Home

Procvičování přídavných jmen tvrdých a měkkých

PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý. s nakažliv m nemocemi, opravdov přátelé, s vesel m film, kos mláďata, za pomal m pochodem, důvěřiv lidé, zapomětliv žáci, zdvořil úředník, vos bodnutí, s oranžov m puntíky, ryb polévka, z ryz ho zlata, u pěnkav ho mláděte, z pštros ch vajec, se znám m spisovatelem, hlávkov salát, úzkým stezkami. Přivlastňovací jména rozlišujeme na měkká, tvrdá a přivlastňovací. Rozlišování měkkých a tvrdých přivlastňovacích jmen je důležité například pro správné psaní koncovek.. Měkká přídavná jména - poznáme je především tak, že při změně rodu se tvar přídavného jména nezmění (tzn. v mužském, ženském i středním rodě bude tvar přídavného.

Test - PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ - pracovní list y_32

Procvičování přídavných jmen tvrdých a měkkých Výuka Českého jazyka pro 5.ročník - ČJ5. Loading... Unsubscribe from Výuka Českého jazyka pro 5.ročník - ČJ5 Pro psaní koncovek je důležité rozlišení měkkých a tvrdých přídavných jmen, viz téma druhy přídavných jmen.. U měkkých přídavných jmen (vzor jarní), píšeme vždy měkké I. U tvrdých přídavných jmen (vzor mladý) píšeme tvrdé Y, nikoliv však ve všech tvarech!V 1. pádě množného čísla rodu mužského životného píšeme -Í (malí chlapci jako mladí chlapci)

Nový dvoubarevný pracovní sešit formátu A5 obsahuje základní poučky, úkoly k procvičování učiva zpracované zábavnou formou, diktáty, hry, klíč ke cvičením a kartu s přehledem skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích │* Koncovka -ích u podstatných jmen je měkká (v lesích). Neplatí│ │to pro zpodstatnělá přídavná jména tvrdá (o mladistvých jako│ │o mladých) a pro jména rodin vzniklá z přídavných jmen│ │přivlastňovacích (o Novákových jako o otcových, matiných). Koncovky přídavných jmen možná znáte jako neoblíbené ovi/ovy, které dokáže v diktátu pořádně potrápit. V tomto cvičení s právě na přídavná jména přivlastňovací zaměříme, protože jak asi víte: Štěstí přeje připraveným. U diktátů a pravopisných cvičení to platí zrovna tak Skloňování přídavných jmen. Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie

Prezentace na procvičování koncovek přídavných jmen tvrdých a měkkých vzorů - mladý a jarní. První příklad může být použit jako ukázka zápisu. Žáci píší do sešitu nebo na papír postupně po jednotlivých slovních spojeních, doplní i, í, y, ý a zapíší vzor do závorky. Následuje okamžitá kontrola Procvičování koncovek Prezentace na procvičování koncovek přídavných jmen tvrdých a měkkých vzorů - mladý a jarní. První příklad může být použit jako ukázka zápisu. Žáci píší do sešitu nebo na papír postupně po jednotlivých slovních spojeních, doplní i, í, y, ý a zapíší vzor do závorky V pádových koncovkách měkkých přídavných jmen se vždy píše -í, u tvrdých přídavných jmen se píše většinou -ý (měkké -í se píše jen v 1. a 5. pádu množného čísla s podstatným jménem mužského životného rodu - mlad-í muži, bíl-í holubi, zpěvav-í ptáci). Druhy přídavných jmen - online cvičen

Stupňování jsme se více věnovali v samostatném článku o stupňování přídavných jmen. Jmenné tvary přídavných jmen. Některá přídavná jména tvrdá mohou tvořit v 1. pádě množného i jednotného čísla tvary jmenné - to jsou tvary, které jsou zkráceny a nekončí běžně na dlouhé ý/í Koncovky přivlastňovacích přídavných jmen dokážou někdy potrápit. Vyzkoušejte si v našem testu, jak na tom jste s jejich znalostí. Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Obsahuje celkem 8 756 testových otázek s vysvětlením správné. SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN - TVRDÝCH. Doplň koncovky přídavného jména podle vzoru - MLADÝ. Procvičování angličtiny; Angličtina - slovíčka; Slovíčka s výslovností; Procvičování českého jazyka; Procvičování matematiky; Procvičování vlastivědy; Procvičování přírodovědy; ODKAZY NA VIDEA; Aplikace do mobil Procvičování přídavných jmen tvrdých a měkkých - Duration: Procvičování pravopisu přídavných jmen - Duration: 11:44. Výuka Českého jazyka pro 5.ročník - ČJ5 145 views

Procvičování přídavných jmen tvrdých a měkkých. Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiál Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

