Home

Dekroof 01

DEK STŘECHA ST.2001B (DEKROOF 01-B) Author: dajbych vit Created Date: 1/13/2020 9:09:52 AM. A versatile, quick-drying, pure acrylic emulsion paint, formulated with advanced anti-fungal additives to provide outstanding durability, flexibility and adhesion to fibre cement sheeting, concrete tiles, plaster and correctly prepared and primed galvanised iron DEKROOF 01. Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní vodotěsnicí vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací. DEKROOF 0 skladeb DEKROOF OZNAČENÍ SKLADBY DEKROOF 01 02 Popis Obvyklé použití RD, BD, AB RD, BD, AB Typ střechy plochá plochá Podkladní konstrukce beton beton Hydroizolace PVC PVC Tepelná izolace EPS EPS Parotěsnicí vrstva AP AP Parametry Požární odolnost Odolnost při vnějším působení požáru - B ROOF (t3) Vzduchová neprůzvučnos 01.08.2012: Registration date: 07.11.2012: Applicant/Holder: DEK a.s. Show other trademarks , Comercial. DEKROOF, Info about trademak list. This trademark DEKROOF list was get from Czech Industrial Property Office. You can find the original of the mark list at the www.upv.cz page:.

'(. 67¢(&+$ 67 $ '(.522)b $ mhgqrsoÀ ryÀ eh] suryr]x vbsryodnryrx k\gurl]rodfâ iöolh 39& nrwyhqÀ vbryÔ hqrx sr Àuqâ rgroqrvw DEKWOOL. Charakteristika DEKWOOL r DEKWOOL r je víceúčelová tepelná izolace na bázi skleněných minerálních vláken. Materiál je díky svým tepelněizolačním vlastnostem, nízké hmotnosti, dobré zpracovatelnosti a dalším technickým vlastnostem vhodný zejména pro zabudování do lehkých konstrukcí Získejte s námi hodnotné odměny za uplatňování našich systémů Bodový systém. Přehled bodů (0

DEKROOF Skladby DEKROOF představují spolehlivé a ověřené řešení konstrukcí střech • DEKROOF 11A;B;C;D - TOPDEK - systém šikmých střech s tepelnou izolací nad krokvemi • DEKROOF 17A;B - systém šikmých střech s tepelnou izolací mezi a pod krokvemi • DEKROOF 07A;B;C - systém jednoplášťové ploché střechy DEKROOF 09-A SKL AD BY A S Y S T É M Y D E K DATUM VYDÁ NÍ 2014|01 DEKROOF 09-A OBVYKLÉ POUŽITÍ RODINNÉ DOMY | BYTOVÉ DOMY | ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Jednoplášťová vegetační skladba ploché střechy s exTenzivní zelení, s hlavní vodotěsnicí vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena podkladní monolitickou silikátovou konstrukcí Parametry skladby pro. SKLADBY A SYSTÉMY DEK DATuM vYDání 2014|01 JEDnopLᚍová MEchAnicKY KoTvEná SKLADBA pLochÉ STřEchY BEz pRovozu, S hLAvní voDoTěSnicí vRSTvou z fÓLiE z MěKčEnÉho pvc, SpáDová vRSTvA vYTvořEnA DEKROOF-02-01_2014.indd Created Date Dekroof 01. Obvyklé použití pro rodinné domy, bytové domy a administrativní budovy. Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z folie z měkčeného PVC, spádová vrstva je vytvořena tepelnou izolací

01 2012 REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PROVOZEM SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ TOMÁŠ KAFKA OPTIMALIZACE NÁVRHU RODINNÉHO DOMU ONDŘEJ HEC. Technickou podporu skladeb DEKROOF zajišťují technici Atelieru DEK na pobočkách DEKTRADE. DEKPLAN STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC BENEŠOV 733 168 15 Kombinace EPS a MW SG Combi Roof 30M je systém zateplení lehkých plochých střech s kombinovaným izolantem pro požární odolnost REI30. Skládá se ze vzájemně se překrývajících desek minerální izolace (MW) tl. 2 × 30 mm a pěnového polystyrenu (EPS) s pevností v tlaku min. 100 kPa

