihozápadě s Kamerunem, na jihu se Středoafrickou republika a na jihovýchodě se Súdánem. V Čadu jsou tři geografické oblasti - suché planiny a pouště ve středu a na severu země, hory na severozápadě a nížiny na jihu JZ Afrika 7536-8374 MJ/m2 na S, J a JV okraji kontinentu 6699 MJ/m2 jih Sudánu, nížiny Somálska - menší oblačnost - 26-28°C, místy i 29-30°C na jižní polokouli - během první poloviny léta (leden) - stejné teploty na východních pobřežních nížinách - Somálsko - Limpopo, také pánev Kalahari.

PPT - Afrika PowerPoint Presentation, free download - IDGeomorfologické členění ČR | Skompasem

Poslední aktualizace: 13.11.2018 Úvod (1)Objevení Ameriky. Kolem roku 1000 - Vikingové v Severní Americe (Leif Eriksson), na jejich objev se zapomnělo. 12.10.1492 - Kryštof Kolumbus (Cristobal Colón) - Ital ve španělských službách. Objevil Ameriku - ostrov San Salvador (dnes Watling) - Bahamy, myslel si, že je v Indii.. Evropa: země - Zeměpisný kvíz: Seterra je bezplatný zeměpisný kvíz, díky kterému se naučíte poznávat země, města a jiná zeměpisná místa po celém svět Střed USA zaujímá rozsáhlá pánev Centrální nížiny (roviny), široká až 2500 km. Na severu v oblasti Velkých jezer do ní zasahují výběžky vysočin Kanadského štítu, které kolem Hořejšího jezera dosahují 600-700 m. Směrem k jihu pánev klesá a přechází v Mississipou nížinu Nejvyšších výšek dosahuje v Kordillerách (McKinley, 6194 m. N. M.) a snižuje se k východu přes mezihorské plošiny a pánve, Skalnaté hory, Velké planiny do Centrální nížiny. Na východě se zvedá Appalačské pohoří, které klesá do pobřežní Atlanské nížiny. Nejnižší místo světadílu je v Údolí smrti - 86 m Mosambik leží na jihovýchodě Afriky podél pobřeží Indického oceánu. V jižní části země jsou rozsáhlé nížiny, pouze v oblasti hranic s Jihoafrickou rep. a Zimbabwe se terén zvedá. Střední část země tvoří nížiny při pobřeží, v oblasti středozápadu zasahují ze Zimbabwe a Zambie do Mosambiku pohoří

Afrika Státy Afriky. Mapa Čadu. admin 23.1.2013. Dovolená v Čadu. Charakterizují ho především nížiny, ale i úrodné náhorní plošiny, místy pak savana a hory. Tvar země připomíná zaťatou pěst. Benin je velmi chudou a zadluženou zemí, místní se zde živí především rybolovem a prodejem vypěstovaných surovin.. Afrika: země - Zeměpisný kvíz: Seterra je bezplatný zeměpisný kvíz, díky kterému se naučíte poznávat země, města a jiná zeměpisná místa po celém svět Západní Afrika Státy západní Afriky. Mapa Kamerunu. Dovolená v Kamerunu. Charakterizují ho především nížiny, ale i úrodné náhorní plošiny, místy pak savana a hory. Tvar země připomíná zaťatou pěst. Benin je velmi chudou a zadluženou zemí, místní se zde živí především rybolovem a prodejem vypěstovaných. Nížiny Orinocká nížina Amazonská nížina Laplatská nížina Poušt ě Atacama . Afrika Střední Afrika - Guinea, Libérie, Ghana, Nigérie, Zair, Pobřeží slonoviny, Sierra Leone, Toco, Benin, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Gabon, Kongo - povrch - převládají pánve a plošiny, nížiny - podnebí - ekvatoriální pás - neustále vlhko a teplo bez střídání ročních období (hora Fako - nejvíce.

Nížiny: A/ Východoevroá B/ Středopolská C/ Francouzská D/ Velká uherská E/ Valašská (Rumunská) F/ Pádská G/ Kaspická H/ Severoněmecká CH/ Baltská I/ Finská jezerní plošina Sopky: 1) Etna 2) Vesuv 3) Stromboli 4) Hekl Nížiny Lybijská severovýchodní Afrika > kříženci europoidních a negropoidních (Etiopané, Somálci) původní kmeny > Negroidní (Pygmejové - Kongo, Sanové, Khoinové) charakterističtí malou výškou postavy; praví černoši (Bantu, Zulu, Jorubové, Bushveldu, který dále pokračuje do nížiny kolem řeky Limpopo, tzv. Lowveldu. Velkou část Lowveldu zaujímá Krugerův národní park. Jižně od Lowveldu roční úhrn srážek stoupá až po provincii Kwazulu - Natal, kde, hlavně podél pobřeží, je horké a vlhké subtropické klima. že Jižní Afrika má z velké části. Povrch Afriky Mapa | adviseurmakelaar Afrika povrch: pohoří, nížiny, pánve, pouště ppt stáhnout PPT Povrch Afriky PowerPoint Presentation ID:4324786 Mapa Afriky Povrch | adviseurmakelaar Labels: 201

