Home

Produkce mléka v čr

Produkce mléka v ČR stoupla o deset procent i díky izolaci

Zdroj: FAO, EUROSTAT. Produkce mléka v ČR a naše postavení v EU . Česká republika ročně vyprodukuje přibližně 3 miliony tun mléka (včetně mléčných výrobků, ale bez másla), což nás řadí v rámci EU mezi středně velké producenty. V počtu obyvatel na jednu dojnici patříme s cca 29 obyvateli na 1 dojnici do podprůměru EU, ještě hůře jsou na tom sousedé ze. Graf 1 - Produkce mléka v ČR Graf 2 - Početní stavy a dojivost krav v ČR Ekonomika výroby mléka J. Kvapilík1, J. Burdych1,2, VÚŽV, v. v. i., Praha, VVS Verměřovice, s. r. o. Souhrn Příspěvek analyzuje hlavní výrobní a ekonomické výsledky výroby mléka u souboru 55 podniků za rok 2010. Nejvyššími položkami celkovýc

Kolik spotřebujeme mléka? A která země nejvíce vyrobí

 1. Posledním krokem ze strany EU je podle Vorlíčka začlenění produkce mléka mezi sektory, pro které lze v případě krizové situace přijmout zvláštní opatření. Zlínsko vylije přes 16 tisíclitrů. Protestní akci podle Veleby organizují farmáři v regionech, o jejich konečné podobě budou dnes odpoledne jednat ve Velké Bíteši
 2. Světová produkce kravského mléka. V roce 2001 bylo vyrobeno asi 494 milionů tun kravského mléka. Země s největší produkcí mléka byly: USA: 75 milionů tun; Indie: 35 milionů tun; Rusko: 32 milionů tun; Německo: 28 milionů tun; Francie: 25 milionů tu
 3. Spotřeba mléka a mléčných výrobků loni v Česku klesla o 0,3 procenta na 245,8 kilogramu na osobu bez započítání másla. Téměř pětina produkce mléčných výrobků se vyhodí. Největší ztráty mají rozvojové zem
 4. Za prvních šest měsíců letošního roku činila produkce mléka 1 486 milionů litrů. Ve stejném období roku 2009 to však bylo o 98 milionů litrů méně i přesto, že dojnic v chovech bylo o 32 700 víc. Na rozdíl drůbežího nebo vepřového masa je tak Česko v produkci mléka nejen soběstačné, ale dokonce přebytkové
 5. V přepočtu na obyvatele bylo nejvíce mléka (1255 kg) vyrobeno v Irsku, nejméně (41 kg) v Rumunsku. ČR s 227 kg mléka na obyvatele připadá v rámci EU 16. pozice (graf 3). Znamená to, že při spotřebě mléka a mléčných výrobků na obyvatele 244 kg (rok 2010) by soběstačnost v produkci mléka dosáhla v ČR 93 %

Zemědělci upřesňují: Ve čtvrtek vylijí půl milionu litrů mléka

Databáze demografických údajů za obce ČR. Databáze demografických údajů za vybraná města ČR. Registr ekonomických subjektů, IČO Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka 28.02.2020 (kód: 270169-20) Tab. 8 Historické srovnání rostlinné produkce 30.10.2020 (kód: 270217-20). ideální podmínky pro svůj rozvoj. Významný vliv na chov skotu v České republice (ČR) má vstup do Evroé unie (EU), ať už se jedná o dotace, vyměřené kvóty na produkci mléka nebo dotace na chov krav bez tržní produkce mléka. 1.1 Produkce mléka Celosvětově je nejvíce skot chován v Asii a Americe Produkce kravského mléka v ekologickém zemědělství K pochopení vývoje ekologického chovu dojnic a produkce biomléka je nutné se podívat na celkový vývoj chovu dojnic v ČR. Ten je charakterizován především trvalým razantním úbytkem počtu chovaných dojnic, přičemž celkový objem.

Plodnost a ekonomické ukazatele chovu masných krav | Náš chov

Praha - Stavy dojnic v České republice během doby, kde je členem Evroé unie klesly takřka o pětinu na loňských 373 tisíc. Produkce mléka přesto mírně vzrostla na 2,77 miliardy litrů. Důvodem je výrazný nárůst užitkovosti. Vyplývá to z aktuální komoditní karty ministerstva zemědělství (MZe).. Zatímco rok před vstupem Česka do EU v roce 2003 činila průměrná. Produkce kravského mléka se v posledních letech zvýšila celosvětově, v průměru ve 27 státech EU i v ČR, kde za rok 2019 činila 3 mld. litrů, tj. 8 471 litrů mléka na krávu a rok. ČR je v produkci mléka dlouhodobě soběstačná, což je také důvodem relativně vysokých vývozů syrového mléka. U souboru hodnocených podniků s výrobou mléka (108 za rok 2019) byly.