Vyžaduje-li vaše projektová dokumentace zpracování specializované části, např. podrobný projekt izolační konstrukce, energetické nebo akustické zhodnocení či návrh, můžete využít služeb Atelieru DEK - DEKPROJEKT DEKROOF, informace k výpisu ochranné známky. Výpis údajů k ochranné známce DEKROOF byl pořízen dne . Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version. V databázi evidujeme 1 ochrannou známku znění DEKROOF

Dekroof 01-A Dekroof 01-B . Dekroof 02 Dekroof 03 . Dekroof 04 Dekroof 05 . Dekroof 06 . Author: Radovan Created Date: 12/30/2016 4:22:39 PM. 01| Mechanicky kotvená střecha, DEKPLAN 76 02| Přitížená střecha, DEKPLAN 77 03| Vegetační střecha, DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm. DEKPLAN HYDROIZOLAČN Í MATERIÁLY Tabulka 01 | Technické parametry fólií DEKPLAN 76 a DEKPLAN 77 dle harmonizované normy ČSN EN 13956. 01. Pandora. 02. KODA. 03. Kulturværftet. PRODUCT MATERIAL SOUND INSULATION (Rw) THICKNESS (mm) WEIGHT (kg/m²) FIRE RATING ; DEKO FV EI 30: Solid: 47 dB: 88 mm: 40 kg/m.

Označení dle listu skladby DEKROOF: DEKROOF 11-C Konstrukční typ/třída doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV)*: 2.1/3, 2.2/4 nebo 2.4/5 Použitelnost dle nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku (L aeq, 2 m): Noc: 22.00 h až 6.00 h do 60 dB Den: 6.00 h až 22.00 h do 70 dB Řešení podkrovních konstrukcí z hlediska akustiky DEKO PF is a great alternative to a traditional drywall. The profile-free partition has the same framework as DEKO PV, but in DEKO PF the visible layers of gypsum board are finished with long, bevelled edges instead of visible profile joints

Tepelně izolační pásy DEKWOOL ROLL jsou určeny pro následující aplikace: tepelná izolace šikmých střech umístěná mezi krokvemi, tepelná izolace obvodových stěn, tepelná izolace vnitřních montovaných příček, akusticky tlumící vložka do montovaných vnitřních příček, nezatížená tepelná izolace stropních konstrukcí a podhledů, akusticky tlumící vložka. - 4 - Anotace V bakalářské práci jsou řešeny doporučené technické varianty řešení plochých střech od DEK a.s. a porovnání jejich investičních nákladů, výhod a nevýhod variant Střítež 1, 572 01 Polička. policskastavebni@seznam.cz www.policskastavebni.cz. Střešní pláště. Phatec Litomyšl. Opláštění ploché střechy na halovém objektu. Střešní skladba Dekroof 14B s hydroizolační vrstvou z PVC folie. Hangár - Letiště Moravská třebová. dekroof 18-b. ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE NÁVOD K POUŽITÍ. stáhnout DEKTIME 2013/01. dekroof 20-a. technické specifikace. Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh. technická zpráva-úprava10-2014. MÁ PROBLÉMY - Atelier DEK. stáhnout DEKTIME 2011/04. formát doc - Chrastava [1] Přehledový list skladeb DEKroof, DEK Trade a.s., 2012 [2] ČSN 730606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení, ÚNMZ, Praha 2000 PS01 - St ř ešní plášt ě Ji ř í Pazderka, K124, Č VUT FS

