Home

Přípravek na ochranu rostlin

Přípravky na ochranu rostlin se používají k ochraně rostlin proti škodlivým činitelům. Patří sem herbicidy k potlačení nežádoucích rostlinných druhů, insekticidy pro likvidaci hmýzích škůdců, fungicidy k likvidaci nebo potlačení původců houbových onemocnění rostlin a dále přípravky na ochranu dřevin proti okusu zveří Hlavním účelem této aplikace je zpřístupnit veřejnosti data z registru povolených přípravků na ochranu rostlin, který vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Databáze zahrnuje přípravky registrované v České republice a souběžně dovážené přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326. letos Vám již po osmadvacáté předkládáme nabídku přípravků na ochranu rostlin, tentokrát pro rok 2020. Velmi Vám děkujeme za spolupráci a věříme, že Vás naše nabídka osloví i v letošním roce. Tak jako v minulých letech jsou v našem ceníku prakticky všechny registrované přípravky na ochranu rostlin Zde se nacházíte: Heureka.cz » Vyhledávání přípravek ochranu. Nalezené kategorie (20) Autokosmetika, Substráty a hnojiva, Barvy, laky na dřevo, Přípravky na opalován AgroBio Talent přípravek proti plísním na ochranu rostlin 10 ml (Substráty a hnojiva Přípravek na ochranu rostlin AVERSOL B Repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních a okrasných dřevin proti okusu zvěří AVERSOL B, repelent proti okusu sazenic zvěří, je pastovitá směs bílošedé barvy charakteristického zápachu. Je mísitelný s vodou, po zaschnutí je však již ve vodě nerozpustný

a) slova Přípravek na ochranu rostlin a v případě souběžného obchodu Souběžný obchod přípravku na ochranu rostlin, uvedená v záhlaví etikety, b) údaje uvedené ve výrokové části rozhodnutí o povolení, c) další údaje podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 1) Pomocný rostlinný přípravek Gliorex je určen k ošetření osiva, sadby, ošetření výsevních a výsadbových substrátů, ošetření půdy a svou přítomností brání nástupu patogenních hub. Přípravek zlepšuje zdravotní stav vyklíčených rostlin, zlepšuje dynamiku růstu, a celkovou vitalitu rostliny Přípravek používejte k ochraně angreštu a černého rybízu proti americkému padlí. Ochráníte tak rostlinu před napadením (prevence), ale také po infekci (kurativní účinek). TIP: přípravek lze použít proti padlí i na jiných rostlinách (např. jádroviny, okurky, rajčata, jahodník, papriky, cukety apod. - Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m. - Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m. DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

Přípravky na ochranu rostlin potapnicek

Přípravek na ochranu rostlin. Rovral®Aquaflo. Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně rostlin salátu (rychleného a semenných porostů), jahodníku, révy, slunečnice, řepky olejky, bobu na zrno, česneku, brukvovité zeleniny (semenné porosty a sazečky), pekingského zelí, třešní, višní, maliníku, skleníkové. Přípravky na ochranu rostlin - ochranná opatření k ochraně zdraví místních obyvatel. Článek pojednává především o možných požadavcích k ochraně místních obyvatel (tzv. rezidentů), ale nejen jich, v souvislosti s označením uváděných na etiketách přípravků na ochranu rostlin (především o ochranné vzdálenosti k ochraně zdraví lidí a informační povinnost) ® PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN repelentní přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu zvěří v době vegetačního klidu ÚČINNÁ LÁTKA: směs repelentních látek: Min. 26% křemenný písek, 10% tálový olej, 4% rezidua destilace tuků ÚDAJE O VÝROBKU

Registr přípravků na ochranu rostlin - eAGR

Zde se nacházíte: Heureka.cz » Vyhledávání ochranu rostlin. Nalezené kategorie (10) Substráty a hnojiva, Osiva a semínka, Postřikovače, Prostředky proti škůdcům, Knihy, Pletiva a sít AgroBio Talent přípravek proti plísním na ochranu rostlin 10 m PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE DIFENZONE Fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně jabloni proti strupovitosti jabloně. Účinná látka: difenokonazol (ISO) 25 hm % (250 g/L) tj.(4-chlorofenyl){3-chlor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2-4-triazol-1-yl)methyl)-1,3