Kravské mléko - Wikipedi

1. mléčná kvóta. 2) nákup mléka (dodávky do mlékáren). Ze srovnání vybraných ukazatelů chovu dojených krav a produkce mléka v ČR a v Unii (tabulka 1) je zřejmé, že v roce 1989 byly ukazatele ČR do jisté míry srovnatelné s ukazateli Unie a do roku 1999 došlo k jejich výraznému poklesu Mlékárenský průmysl v ČR v r. 2006 nakoupil a zpracoval 2 329,6 mil. l mléka, což je snížení o 6 % proti r. 2005 (snížení o 201 mil. l proti r. 2003). Celková produkce mléka v ČR je 2 694,4 mil. l (počet dojnic se snížil na 424 017, užitkovost převyšuje 6 250 l/rok)

mléko - Aktuálně

Mlékárenský průmysl v ČR v r. 2006 nakoupil a zpracoval 2 329,6 mil. l mléka, což je snížení o 6 % proti r. 2005 (snížení o 201 mil. l proti r. 2003). Celková produkce mléka v ČR je 2 694,4 mil. l (počet dojnic se snížil na 424 017, užitkovost převyšuje 6 250 l/rok). Průměrný obsah tuku zůstává na 3,90 %, obsah bílkovin se mírně snížil na 3,35 % Celková spotřeba potravin v přepočtu na 1 obyvatele v letech 2007 až 2015. Údaje o spotřebě masa, mléka, tuků, obilovin, ovoce, zeleniny, alkoholických a nealkoholických nápojů a dalších potravin ve fyzických jednotkách, za většinu skupin i v podrobnějším členění Produkce masa v Česku v letošním 2. čtvrtletí klesla o 2,2 procenta na 111 488 tun. Méně bylo hovězího i vepřového, drůbežího bylo zhruba stejně jako před rokem. Nákup mléka se zvýšil o 4,1 procenta na 799,97 milionu litrů. Údaje aktuálně zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) Mléčná produkce, resp. ekonomický zisk s ní související, je hlavním důvodem chovu dojných plemen skotu. Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími produkci mléka jsou plemeno, genetika, krmení, technika chovu a dojení a samozřejmě management stáda Chov skotu bez tržní produkce mléka v systému ekologického zemědělství je v ČR daleko více rozšířený, než chov skotu s tržní produkcí mléka. Je to dáno tím, že chov dojeného skotu je technologicky i ekonomicky výrazně náročnější. Vzhledem k tomu, že skot bez tržní produkce mléka bývá i konvenčně chován.

Krávy bez tržní produkce mléka 6200 3000 až 7000 Ovce - bahnice 651 1500 Pramen: Materiál Agrární komory ČR pro argumentaci k vyjednání pozice ČR v EU Obrovské rozdíly mezi EU a ČR jsou v systému evidence hospodářských zvířat, což souvisí i s dotacemi. FOTO: ARCHI Soběstačnost ČR v produkci mléka. Česká republika dlouhodobě produkuje více mléka, než spotřebuje. Podle Ministerstva zemědělství mléčná soběstačnost ČR dosahovala v roce 2015 přibližně 130 %. Dle našeho výpočtu dosahovala soběstačnost v roce 2017 přibližně 117 % INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 28. února 2020 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko) v ČR bylo za období od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 dodáno registrovaným prvním kupujícím a prodáno konečným spotřebitelům následující množství mléka krizí, ve které nízké ceny mléka způ-sobovaly ztrátovost produkce. V první polovině roku 2016 se v ČR i v ostat-ních státech EU cena mléka nadále snižovala. V červenci byla v ČR v prů-měru 6,10 Kč/l, od srpna se cena zvyšu-je a v prosinci 2016 již činila 7,50 Kč/l. I v prvních měsících roku 2017 pokra