PowerPointová prezentace na procvičování koncovek přídavných jmen tvrdých a měkkých vzorů - mladý a jarní. První příklad může být použit jako ukázka zápisu. Žáci píší do sešitu nebo na papír postupně po jednotlivých slovních spojeních, doplní i, í, y, ý a zapíší vzor do závorky. Následuje okamžitá kontrola Úkoly na procvičování 26. 3. 2015 : 1: Koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých 2 : 2: Koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých 3 : 3: Koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých 4 : 4: Koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých 5 : 5: Koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých 6 : 6: Koncovky přídavných. procvičovali jsme pravopis tvrdých a měkkých přídavných jmen ve cvičeních v učebnici na stranách 70 - 74 . POZOR!!! 1/ Přídavná jména odvozená od _____ 6.5. Téma: Přídavná jména uč. str. 67 - 7

Druhy přídavných jmen - Procvičování online - Umíme česk

 1. Úvod » Procvičování českého jazyka. Druhy zájmen. 4. 6. 2015 Celý příspěvek | Rubrika: Procvičování českého jazyka. Koncovky přídavných jmen přivlastňovacích. Celý příspěvek | Rubrika: Procvičování českého jazyka. Koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých. 26. 2. 2013 Celý.
 2. Toto je procvičování českého pravopisu. Program nabízí 18 témat pro procvičení češtiny. Nejdříve začíná se základy. To znamená procvičování psaní Ů a Ú, pravidla pro psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách. Dále následují testy pro procvičování vyjmenovaných slov, psaní koncovek u podstatných a přídavných jmen, psaní předložek S/Z, párové.
 3. To znamená procvičování psaní Ů a Ú, pravidla pro psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách. Dále následují testy pro procvičování vyjmenovaných slov, psaní koncovek u podstatných a přídavných jmen, psaní předložek S/Z, párové souhlásky, predpony S/Z a cvičení, kde se testuje shoda přísudku s podmětem.
 4. Didaktická hra zaměřená na procvičování psaní í/ý v koncovkách přídavných jmen měkkých a tvrdých. Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina pracuje se souborem karet. Díky řešení na druhé straně karty mají žáci okamžitou zpětnou vazbu

Procvičování přídavných jmen tvrdých a měkkých - YouTub

V koncovkách přídavných jmen tvrdých píšeme tvrdé -ý (nový žák, novým žákům, nových žáků atd.); Měkké -í píšeme jen v 1. a 5. pádě množného čísla rodu mužského životného (noví žáci).V 7. pádě množného čísla je koncovka -ými.; V 1. a 5. pádě množného čísla rodu mužského životného se u vzoru mladý některé souhlásky před koncovkou -í. Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) - Procvičování online . Skloňování tvrdých přídavných jmen rodu ženského v jednotném a množném čísle podle vzoru mladý: Seznam cvičení. www.onlinecviceni.cz. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Nadřazené téma: Přídavná jména Procvičování přídavných jmen tvrdých a měkkých Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) - Procvičování online.přídavných jmen (jarní/mladý) - Procvičování koncovek přídavných jmen, volba y/i: rozsáhlá sbírka příkladů, vysvětlení, více způsobů procvičování, hry Tvrdá přídavná jména - jsou často zakončena na y, ale ne vždy 2. Doplňování i/í po měkkých souhláskách a y/ý po tvrdých souhláskách (vyjma d, t, n, ď, ť, ň) dostal r_mu, šlápnout do louž_čky, zkažené j_dlo, vytvarovat h_ždě, smrková š_ška, ch_trá dívka, měsíc ř_jen, neznámé č_slo, vepřová k_ta, nepříjemný poc_t, ž_la na ruce, studené noh_, veselý š_mpanz, uklizená kuch_ně, zelené oč_, j_zdenka na vlak, k.

ČJ list k procvičování přídavných jmen tvrdých a měkkých (odůvodňování pomocí vzoru MLADÝ, JARNÍ), přídavná jména přivlastňovací - učebnice (podle tabulky skloňování na str. 75, 76 vyplnit PS str. 6, 7 celá Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat měsíc (přibližně) učivo. aktivita . listopad přídavná jména doplňovačka 1 (koncovky příd. jmen). test 1 (koncovky přídavných jmen přivlastňovacích). test 2 (koncovky přídavných jmen přivlastňovacích). test 3 (koncovky přídavných jmen přivlastňovacích). test 4 (koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých). test 5 (koncovky přídavných jmen tvrdých a. Pravopis přídavných jmen. U přídavných jmen měkkých se píše v koncovkách vždy í. Například: Kočka se potulovalo kolem psí boudy. U přídavných jmen tvrdých a přivlastňovacích se v koncovkách píše -y/-ý. Například: Četl ve zprávách o vzteklých psech. Otcovy knihy ležely na polici Pravopis přídavných jmen Anotace Procvičování pravopisu přídavných jmen tvrdých, měkkých, přivlastňovacích a zdůvodňování uvedených pravopisných jevů Označení materiálu VY_32_INOVACE_125 Autor Mgr. Eva Minaříková Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá j