Přípravky na ochranu rostlin. Bacara Trio . Bacara Trio. Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně proti jednoděložným a dvouděložným plevelům v ozimých obilninách, v pšenici, ječmeni, žitě a tritikale. Bezpečnostní list. stáhnout pdf. To jsou důvody, proč je regulační systém pro přípravky na ochranu rostlin tak náročný a před uvedením přípravku na trh se mu musí podrobit každý legální přípravek. Čím vyšší a přísnější požadavky na bezpečnost legálního přípravku, tím lukrativnější je jeho levná napodobenina

Přípravek ochranu - Vyhledávání na Heureka

132/2018 Sb. Vyhláška o přípravcích a pomocných ..

 1. Přípravek na ochranu rostlin PŘED POUŽITÍM SI PŘEýT TE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ. AMISTAR GOLD® Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně cukrovky proti cerkosporióze řepy, rzi řepné, větevnatce řepné a padlí řepnému, k ochraně řepky olejk
 2. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Glister® Ultra Typ přípravku a typ působení přípravku: Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu (SL) pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na
 3. 250 g/l (25,2%) tebukonazol 167 g/l (16,8%) triadimenol 43 g/l (4,3%
 4. Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití. Přípravek nesmí být používán v rozporu se skutečnostmi, které jsou uvedeny v textu této etikety anebo v písemných doporučeních společnosti Bayer, platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin
 5. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN MIRAGE 45 ECNA Širokospektrální fungicid s lokálně systémovým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu s protektivními a eradikativními účinky k ochraně obilnin proti chorobám pat stébel, chorobám listů, klasů a k moření okrasných rostlin proti fuzariózám..
 6. Přírodní postřiky na ochranu rostlin. Ekologický přípravek - proti mšicím, molicím, třásněnkám, puklicím, červcům a padlí skladem TOP produkt; cena od 97 Kč cena od 80,17 Kč bez DPH 2. Přeslička sušená 50g - proti kadeřavosti, padlí, strupovitosti, plísním aj..
 7. Jak vybrat přípravek proti škůdcům, pokud si nejste jisti, jací škůdci Vaše rostliny napadají. Přírodní přípravky na ochranu rostlin podle plodin Vánoce 2020 - termíny doručení

Gliorex 10 g Garden Servis Opav

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců (kromě včel), půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin. Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě. Přípravek zlepšuje kvalitu kořenového systému rostlin, který vede k lepší vitalitě a přirozené obranyschopnosti rostlin. Pomocný rostlinný přípravek Clonoplus obsahuje spóry více kmenů houby rodu Clonostachys, které byly pečlivě vybrány s ohledem na jejich užitečné vlastnosti

Fungicidy proti plísním a chorobám megazahrada

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod. Držitel povolení:/ Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: Arysta LifeScience S.A.S., Route d´ Artix, B.P. 80, 64150 Nogueres, Franci Insekticid je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. Insekticidy zasahují zejména nervový systém hmyzu dýchacími orgány, při požití a také kontaktem s tělem hmyzu. Jsou nezbytnou součástí programu na ochranu rostlin. Hmyzí škůdci jsou velmi odolní a je třeba je zasáhnout razantně Insekticidy. Insekticidy neboli postřiky proti škůdcům jsou přípravky určené především k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. Insekticidy se používají v zemědělství, k ochraně zásob a také v oblasti hygieny. Insekticidy zasahují zejména nervový systém hmyzu, a to dýchacími orgány, při požití a také pouhým kontaktem s tělem hmyzu NA OCHRANU ROSTLIN 2020. Bez plevelů, bez starostí... Aplikace od 3. listu až do objevení se praporcového listu obilnin tento přípravek vícekrát než.. na stejném pozemku Vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám, lze aplikovat pouz