Dekaroof - Dekade Paint

Hydroizolace Polná - Hydroizolace střech, teras, balkonů

 1. 03sanuje katalog materiáli a DEKROOF, piehlee skupinu Krátká irffim.ce o skupiné Uživatelské skupiny Vetejné skupiny (11) ATELER-OEK Cemix Kliknutím ikonu veiejné skupiny zobrazíte její detailv H HELUZ 'sover SOVER 20201126073626+01'00'.
 2. istrativni budovy. parametry skladby dekroof 08 najdete wkatalogovém listu na w w.dek.cz. další možnosti použití konzultujte s techniky atelier dek
 3. Autor: martin bilý Datum: 01.09.2014 15:32 odpovědět upozornit redakci: uživatel: 117212 reakce na Dobrý den, ano máte pravdu, hydroizolační folií jsem myslel folii na ploché střechy typu Fatrafol. Navržená skladba střechy: SDK podhled, parozábrana, nosníky PALCO vyplněné vatou, OSB desky, geotextilie a PVC folie
 4. Skladby DEKROOF v proveden jednoplov klasick skladba bez provozu s hlavn hydroizolan vrstvou na tepelnizolan vrstv, spdov vrstva je vytvoena tvarem tepelnizolan vrstvy: DEKROOF 01 s hlavn hydroizolan vrstvou z flie z mkenho PVC DEKPLAN 76. DEKROOF 03 s hlavn hydroizolan vrstvou ze souvrstv asfaltovch ps, spdov vrstva tvoena spdovmi klny EPS 100. 7
 5. Výsledky vyhľadávania v krížovkárskom slovníku pre pridavok na konci skladby
 6. Tíha vegetačního souvrství však zvyšuje nároky na únosnost nosné střešní konstrukce, kterou je nutné při navrhování této skladby vždy odborně posoudit Poznatky z demontáže skladby střechy inspirované DEKROOF 04. Střecha sužovaná větrem i požárem. Vegetační skladba na šikmé členité střeše

Skladby DEKROOF představují spolehlivé a ověřené řešení konstrukcí střech. Skladby DEKROOF jsou tříděny podle konstrukčního provedení střechy na ploché, šikmé, vegetační a skladby pro terasy ; Duffy. Honestly, I watched it and it looks stunning and the first half hour or so are excellent edge-of-the-seat stuff but Duffy Tepelná izolace je použita v systémech skladeb střech : DEKROOF 11-A, DEKROOF 11-B, DEKROOF 11-C, DEKROOF 11-D Pracovní list byl vytvořen v rámci projektu Stavebnictví 21, reg. č. CZ.1.07/1.1.24/01.0110, za finanční podpory Evroého sociálního fondu a rozpočtu ČR Cihlové domy, které jsou v tomto článku zastoupené stavebním systémem HELUZ, je dobré navrhovat a stavět tak, aby vedle tepelné izolace plně využily i tepelně akumulační potenciál své cihlové podstaty. Polovičatá řešení, kdy cihlové zdivo uzavírá oblíbená dřevěná střecha, dům z velké části rozladí, přesněji připraví ho o podstatnou část jeho.

DEKROOF - Trademark, owner DEK a

 1. - p. Davida Svobodu - technického poradce firmy Dekroof, technika firmy DEKTRADE a.s.z Jihlavy (tel. 737 281 283, david.svoboda@dek-cz.com, www.atelier-dek.cz) kvůli použití systému Dekroof nad vodorovnou částí, - p. Radka Blehu z Ratají nad Sázavou (tel. 777 064 914) - odborníka na výstavbu keramických obkladů, - p
 2. ez DPHbez DPHbez DPHbez DPHbez DPHbez DPHbez DPHbez DPHbez DPHbez DPHbez DPHbez DPHbez DPHbez DPHKATALOG STAVEBNINY DEKSkladbu DEKROOF 13-A, stejnějako další řešení pro všechnyobvyklé konstrukce stavebod základů až po střechu lze naléztv katalogu STAVEBNINY DEK/obr. 05, 06/. Ten poskytujemei v tištěné podobě
 3. Autor: Filip Cevela Datum: 18.01.2016 22:49 uživatel: 120297 Dobry den, mam postavenou hrubou stavbu (drevostavba fosnovy system), takze na krokvich mam primo OSB
 4. 12. čvn 2020 10:01 #26805 Bylo mi řečeno že ty latě tam jsou aby tě šrouby v PIR desce neměli snahu se ohýbat nebo se naklanet dolů s váhou sdk Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet

Skladby DEKROOF představují spolehlivé a ověřené řešení konstrukcí střech. Třídy těsnosti DHV pro pálenou a betonovou krytinu. 01 Žádné komentáře: Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě Facebook Sdílet na Pinterestu. Štítky: Tot 13-May-2020, heeft Dekroo.nl niet Alexa ranking . Primaire IP-adres van deze site is 83.96.239.175,De server in Rotterdam,Netherlands. ISP:ProServe B.V. TLD:nl CountryCode:NL Dit rapport wordt bijgewerkt 13-May-2020 Updat d3.01 radomÍr marvan ±0,000 = 208,00 m sou xadnÝ systÉm: s-jtsk vÝ `kovÝ systÉm: bpv dsp statutÁrnÍ m sto brno 1425 schÉma krovu z ` a m ` k xenovÁ 21 objekt mlÝnskÁ 27 - rekonstrukce st xechy ing.vladan henek, mba. ing.svatava henkovÁ, csc. ing.vladan henek, mba. 10.2014 Íslo vÝkresu formÁt 8x a4 kontakt +420 606 680 458.