Produkce kravského biomléka. Přibližně 7000 dojnic zajišťuje roční produkci 32 mil. litrů biomléka, což je zhruba 1 % podíl na celkové produkci mléka v ČR. (Pozn.: ÚZEI eviduje ještě druhý údaj o produkci biomléka, mírně vyšší okolo 34 mil. litrů, který zahrnuje navíc produkci spotřebovanou na farmě ke krmení. Produkce mléka v ČR v r. 2006. 4.6.2007, redakce APIC. Mlékárenský průmysl v ČR v r. 2006 nakoupil a zpracoval 2 329,6 mil. l mléka, což je snížení o 6 % proti r. 2005. Zahraniční obchod vzrostl o 19 % hlavně díky vývozu mléka v cisternách. » víc V ČR se počet dojnic pohybuje kolem 360 tisíc Evroá unie je největším výrobcem mléka a chová přibližně 23 milionů dojnic. V Severní Americe je to 10 milionů a více než 6 milionů v Austrálii a na Novém Zélandu. Produkce mléka je také na vzestupu v jihovýchodní Asii, včetně zemí, kde konzumace mléka není tradiční Změny v dodávkách mléka v EU oproti předchozímu roku Od června 2017 dochází v EU k nárůstu dodávek mléka EU dodávky mléka ČR za 2017 + 19,4 mil. lt (+ 0,8 %) ale v lednu už + 6,1 %, v únoru + 5,3 % V lednu nárůst + 3,3 % Ve 4.Q nárůst + 4,8 % NOVÝ TREND: významný nárůst produkce BIO mléka 2017: Německo + 18,4

nejefektivn ějších producent ů. Hlavní p říčinou tohoto stavu je nepochybn ě nadvýroba mléka, doprovázená v ČR nižší efektivností a mén ě vhodnou marketingovou orientací zpracovatel ů mléka a ekonomickou silou obchodních řet ězc ů s jejich tlaky na dodavatelské ceny. Výrobc Produkce medu se výrazně odlišuje například od produkce mléka či vajec svými meziročními výkyvy - a to pro svoji závislost na průběhu počasí během sezóny. Meziroční rozdíly mohou být obrovské. V roce 2014 byly v ČR oblasti, kde včely do půlky května neměly šanci kvůli počasí nic nanosit a po začátku června se. Praha - Produkce masa v Česku v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o dvě procenta na 110.866 tun. Stoupla výroba vepřového a drůbežího masa, naopak produkce hovězího nepatrně klesla. Nákup mléka se zvýšil o 6,2 procenta na 787,6 milionů litrů. Údaje dnes -ctvrtleti-2020>zveřejnil</a> Český statistický úřad (ČSÚ) •Nárůst produkce buvolího mléka (Indie + 4,2 %, Pákistán + 3,0 %) Rozdílná dynamika růstu kravského mléka v roce 2016 2016 Růst 2016/2017 EU 28 164,3 0,5%-Německo 32,7 0,0% - Francie 25,2 -2,3% Výroba sýrů v ČR 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 16000

Její vývoj začíná již u šesti týdenního embrya. U plodu 32 týdnů starého je již patrno všech l5-25 vývodů a v období okolo termínu porodu je mléčná žláza dítěte schopna produkce mléka.Že k tomuto ději občas u novorozenců dochází je známo jako hormonální reakce prsní žlázy Praha - Produkce masa v Česku v letošním 2. čtvrtletí klesla o 2,2 procenta na 111.488 tun. Méně bylo hovězího i vepřového, drůbežího bylo zhruba stejně jako před rokem. Nákup mléka se zvýšil o 4,1 procenta na 799,97 milionu litrů. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) Produkce masa v Česku v letošním 2. čtvrtletí klesla o 2,2 procenta na 111.488 tun. Méně bylo hovězího i vepřového, drůbežího bylo zhruba stejně jako před rokem. Nákup mléka se zvýšil o 4,1 procenta na 799,97 milionu litrů. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) Produkce kejdy Viz tabulka Výnos statkového hnojiva v závislosti na počtu dní ve stáji m 3 /kráva/rok: Obsah živin v kejdě při vyvážení : kg/kráva/rok: 66.1 26.1 100.9 Z toho využitelné % Náklady na čisté živiny Pramen: Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu ČR; Bayerische Reinnährstoffkoste V květnu proběhla virtuální konference MLÉKO 2025 pro velké farmy. Jednou z prvních tematických částí bylo zasvětit diváky do chovu dojnic a jeho problematiky. Přednášející Martin Pýcha a Jiří Kopáček se pustili do témat s názvem Význam produkce mléka v českém zemědělství a potenciál automatizace a Trh s mlékem