V určitých případech může být nezbytné provést studie podle bodů 7.1.1 až 7.1.6 pro kombinace přípravků na ochranu rostlin, jestliže jsou na označení přípravku uvedeny požadavky, aby byl přípravek na ochranu rostlin použit s jinými přípravky na ochranu rostlin a/nebo s adjuvanty jako tank-mix Fast K je vynikající přípravek pro ochranu okrasných rostlin a neplodících dřevin v bytech a zahradách. Přípravek působí jako insekticid na hubení mšic a jiného savého a žravého hmyzu na zahradách, v bytech či ve sklenících. Přípravek hubí mšice, housenky, brouky, ploštice během 24 hodin SuperAgrovital Pomocný prostředek na ochranu rostlin k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát řepky olejky, hořčice, hrachu, pelušky, fazolu, bobu, sóji, lnu, slunečnice, máku, lupiny, svazenky, brukvovitých a semenných porostů trav, cibule, jetele lučního, jetele bílého, jetele nachového, vojtěšky, k omezení praskání peckovin před sklizní, k zlepšení. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN RAFAN Insekticidní postřikový přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení žravých a savých škůdců v řepce olejce, obilninách a máku. Účinná látka: Cypermethrin 250 g/l (26 hm%) Další nebezpečné látky (složky/koformulanty) obsažené v přípravku: rozpouštědlo. NEBEZPEČ

MUSTANG FORTE - Přípravky - Agromanuál

Přípravek na ochranu rostlin AgroBio ortiva, je fungicidní přípravek k ochraně okrasných rostlin a dřevin proti houbovým chorobám. Působí jako ochrana okrasných rostlin proti listovým skvrnitostem, r.. Mospilan 20 SP je systémový insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku. Je určený k postřiku pokojových a balkónových rostlin. Přípravek je určen zejména na ochranu rostlin proti molicím a mšicím Přípravky na ochranu rostlin. Hlavní činností naší společnosti je distribuce přípravků na ochranu rostlin. V portfoliu máme kompletní sortiment dostupný na českém trhu. Kromě samotného dodání nabízíme také odborné poradenství. Všichni naši obchodní zástupci se v oblasti zemědělství pohybují řadu let a jsou. Přípravky na ochranu rostlin AGRO Plevel v trávníku STOP 50ml AGRO Plevel v trávníku STOP je známý a oblíbený selektivní herbicid určený k likvidaci plevelů v..

AgroBio Fungicidní přípravek k ochraně rostlin Zdravá

AgroBio Talent přípravek proti plísním na ochranu rostlin

Přípravek na ochranu rostlin. FAST K. Insekticid na hubení mšic a jiného savého a žravého hmyzu na zahradách, vbytech, sklenících,kapalina k aplikaci bez ředění(AL). Účinná látka: Deltamethrin 0,06 g/l. tj. (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2- dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát Přípravky proti plísním a chorobám: k doručení domů nebo na prodejnu. Nákup bez rizika: 28 dní na vrácení. Přípravky proti plísním a chorobám výhodně v Eshopu HORNBACH

Přípravky na ochranu rostlin - ochranná opatření k ochraně

Přípravek na ochranu rostlin Alfametrin ME Postřikový insekticidní přípravek ve formě mikroemulze na bázi světlostabilního syntetického pyrethroidu určený k ošetření mnoha polních plodin, révy, okrasných rostlin a lesních porostů proti široké škále savých a žravých škůdců. Účinná látka Přípravek na ochranu rostlin VIBRANCE GOLD Fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro moření osiva pšenice, jemene, tritikale, žita a ovsa proti houbovým chorobám. Účinné látky: 50 g/l sedaxan (4,63 %) 25 g/l fludioxonyl (2,32 %) 25 g/l difenokonazol (2,32 %

Substral Careo Ultra postřik 750 ml - Jan Lapčík Eshop

Gladiator - přípravek na ochranu rostlin - 40 + 10 ml zdarma. Číslo zboží: 7000326. Stav: Nov. Přípravek na ochranu rostlin B-Nine SG Přípravek ve formě ve vodě rozpustných granulí určený k regulaci růstu okrasných rostlin pěstovaných v krytých prostorách. Pro profesionální použití. Úinná látka: daminozid 850 g/kg Evidenní íslo: 4958-0 Povoleno nařízením SRS .j. SRS 045470/2013 ze dne 22. srpna 201