Procvičování vyjmenovaných slov - křížovky: Procvičování vyjmenovaných slov - rébusy: Procvičování bě/bje, vě/vje, pě: Určování slovních druhů II: Určování slovních druhů III: Pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen: Skloňování podstatných jmen Učivo 3. ročníku: Slova proti kladn Tvary přídavných jmen jsou: psí, zlatém, doktorovu, sestřiny, střelcovým, zaoblenými. slušný - slušnější - nejslušnější prudký - prudší - nejprudší čistý - čistší - nejčistší klidný - klidnější - nejklidnější dobrodružný - dobrodružnější - nejdobrodružnějš 30.09.2015 13:28. Vážení rodiče, je třeba s dětmi i doma procvičovat násobení a dělení č. 2- 5. Některé děti mají při výsledku velmi pomalé reakce a kolikrát výsledek vůbec nevědí, tápou nebo hádají koncovky příd. jmen tvrdých a měkkých 2. koncovky příd. jmen tvrdých a měkkých 3. prezentace přídavná jména. přídavná jm. přivlastňovací 1. přídavná jm. přivlastňovací 2. přídavná jm. přivlastňovací 3 . PODSTATNÁ JMÉNA: vzory rodu mužského (pán, hrad, muž, stroj) vzory rodu mužského (předseda, soudce.

DysCom - Čtení slabik

Video: Přídavná jména - Procvičování online - Umíme česk

Procvičujeme pravopis přídavných jmen - pracovní sešit pro

Vzory přídavných jmen Sestavila: Mgr. Beáta Badáňová a kolektív Výuková tabulka Skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých Skloňování přídavných jmen přivlastňovacíc Tvrdá, měkká a přivlastňovací. Milý i milí, milá a milé, ale jen cizí. Cizí, cizejší a nejcizejší. Dobrý, lepší a nejlepší. Tekoucí, více tekoucí a nejvíce tekoucí. Jak se v tom vyznat? Skloňování přídavných jmen Rozlišujeme 3 druhy přídavných jmen - tvrdá, měkká a přivlastňovací. Každý druh má také své vzory

VZORY PŘÍDAVNÝCH JMEN PŘIVLASTŇOVACÍCH - OTCŮV, MATČIN ČÍSLO JEDNOTNÉ ROD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ 1. p. otcův matčin (syn, dům) otcova matčina (dcera) otcovo matčino (auto) 2. p. otcova matčina (syna, domu) otcovy matčiny (dcery) otcova matčina (auta Skloňování přídavných jmen tvrdých Skloňování přídav ných jmen měkkých Jmenné tvary přídavných jmen. - vysvětlení, procvičení. VÝUKOVÉ MATERIÁLY V BALÍČKU. VYSVĚTLENÍ UČIVA: 1 - Druhy přídavných jmen - tvrdá, měkká, přivlastňovací.

 1. Procvičujeme pravopis přídavných jmen (5-57) Nový dvoubarevný pracovní sešit formátu A5 obsahuje základní poučky, úkoly k procvičování učiva zpracované zábavnou formou, diktáty, hry, klíč ke cvičením a kartu s přehledem skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích
 2. V češtině se vyskytuje i malá skupina nesklonných přídavných jmen, přejatých z cizích jazyků. Tato přídavná jména jsou zpravidla hovorového rázu - prima Vánoce, fér jednání. Přehled koncovek přídavných jmen tvrdých - vzor mlad
 3. Koncovky měkkých a tvrdých přídavných jmen. Prosím, poraďte mi nějakou rychlou pomůcku, jak synovi vysvětlit koncovky měkkých a tvrdých přídavných jmen (vzor jarní, mladý), aby to pochopil, zítra píše písemku a bude tam hlavně to, už nevím, jak mu to nalít do hlavy. Vůbec neví, jak poznat, kdy se podle čeho skloňuje
 4. Procvičujeme pravopis přídavných jmen - pracovní sešit pro 5. ročník. Populární; Nový dvoubarevný pracovní sešit formátu A5 obsahuje základní poučky, úkoly k procvičování učiva zpracované zábavnou formou, diktáty, hry, klíč ke cvičením a kartu s přehledem skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastň.