Povrch Afriky - Afrika

Mapy Afriky pro vás – Mapy (geografická, politická, slepá

Pohoří a nížiny Ameriky - Digitální učební materiály RV

Slepé mapy - Umíme fakt

Subsaharská Afrika označovaná též jako černošská nebo černá Afrika část afrického kontinentu na jih od saharské pouště, v níž převládá negroidní (černošské) obyvatelstvo nížiny pouze podél pobřeží a Konžské pánve → prům. nadm. výška je značná. Afrika - geografická charakteristika Afriky. Vymezení regionu Afrika je druhým největším světadílem. Její rozloha i s přilehlými ostrovy je 30,3 mil. km. a má 800 mil. obyvatel, je však i zemí s nejrychleji rostoucím počtem obyvatel. Afriku řadíme mezi nejteplejší světadíl Afrika. 14. 4. 2007. Národní park zahrnující nížiny a bažiny, skalnaté pobřeží i horské tropické lesy.1981. Národní park La Amistad Talamanca Range-La Amistad Reserves / La Amistad National Park Unikátní oblast se známkami činnost čtvrtohorního zalednění.. Tropický deštný prales Afrika se dělí buď na 3 (severní, tropická, jižní) nebo 5 regionů (severní, střední, západní - končí Nigerem, východní a jižní - liší se, je menší; Namibie, Botswana, JAR, Svazijsko, Lesotho). Výjimkou jsou pouze pobřežní nížiny a horské oblasti. Nedostatek srážek ovlivňuje, mimo jiné, i odlesňování. Afrika sa skladá prevažne z obrovských plošín, ktoré lemujú úzke pobrežné nížiny. Zaujímavosťou je Východoafrická priekopová prepadlina, ktorá sa rozprestiera v dĺžke 6 400 km od Červeného mora až k rieke Zambezi

Základní fyzicko-geografická charakteristika Afriky

WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz největší světadíl, oblast globálních problémů rozkládá se na východní polokouli po obou stranách rovníku hranice: s Evropou (Gibraltarský průliv), s Asií (Suezská šíje) Z - Atlantský oceán, V - Indický oceán pobřeží málo členité největší poloostrov.. Ahoj, já jsem Georgina a vítám tě na webových stránkách, kde se dozvíš informace o celém světě. Věřím, že se zde naučíš mnoho nových věcí a užiješ si spoustu zábavy

referáty pro školy - Referáty o světadílech - Afrika

Během osmdesáti let natáčení volné přírody v Africe zaznamenali pracovníci BBC největší změny, jaké kdy proběhly na nějakém kontinentu a dovedly přírodu na mnoha místech do kritické situace Severní Afrika; Cesty podle aktivit. Při pobřeží se nacházejí nížiny, ve vnitrozemí vysokohorské Kordillery s náhorními plošinami. Podnebí je vlhké rovníkové, v horách horské. V nížinách rostou deštné pralesy a savany, ve vyšších polohách pak horské lesy a velehorské stepi WEB s nápady Z VÝUKY i ZE ŠKOLNÍCH CHODEB... https://ucitelky.weebly.com. Vyhledávání. Úvodní stránka | Tisk | Mapa stránek | RS Afrika - Evropa -> odděleny Středozemním mořem (Gibraltarský průliv 14 km široký) Afrika - Asie -> spojeny Suezskou šíjí -> konec 19. Století prokopán Suezský průplav . Přírodní poměry. Africká litosférická deska + Somálská litosférická deska; Nížiny -> málo, většinou při pobřeží. Interaktivní slepá mapa k procvičení místopisu útvarů reliéfu Ameriky pracující ve webovém prohlížeči. Po uložení a následném rozbalení souboru .zip je nutné otevřít soubor mapa.htm. Poté již můžete klikat do slepé mapy a kontrolovat si správnou odpověď. Materiál je vhodné využít i na interaktivní tabuli. Očekávaný výstup: lokalizuje na mapách.