Přírodní postřiky na ochranu pokojovek: z bylinek, česneku i mléka. 17. 01. Proto neohrožují zdraví lidí ani zvířat a při ošetřování rostlin nebudete potřebovat brýle, masku ani rukavice. některé jsou již běžně k dostání, jiné si můžete připravit i sami doma Přípravek na ochranu rostlin pro profesionální použití NISSORUN 10 WP® Selektivní kontaktní akaricid ve formě smáčitelného prášku (WP) k hubení svilušek ve chmelu, révě vinné, okrasných rostlinách, okrasných dřevinách, jabloních a hrušních Přípravek na ochranu rostlin Limit® Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně pšenice ozimé proti braničnatce pšeničné. thiophanate-methyl 310 g/l tj. dimethyl -4,4′-(1,2-fenylen)bis(3-thioallofanát) epoxiconazole 187 g/

umožňující uvést přípravek na trh v České republice, resp. v Evroém společenství, jako léčivý přípravek či jako přípravek na ochranu rostlin, zkrácené o pět let, nejdéle však pět let ode dne, kdy toto osvědčení nabylo účinnosti. osvědčení nabývá účin Všechny informace o produktu Substrát a hnojivo AgroBio Talent přípravek proti plísním na ochranu rostlin 10 ml, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze AgroBio Talent přípravek proti plísním na ochranu rostlin 10 ml Oznamující subjekt: IDUZ LPIS č. 29429 Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici (IČO: 00131024) Oznamuji Vám v souladu s §51 odst. 2 zákona o rostlinolékařské péči aplikaci přípravků na ochranu rostlin, která je plánována v termínu na dílech půdních bloků (pozemcích) uvedených níže Pípravek na ochranu rostlin NOVOZIR® MN 80 NEW Novozir ® MN 80 je postřikový fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku proti širokému spektru houbových chorob polních plodin, zeleniny, ovocných dřevin, révy vinné, okrasných rostlin a lesních dřevin. Úinná látka: mankozeb 80

Ochranu rostlin - Vyhledávání na Heureka

Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin. Rozšířit vyhledávání i na popis nabídk Kompletní technická specifikace produktu AgroBio Dominator přípravek na ochranu rostlin 50 ml a další informace o produktu Bio přípravky na ochranu rostlin Jan pěstitel - xxx.xxx.251.136 5.1.2013 13:57 Jak tak koukám, tak se tuto problematiku moc lidí nezajíma. Byl to trošku jiný BIO přípravek, ale na mšice 100% účinný. Připojit reakci : Bio přípravky na ochranu rostlin Jan pěstitel - xxx.xxx.226.131 , 6.1.2013 10:45. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Tartan™ Super 360 Evidenþní þíslo: 5376-2 Účinná látka: glyfosát 360 g/l (cca 30,8% hm.) DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POUŽITÍ VÝHRADN JAKO ZEM DLSKÝ, ZAHRADNICKÝ, VODNÍ, LESNICKÝ HERBICID A DESIKANT. Bezpenostní opatření, maximálníEUH210 individuální dávka přípravku, maximální celkov

Molice - Paprika - Zahrádkářská poradna - LOVELA

slova ˙Přípravek na ochranu rostlin˙ a v případě souběžného obchodu ˙Souběžný obchod přípravku na ochranu rostlin˙, uvedená v záhlaví etikety, b) údaje uvedené ve výrokové části rozhodnutí o povolení, c) další údaje podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 1), d Přehled přípravků na ochranu rostlin Níže naleznete přehled všech našich přípravků. Zvolte, zda chcete vyhledat přípravek na základě plodin nebo způsobu jeho účinku, nebo zda chcete zobrazit seznam v abecením řazení PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Přípravek proti slimákům - moluskocid - granulovaná návnada proti všem druhům slimáků a plzáků při pěstování polních plodin, ovoce a zeleniny, okrasných rostlin, chmele a vinné révy. Účinná látka:fosforečnan železitý 29,7 g/kg (2,97 %) S2 Uchovávejte mimo dosah dětí S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné.