Ekologický chov dojeného skotu | Hospodářská zvířata

Produkce mléka v České republice se za prvních sedm měsíců meziročně zvýšila o tři a půl procenta. A to i přes problémy se suchem. Podle mlékárenského svazu by letošní dodávky mohly být podobné těm loňským. Výkupní cena mléka se od léta mírně zvyšuje Produkce masa a nákup mléka v Česku v 1. čtvrtletí vzrostly 30.4.2015. Praha 30. dubna (ČTK) - Produkce masa v Česku v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 1,1 procenta a nákup mléka o 3,6 procenta. Ceny klesly, u mléka a jatečných prasat o více než desetinu V r. 2007 se v EU-27 vyprodukovalo 146 mil. t mléka. Vývoj stavu dojnic, mlékárenských podniků a produkce po r. 2015 po zrušení kvót je vzhledem k mnoha faktorům těžko odhadnutelný V ČR je produkce mléka založená především na dominantní produkci mléka prostřednictvím dojeného skotu (v kravínech ustájených dojnic), což není zřejmě optimální řešení. Minimálně ne v tak vysokém podílu, jako je tomu dnes

Produkce masa v Česku v letošním 2. čtvrtletí klesla o 2,2 procenta na 111.488 tun. Méně bylo hovězího i vepřového, drůbežího bylo zhruba stejně jako před rokem. Nákup mléka se zvýšil o 4,1 procenta na 799,97 milionu litrů Celková produkce mléka v ČR je 2 694,4 mil. l (počet dojnic se snížil na 424 017, užitkovost převyšuje 6 250 l/rok). Průměrný obsah tuku zůstává na 3,90 %, obsah bílkovin se mírně snížil na 3,35 %. Jakosti I. a vyšší odpovídalo 93,7 % z nakoupeného mléka

Zemědělský protest: tisíce litrů mléka nazmar | TýdenMáslo bude v Česku zdražovat až do Vánoc

V Česku ubylo dojnic, produkce mléka je však přebytková

 1. Produkce masa v Česku v letošním třetím čtvrtletí meziročně stoupla o dvě procenta na 109 363 tun. Rostla hlavně u hovězího, zvýšila se také u drůbežího, naopak u vepřového klesla. Výkup mléka vzrostl o 1,1 procenta, mlékárny a odbytové organizace nakoupily téměř 739,4 milionu litrů. Údaje zveřejnil Český statistický úřad
 2. Data pro statistiku zemědělství se získávají především ze statistických výkazů Českého statistického úřadu a Ministerstva zemědělství ČR.. Statistika tohoto odvětví zahrnuje jak živočišnou, tak rostlinnou výrobu. Pokud jde o živočišnou výrobu, patří sem především výroba masa, tj. nákup jatečných zvířat v České republice a porážky zvířat bez.
 3. ulým rokem o 2,5 %. Pokračuje tak trend nadprodukce mléka jak v rámci EU, tak na světovém trhu

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 20. srpna 2019 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko) v ČR bylo za období od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019 dodáno registrovaným prvním kupujícím a prodáno konečným spotřebitelům následující množství mléka Plodnost dosahuje 120 - 140 %. Ovce jsou odolné vůči nepříznivým podmínkám chovu a jsou vhdoné do chovu v oblastech podhůří a hor. Produkce mléka ovcemi je do 150 l za laktaci. Živá hmotnost u bahnic 50 kg, u beranů 70 kg. Jedinci tohoto plemena patří mezi genové reservy ČR INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. 6. 2020 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko) v ČR bylo za období od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 dodáno registrovaným prvním kupujícím a prodáno konečným spotřebitelům následující množství mléka Délka laktace ovcí se pohybuje v rozmezí 200 - 250 dnů. Průměrná produkce mléka za laktaci u plemen ZV a Š se pohybuje v rozmezí 100 - 150 l mléka, u ovcí plemene VF činí 250 - 400 l. U bahnic pocházejících z křížení domácích plemen s lacaunskými berany se dojivost pohybuje v rozmezí 180 - 270 litrů