Afrika, severní státy Maturitní otázky ze zeměpisu

Afrika - Galakti

Afrika -školní- politické rozdělení - nástěnná mapa - 1:10 000 000 - 96x126,5cm(výška), Sleva 23% . Školní nástěnná mapa o rozměrech 96x126,5cm - v češtině Nil Afrika 6690 Amazonka Jižní Amerika 6762 nížiny)-velké ztráty výparem a průsakem, na řaděmíst není žádný odtok-s rostoucí nadmořskou výškou roste odtok, klesá výpar-nejvyšší odtoková výška na návětrných svazích hor - Pamír, Ťan-šan (Vach.

Afrika - geografická charakteristika Afriky - Zeměpis

Nížiny • povrch Evropy je většinou nížinný • východní část Evropy -Východoevroá rovina • střed Evropy -Středopolskánížina a Severoněmecká nížina. • západEvropy -Francouzská nížina Užovka domácí je doma v jižní Africe.. V dospělosti se tento druh vyznačuje délkou těla 60 až 80 centimetrů (samečci); 80 až 130 centimetrů (samičky). Samičky jsou zavalitější a větší a chovají se agresivněji Nížiny zabírají menší plochy, úzké pásy podél pobřeží. Podnebí. Subsaharská Afrika je součástí nejteplejšího kontinentu světa, leží převážně v rovníkových a tropických šířkách - nížiny-pouze podél pobřeží a v Konžské pánvi (nejm.podíl nížin ze světadílů) Klima - většina území jsou . tropy.Vlhké tropy (kolem rovníku) , střídavě vlhké tropy savan (směrem na S a J) , suché tropy (kolem obratníku Kozoroha - pouště: Namib,Kalahari).Pouze jižní okraj Afriky zasahuje do subtropů Proláklina (nebo též deprese) je místo na pevnině, které leží pod úrovní hladiny světového oceánu (tj. má zápornou nadmořskou výšku).Nejníže položeným místem zemského povrchu je hladina Mrtvého moře (-430 m n.m.).V barevné hypsometrii se prolákliny zpravidla označují tmavozeleně, resp. tmavší/sytější zelenou než nížiny

Dana Švecová: Web stránka | Základná škola, Školská 1123Eritrea – WikipediePPT - Afrika PowerPoint Presentation - ID:4244210McMartn - Pět čínských nej

Východní pobřeží lemují pobřežní nížiny, na kterých se nachází řada obrovských městských aglomerací. Na nížiny na východě pak navazuje Apalačské pohoří. Horské pásmo pokračuje severně až na kanadský Newfoundland. Střed Severní Ameriky vyplňují roviny, jejichž osou je řeka Mississippi Prožijte s námi 9 úžasných dní v Jižní Africe (8 nocí na místě). Náš průvodce vám představí kosmopolitní Kaé Město, Mys Dobré naděje, ochutnáte víno na jedné z nejstarších vinic a pak už vyrazíme na safari v Krugerově NP, přespíme 2 noci v soukromé rezervaci, kde vyrazíme pěšky do buše, projedeme safari ve voze 4x4 a jako bonus si prohlédneme nádherný. Afrika - příruční obecně zeměpisná mapa A3/1:33 mil. [Mapy, Atlasy] Kniha: Afrika - příruční obecně zeměpisná mapa A3/1:33 mil.; Příruční mapa praktického formátu nabízí přehledné zpracování obecného zeměpisu Afriky

 • Praga wikipedia.
 • Procvičování přídavných jmen tvrdých a měkkých.
 • Řasa na řasu brno.
 • Nastavení domovské stránky.
 • Oční ambulance palmovka.
 • Co pít při průjmu.
 • Alžírsko cestopis.
 • Led profil rohový.
 • Zdravé kancelářské židle.
 • Osivo kukuřice cena.
 • Bez dechu online cz bombuj.
 • Tantra joga.
 • Francouzská píseň žetem.
 • Nová droga v česku.
 • Vitamín b12 dr max.
 • Avent dudlik na lahev.
 • Recepty ze zbytků pečeného kuřete.
 • Nerezový vlnovec dn12.
 • Dorty ihned praha.
 • Zeměplocha audiokniha.
 • Předložky a předpony od nad pod před.
 • Titul paeddr.
 • Airdroid recenze.
 • Snoop dogg wife.
 • Luštěniny anglicky.
 • Transformace souřadnic v prostoru.
 • Psát zrcadlově.
 • Dingo australia.
 • Pronájem garáže praha prosek.
 • Jak se vyrábí kroupy.
 • Odvody ze mzdy německo.
 • Dětské punčocháče s protiskluzem.
 • John steinbeck hrozny hněvu.
 • Chrome miniatury.
 • Spotřeba motorek.
 • Složení senátu po volbách 2016.
 • Pervitin a kojeni.
 • Zajcev vs konig.
 • Brož anděl.
 • Tipec kachny.
 • Thx 1138 online cz.