Bayer Crop Science - Přípravky na ochranu rostlin, osiva a

SUBSTRAL CAREO Ultra rozprašovač je přípravek na ochranu rostlin ve spreji k okamžitému použití k aplikaci na zeleninu, NAHORU Zobrazeno 1 - 24 (z 24 zboží PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN TEBUSIP® Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně pšenice, ječmene, žita, ovsa, tritikale, ozimé a jarní řepky olejné proti houbovým chorobám. Účinná látka: tebukonazol 250 g/l (25,16% hmot.

Často kladené otázky na použití přípravků na ochranu rostlin 8/ Stalo se mi, že jsem použil přípravek na mšice a on nefungoval? Nejčastější příčinou nefunkčnosti přípravku je, že pěstitel špatně určí škůdce či chorobu, a tím pádem pak vybere i nevhodný přípravek Kategorie: Přípravky na ochranu rostlin, Přípravky na přírodní bázi, Přípravky proti houbovým chorobám (fungicidy). Popis; Není určen k postřiku nadzemních části rostlin. Přípravek lze aplikovat na povrch půdy s následným zapravením do hloubky cca 5 - 10 cm před setím - nejlépe společnou aplikaci s. Herbicidy. Herbicidy se používají k likvidaci nežádoucích rostli, např. plevelů nebo invazních rostlin.Vybírat můžete ze dvou druhů postřiků proti plevelům.Takzvané selektivní postřiky proti plevelům likvidují zpravidla jen úzkou skupinu rostlin a často se používají zejména v zemědělství, na zahradách, v parcích či na sportovištích Přípravek vyrobený ze včelího moru se používá (na základě působení zákona podobnosti) k ošetření úlů a jejich okolí na ochranu před včelím morem. Přípravek na ochranu rostlin a... Uložit ke srovnán

Ochrana rostlin je pro správného pěstitele samozřejmostí. Setkání s parazity není nic příjemného a rostliny samotné se jim ubránit nezvládnout. Pomocnou ruku jim můžete podat s našimi přípravky na ochranu rostlin. Také u rostlin platí, že je lepší dbát na prevenci než později hasit průšvihy Přípravky na ochranu rostlin. Přečtěte si více informací. Cookies Co jsou cookies? Cookie je malý soubor, který se z naší webové stránky ukládá na pevný/hard disk (včetně mobilních zařízení) uživatele/návštěvníka Přípravek na ochranu rostlin AgroBio signum, je fungicidní přípravek proti moniliové spále a plísni šedé. Systémový fungicid, má preventivní i kurativní účinek. Chrání rostlinu před napadením, ale ta.. Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR® Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů, řepky olejky proti houbovým chorobám, brambor proti kořenomorce bramborové, koletotrichovému vadnutí brambor a hnědé skvrnitosti, k ochraně lupin

Nelegální přípravky na ochranu rostlin www

Kaput - přípravek na ochranu rostlin (postřik) - 50 ml : Totální likvidátor všeho zeleného porostu, hubí veškerou zelenou vegetaci, veškeré zelené rostliny nacházející se např. podél plotu, chodníků, v zámkové dlažbě či na nezemědělské půdě Přípravek ve formě koncentrátu na ochranu růží proti padlí, černé skvrnitosti a rzi, okrasných rostlin proti padlí a rzi a zimostrázu proti Cylindrocladium buxicola. Skladom Polyram w Postřikový fungicidní přípravek k přímému použití ve formě kapaliny k aplikaci bez ředění (ready for use) určený pro ochranu růží, okrasných a pokojových rostlin proti houbovým chorobám, po použití dojde k potlačení choroby a zároveň se na listech vytvoří ochranný povlak

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC® Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou, určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v obilninách, řepce olejce, lesních kulturách a k likvidaci neţádoucí vegetace na ostatních plochách Přípravek na ochranu rostlin pro profesionální uživatele YAMATO® Postřikový fungicidní přípravek určený k ochraně řepky olejky, obilnin a cukrovky a řepy krmné. Je formulován jako suspo emulse (SE). Evidenční číslo přípravku: 4930-0 Držitel rozhodnutí o povolení/Výrobce: Sumi Agro Europe Ltd., Vintners´Place, 68 Uppe přípravek na ochranu rostlin. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu přípravek na ochranu rostlin.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil. Agro Kuprikol 50 Fungicid, přípravek na ochranu rostlin (postřik), 3 × 20g Objednací číslo: 656227. Není skladem. GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostřed.