Efektivní zemědělství – Lucie Orgoníková

Oceněním kvality mléka ze Zlaté farmy, které obsahuje více než průměrné množství tuků a bílkovin, je přitom skutečnost, že mléčnou surovinu z farmy využívá i sýrárna Brazzale Moravia, vyrábějící mimo jiné v minulosti několikrát oceněný sýr Gran Moravia.Produkty z této sýrárny jsou vysoce konkurenceschopné na zahraničních trzích a drtivá většina. Produkce zemědělského odvětví byla loni nejvyšší od roku 1998, odkdy ČSÚ statistiku sestavuje. Rostlinná produkce převažovala nad živočišnou v poměru 56,5 procenta ku 37,7 procenta. Hodnota rostlinné výroby se loni zvýšila o 4,6 procenta na 79,2 miliardy, živočišné o 2,2 procenta na 52,8 miliardy korun

Předpoklady úspěchu při produkci mléka Zeměděle

Skladba plemen v ČR - plemena kombinovaná 56% - plemena masná 36% - plemena plodná 8%. Produkce masa celkem 1000 tun/rok Cena za ovčí kůži 50 Kč/kg Cena za maso - jehně (A) 47 Kč/kg - ovce 15 Kč/kg. Spotřeba masa v EU, v roce 2004 2,9 kg/obyv./rok Spotřeba masa v ČR 0,15 kg/obyv./ro Tuzemská produkce masa a mléka vzrostla. Výroba masa dosáhla ve třetím čtvrtletí podle včera zveřejněných údajů Českého statistického úřadu 114 103 tun, což znamenalo meziroční zvýšení o 1,6 procenta. Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od tuzemských producentů 775 736 tisíc litrů mléka, meziročně o 3,9 %. Kurzy.cz k tématu 'produkce čr' Vývoj na devizovém trhu - ranní zprávy 09.11.2020 09.11. 08:03 AKCENTA CZ Klíčové události • ČR: Průmyslová produkce v září klesla o 1,5 % r/r, meziměsíčně vzrostla o 4,1 %. Stavební produkce v září klesla o 8,2 % r/r. Bilance zahraničního obchodu v září skončila přebytkem ve výši 34,4 mld. Kč. • Německo: Průmyslová.

• Průměrná užitkovost plemenic (H100) v KU ČR (2017) : 9 740 kg mléka (↓) při 3,85 % T (↑) a 3,36% B (↑), věk při prvním otelení by měl být do 26 měsíců, v ČR je 24/26 (↓), • mezidobí by mělo být do 400 dnů, v ČR je 407 dnů (↓), • hlavní selekční znaky: produkce kg bílkoviny, stabilizace obsahu tuku Rekonstrukce stáje Maxov pro potřeby chovu krav bez tržní produkce mléka v souladu s požadavky welfare, t.j. v souladu s požadavky vyhlášky MZe ČR č, 191/2002 Sb. o technických požadavcích na stavby pro zemědělství dojde ke zhodnocení stávající objektu, který svým technickým stavem a dispozičním členěním. Produkce masa v Česku v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o dvě procenta na 110.866 tun. Stoupla výroba vepřového a drůbežího masa, naopak produkce hovězího nepatrně klesla. Nákup mléka se zvýšil o 6,2 procenta na 787,6 milionu litrů

Produkce kravského mléka v ekologickém zem ědělství K pochopení vývoje ekologického chovu dojnic a produkce biomléka je nutné se podívat na celkový vývoj chovu dojnic v ČR. Ten je charakterizován p ředevším trvalým razantním úbytkem po čtu chovaných dojnic, p řičemž celkový objem. 3.1.1. Likvidace v kafilérii a uložení vzniklé masokostní mou čky 10 3.1.2. Spálení vzniklé masokostní mou čky 11 3.1.3. Uložení (zahrabání) zví řat 13 3.2 Možnosti likvidace mléka v ČR 15 3.2.1. Zpracování a skladování mlé čných produkt ů a následná likvidace 16 3.2.2 V následujících tab. 5 až 7 jsou uvedeny potřeby živin pro odchov jalovic, výkrm jalovic a výkrm býčků, které vychází z doporučených potřeb živin (Pozdíšek 1992 a 1994, Sommer a kol. 1994) a zohledňují vyšší nároky na záchovnou potřebu, kterou je třeba respektovat při chovu skotu bez tržní produkce mléka.5. Chov skotu v ČR a v EU Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Užitkové typy a hlavní plemena skotu Základy řízení chovu skotu Chov dojeného skotu Chov masného skotu - systém chovu krav bez tržní produkce mléka Chov prasat Význam chovu prasat Typologie a plemena prasat Plemenářské práce a hybridizace v chovu prasa