2 Ploché střechy Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru M/01 Stavebnictví. Ing. Ctibor Hůlka Ing. Radim Mařík Ing. Lubomír Odehnal Ing. Pavel Štajnrt 2014 Opava Tato příručka vznikla na základě finanční podpory Evroého sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci projektu OP VK Stavebnictví 21, reg. č. CZ.1.07/1.1.24 237,8 0,18 - - 0,96 40,01 STN-31 1-5 St na vnitYní k podnímu prostoru 28,8 0,23 - - 0,96 6,23 PYirá~ka na tepelné Strecha DEKROOF 10-B 91,5 0,17 - - 1,00 15,09 VYP-41 4-EXT výloha 3720x2335 V A. 311-01 Vyzkoušeite kalkulâtor ma www.dek.cz DEK RADY A TIPY Skladba je navrženapro rodinné a bytové dorny. Pti dodrženi kompletníhœ materiálového rešení skladby tIouŠték tepelnýCh izolaci splñuje poŽadavky norem a predpisü. Parametry skiadby DEKROOF 04 najdete v katalogovém listu na www.dek.cz ŠKOLENÍ 2014 PRO REALIZAČNÍ FIRMY Vážení zákazníci, vážení přátelé, společnost DEKTRADE a.s. pro Vás na úvod roku 2014 připravila sérii školení, která jsou zaměřená na sdílení zkušeností a prohlouben PSČ: 473 01 . 1 Podklady [1] Část projektové dokumentace a fotodokumentace zpracované objednatelem [2] ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení [3] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení [4] ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanoven

betón HDPE 'bubble' betón. Verzia Doska Hrúbka mm BD230 BD280 BD340 BD390 BD450 BD510* BD600* 230 280 340 390 450 510 600. Bubliny. Rozpäti

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Jsme shromažďovány údaje o více než 475,325 klíčových slov. Webové stránky Dekpartner.cz byla založena v roce 8 výsledky hledání časyTo umožňuje provádět analýzu klíčových slov hloubkové, získat zajímavé poznatky výzkumu konkurenty

Video: DEKWOOL Stavebniny DE

 • 20. století česká republika.
 • Openshot editor video.
 • Praskání hráze.
 • Teorie velkého třesku znělka text.
 • Typy děl na která se autorská práva mohou vztahovat.
 • Úmoří vltavy.
 • Loknutí plodové vody.
 • Open broadcaster software discord.
 • Upír nosferatu.
 • Sedí panna na pařízku.
 • Střešní balkon velux cabrio cena.
 • Ráže 22 lr.
 • Kořenová čistička svépomocí cena.
 • Puli pes cena.
 • Rihanna diamonds chords.
 • Výměna kuchyňské desky cena.
 • Tristar sportpower 2 recenze.
 • Kulinarska akademie lidlu jak svazat maso.
 • Fit4you kolagen recenze.
 • Sladké brambory pečené.
 • Žertovná pořekadla.
 • Jsi prostě nejlepší akordy.
 • Jak správně zalévat.
 • Film trava.
 • Černá hora teplota moře.
 • Střešní krytina poptávka.
 • Nachlazení kloktání slané vody.
 • Jak poznat stahy delohy.
 • Velký bariérový útes prezentace.
 • Gdpr vzory dokumentů.
 • Americký formát spz.
 • Čínský nový rok 2018.
 • Recenze google maps.
 • Kino oko program.
 • Zkouskaosobnosti.
 • Deficit faktoru vii.
 • Gabriela partyšová svatba.
 • Volný pád bombuj.
 • Bůh války 2017.
 • Fit4you kolagen recenze.
 • Sud budvar 12 5l.