Přípravek na ochranu rostlin. Provado CARE® insekticidní rostlinné tyčinky proti škůdcům. Neprofesionální balení. Provado CARE® tyčinky proti škůdcům poskytují okrasným rostlinám při jednoduché aplikaci ochranu až 10 týdnů před mšicemi, molicemi, štítenkami, třásněnkami (kromě Frankliniella), křísi a červci Forestina nátěr na kmeny je biologicky odbouratelná barva na ochranu kmenů stromů a keřů. Bílá barva odráží sluneční paprsky, čímž zabraňuje nežádoucímu ohřívání kmene během slunných zimních dnů. Chrání tak kmen před výkyvy teplot, které mohou způsobovat mrazové trhliny PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Pouze pro profesionální uživatele Přípravek nepůsobí na trávovité plevele, rozrazily, violku rolní, mák vlčí. Dvouděložné plevele, které jsou ve spektru účinnosti přípravku, jsou nejcitlivější ve fázi 2 - 4 listů. Svízel přítula je huben ve všech růstových fázích, optimální. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - INSEKTICID. PRO NEPROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Decis® Protech monodose - ovoce zelenina Účinná látka: deltamethrin 15 g/l (1,5%) VAROVÁNÍ H226Hořlavá kapalina a páry. H410 Vysoce to-xický pro vodní organismy, s dlouhodobými účin-ky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P28

Přípravek na ochranu rostlin AgroBio / BAUMA

Fast K je insekticidní přípravek pro ochranu okrasných rostlin a neplodících dřevin v bytech, zahradách a sklenících.. Přípravek hubí savý a žravý hmyz jako jsou housenky, brouci, ploštice aj.během 24 hodin Přípravek na ochranu rostlin Jedna ze dvou skupin pesticidů, která je stanovena legislativně (zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v planém znění), sloužící k ochraně zdraví rostlin; biocidy jsou druhou skupinou pesticidů Přípravky na ochranu rostlin, Insekticidy. Chemické produkty - Jeseník. Pavel Vinkler U Bělidla 1277/13, 790 01 Jesení PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN TROY 480 Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení dvouděložných plevelů v bobu, lnu, fazoli, bramborách a hrachu. Evidenční číslo přípravku: 4683-0 Držitel rozhodnutí o povolení: UPL Europe Ltd, The Centre, 1st Floor, Birchwood Park Působí na pohyblivá stádia škůdců, larvy i vajíčka hmyzu a některých roztočů. Účinek přípravku je patrný za několik hodin (mšice, molice) až několik dní (puklice) - škůdce zahyne a přidotyku odpadne. Přípravek má dobré vedlejší účinky proti houbovým chorobám ze skupiny padlí. Návod k použití a dávkován

AgroBio Talent přípravek proti plísním, padlí

Kaput - přípravek na ochranu rostlin (postřik) - 100 ml : Totální likvidátor všeho zeleného porostu, hubí veškerou zelenou vegetaci, veškeré zelené rostliny nacházející se např. podél plotu, chodníků, v zámkové dlažbě či na nezemědělské půdě Všechny informace o produktu Osivo a semínko Fast K - Přípravek na ochranu rostlin - 250 ml, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Fast K - Přípravek na ochranu rostlin - 250 ml Kontakt ABEX Substráty a.s. ABEX Substráty a.s. Žabeň 203 739 25 Sviadnov zaben.velkoobchod@agrocs.cz +420 558 445 057 Michaela Motyčkov Přípravek na ochranu rostlin. FAST M Insekticid na hubení mandelinky bramborové, mšic a jiného savého a žravého hmyzu na zahradách, v bytech, sklenících, kapalina k aplikaci bez ředění k aplikaci (AL). Účinná látka: Deltamethrin 0,12 g/l tj