Zemědělství - časové řady ČS

Upozornil, že produkce mléka se nedokáže přizpůsobit poptávce tak pružně a rychle jako jiné druhy výrob. Jak dodal, dojit se musí každý den a stáj nelze jednoduše zavřít. V současnosti se podle ZS litr mléka v ČR vykupuje za 7,30 koruny, výrobní náklady ale dosahují 8,50 až 8,80 Kč za litr Z grafu je zřejmá rozdílná intenzita produkce na 1 ha z. p. u PO a FO, přičemž u FO ve sledovaném období v podstatě stagnuje, u PO je patrný trend růstu produkce, která zůstává i v roce 2016, kdy došlo k negativnímu cenovému vývoji, zejména u mléka, nad úrovní velmi příznivého roku 2014

Dojivost roste. Krav je méně, mléka máme více - Aktuálně.c

 1. Procentické zastoupení jednotlivých výrobních technologií v ČR uvádí tabulka 2. Procentické rozdělení výrobních technologií v chovu krav bez tržní produkce mléka Tab. 2 chov skotu bez tržní produkce mléka v zimě pastva volné ustájení hluboká podestýlka celoroční pastva 20 % 20 % 60
 2. Produkce masa na jatkách v Česku se loni vrátila k růstu, meziročně stoupla o 0,3 procenta na 448.967 tun. Zvýšila se u hovězího a telecího a drůbežího, u vepřového klesla. Mléka vykoupeného od českých zemědělců v loňském roce přibylo o procento na téměř 2,46 miliardy litrů, jeho výkupní ceny ale byly o 14,7 procenta pod úrovní roku 2015. Údaje dnes.
 3. Obr. 11 Výroba jatečných zvířat v ČR 38 Obr. 12 Vývoj výroby mléka 39 Obr. 13 Vývoj snášky vajec v ČR 40 Obr. 14 Vývoj spotřeby potravin živočišného původu 41 Obr. 15 Skutečné a vyrovnané hodnoty 59 Obr. 16 Chowův F-test pro zlom 60 Obr. 17 Skutečná a vyrovnaná produkce 61 Obr. 18 Korelogram reziduí 62 Obr
 4. Výroba mléka, produkční a reprodukční ukazatele chovu
 5. Mléko - Státní zemědělský intervenční fon
 6. Chov krav bez tržní produkce mléka v ČR a v EU Náš cho
 7. Spotřeba masa v ČR - Agropress

Prosincová cena mléka se přiblížila nejvyšší ceně před

 1. Chov skotu v České republice a v Evroé unii - Agris
 2. Produkce mléka v ČR v r
 3. Spotřeba potravin - 2015 ČS
 4. produkce mléka Zeměděle
 5. Produkce - CRV C
 6. Ekologický chov krav bez tržní produkce mléka
Maso | Zemědělský týdeníkŽně zpoždění nemají, jde o návrat k normálu - Agropress
 • Hvězdné nebe osvětlení.
 • Krkonošský národní park znak.
 • Ford mustang ecoboost cena.
 • Star wars poslední z jediů.
 • Bambusová rohož na plot.
 • Národní konvent.
 • Pizzerie zlin.
 • Converse all star nízké.
 • Nejoblíbenější ostrovy.
 • Kamion blesk mcqueen.
 • Informační bezpečnost.
 • Nepečené dorty s jahodami.
 • Sangerovo sekvenování.
 • Jak uplést povlak na polštář.
 • Jak propojit mobil huawei s tv.
 • Manio schizofrenie.
 • Jižní kréta pláže.
 • Brahma mudra.
 • Obstřik co to je.
 • Chronická obstrukční choroba bronchopulmonální.
 • Sklik wiki.
 • Tejpy na prsty.
 • Jidelnicek pri kojeni abkm.
 • Atlas motýlů a housenek.
 • Streptokok příznaky.
 • České švýcarsko turistické trasy.
 • Nanotape recenze.
 • Bercove vredy priznaky.
 • Jimi textil sk.
 • Coko tiskarna.
 • Karibu.
 • Hanna season.
 • Ligurská riviéra ubytování.
 • Puchýřky v puse u dětí.
 • Samovolné zapínání pc windows 10.
 • Hokejove puky cena.
 • Utok z hlubin 2 online film cz.
 • Červený písek cena.
 • Hliníkový prášek cena.
 • Sneakersy jenny fairy.
 • Stéblová autobazar.