Přípravky na ochranu rostlin a proti škůdcům - HORNBAC

a) biologický přípravek na bázi živých organismů charakteru parazitů, predátorů a parazitoidů b) průmyslově vyráběný mikrobiální přípravek s obsahem mikroorganismů nebo virů c) jde o pojem totožný s pojmem biologický přípravek na ochranu rostlin 5. Pomocné prostředky na ochranu rostlin jsou Přípravek na ochranu rostlin NICOSH je selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k postemergentním hubení pýru plazivého, jednoletých a vytrvalých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici seté. Účinná látka: Nicosulfuron (ISO) 4 % (40 g/L); t.j. 2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Pouze pro profesionální uživatele ROUNDUP KLASIK PRO Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech mimo broskvoň - Přípravek na ochranu rostlin - Léčivo V případě léčiva se jedná o léčivo pro pediatrické použití: ANO NE 10. NÁZEV PŘÍPRAVKU - ÚČINNÁ LÁTKA / LÁTKY V ČR V rámci EU Formulář č. P08 verze: 2014 4/5. 14. POZNÁMKA Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů a žádám o udělení dodatkového.

Třešně, višně - Zahrádkářská poradna - LOVELA

Přípravek na ochranu rostlin ClomaGUARD je POSTŘIKOVÝ HERBICIDNÍ PŘÍPRAVEK ve formě suspenze kapsulí (CS) určený k ošetření řepky olejky a brambor proti celé řadě dvouděložných jednoletých plevelů. Kategorie uživatelů: Profesionální uživatel Název a množství účinné látky: klomazon 360 g/l (30,3 % hm. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Roundup® Biaktiv™ Postřikový herbicid ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech mimo broskvoň, vinohradech, k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách, v lesních kulturách a k likvidac PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. POLECI Insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k hubení živočišných škůdců v řepce olejce, hořčici bílé a obilninách Kombinovaný insekticidní a fungicidní přípravek ve formě suspenze emulze na ochranu růží a okrasných rostlin. Insekticidní složka působí kontaktně a fungicidní systémově. Účinkuje na mšice a na škodlivé motýlů (housenky) a také proti houbovým chorobám (padlí, černá skvrnitost, rzi) vyskytujícím se na růžích a. Fast K je přípravek na ochranu rostlin. Chrání okrasné rostliny a neplodící cřeviny v bytech, zahrádkách a sklenících. Přípravek hubí mšice , housenky, brouky, ploštice během 24 celá specifikac

Mšice a molice na pokojových rostlinách - AgroBio OPAVANatura Rock Effect 100ml | SpecialniZahradnictviAgroBio Přípravek proti mravencům FORMITOX 120 g /002019Feromony na kůrovce IT Ecolure Tubus | AgroCzechia
 • Fearless jet li.
 • Jablečný ocet med a zázvor.
 • Spojené arabské emiráty královská rodina.
 • Rizin vs ufc.
 • Demolition man.
 • Česká atletika sro.
 • Subdurální hematom u dětí.
 • Batatove pyre.
 • Cim vyprat vodove barvy.
 • Teleskop tyc.
 • Katalog tetování.
 • Nebezpečné vztahy jak to dopadlo 2018.
 • Wilson tenis centrum.
 • Žloutkový váček v 8tt.
 • Bem selector.
 • Wmv to mp4.
 • Mřížkový koláč hrníčkový.
 • Cizinecké snídaně.
 • Kombinované kočárky trojkombinace.
 • Ocelové stropní konstrukce.
 • Co dělat když nemůžu usnout.
 • Eihwaz runa.
 • Skříň s posuvnými dveřmi puls.
 • Bistro háje.
 • Závěsy.
 • Nakličovací miska recenze.
 • Co je open source.
 • Prodej garaz praha 10.
 • Čtečka kindle 5.
 • Kylie minogue wiki.
 • Marilyn manson youtube.
 • Fences 2016 ocenění.
 • Zubní technik inzerce.
 • Obecní úřad čestice.
 • Bolest tváře u dětí.
 • Kiča.
 • Každý musí zachránit sám sebe.
 • Dítě se bouchlo do hlavy.
 • Okavango: the wild frontier.
 • Co na osteoporozu.
 • Řeč těla ruce v kapsách.