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen. Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen tvrdých a měkkých. Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích. Stupňování přídavných jmen. Zájmena (druhy zájmen) Zájmeno já. Zájmena náš, váš. Zájmena on, ona, ono. Číslovky. Číslovky (užívání a zápis číslovek Nový dvoubarevný pracovní sešit formátu A5 obsahuje základní poučky, úkoly k procvičování učiva zpracované zábavnou formou, diktáty, hry, klíč ke cvičením a kartu s přehledem skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích. NNS55 Sešity: Procvičujeme pravopis přídavných jmen - pracovní sešit pro 5. ročník ; Nový dvoubarevný pracovní sešit formátu A5 obsahuje základní poučky, úkoly k procvičování učiva zpracované zábavnou formou, diktáty, hry, klíč ke cvičením a kartu s přehledem skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích..

Koncovky přídavných jmen v školních diktátec

Procvičujeme pravopis přídavných jmen pracovní sešit pro 5. ročník (Sešity) Nový dvoubarevný pracovní sešit formátu A5 obsahuje základní poučky, úkoly k procvičování učiva zpracované zábavnou formou, diktáty, hry, klíč ke cvičením a kartu s přehledem skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a. V koncovkách tvrdých a přivlastňovacích přídavných jmen vzoru - mladý - otcův, matčin - se píše: tvrdé y/ý: veselý (hoch), veselým, veselých, otcovým (bratrem), matčiným, otcových, matčiných, v koncovce 7. pádu čísla množného -ými se píše po m měkké i: veselými, otcovými, matčinými (ženami, muži, dětmi, písněmi) procviČovÁnÍ- koncovky pŘÍdavnÝch jmen tvrdÝch a mĚkkÝch Prav_ včel_ med, rychl_ sokol_ let, rozsáhl_ smrkov_ les, jásav_ kos_ zpěv, ciz_ hladov_ pes, zuřiv_ ps_ štěkot, sychrav_ listopadov_ den, ztuhl_ hověz_ lůj, čerstv_ koz_ sýr, zdrav_ ryb_ tuk, nov_ plynov_ sporák, pronikav_ pav_ křik, dospěl_ goril_ samec, škodliv.

Skloňování přídavných jmen - Moje čeština - Čeština na

q) 18. cvičení - u přídavných jmen tvrdých a měkkých tvoříme množné číslo r) 19. cvičení - tvoříme přídavná jména, zapisujeme je v 7. pádě množného čísla s) 20. cvičení - tvoříme přídavná jména přivlastňovac Procvičujeme pravopis přídavných jmen - pracovní sešit pro 5. ročník . Nový dvoubarevný pracovní sešit formátu A5 obsahuje základní poučky, úkoly k procvičování učiva zpracované zábavnou formou, diktáty, hry, klíč ke cvičením a kartu s přehledem skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích

4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

2. týden - Přídavná jména tvrdá a měkká Webový portál k ..

Přídavná jména skolaposkole

Český jazyk - pravopis for Android - APK DownloadDidakta - Český jazyk 2 | Výukové programy a výukový

PRAVIDLA - Moderní cvičebnice k procvičování pravopis

Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen: 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB) VY_32_INOVACE_5/58: Pracovní list - opakování - koncovky minulého času, koncovky přídavných jmen, vzory podstatných jmen, předpony, skupiny je/ě, ně. Skloňování přídavných jmena, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis 1/ Procvičování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích - Umět rozlišit tvrdá a měkká, umět napsat í/ý (cizí žena, veselý člověk, veselí lidé) - Přivlastňovací zvládnout utvořit podle vzorů otcův a matčin - Vyhledat přídavná jména v textu a rozlišovat M/T/P učebnice str. 99-10 Počet stran: 40 Formát: A5 Vazba: V1 dvoubarevný pracovní sešit formátu A5 obsahuje základní poučky, úkoly k procvičování učiva zpracované zábavnou formou, diktáty, hry, klíč ke cvičením a kartu s přehledem skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích

Test: Přivlastňovací přídavná jména 1 - Moje čeština

Dnes si opět procvičíme koncovky přídavných jmen a zopakujeme si zájmena. 1) Připomeň si psaní koncovek přídavných jmen tvrdých a měkkých. Potom si otevřete cvičení (najdete níže) a vypracujte do sešitu nebo si vytiskněte a nalepte do sešitu. 2) Zájmena - skloňování osob. zájmen + druhy zájmen Tato prezentace slouží k seznámení s druhy přídavných jmen a k upřesnění nových pojmů. Stáhnout soubor Tato prezentace slouží k zopakování si pravopisu přídavných jmen tvrdých a měkkých. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-xviii-cj-dum-6.pptx Prezentace slouží k procvičování učiva o číslovkách.

Krátké a dlouhé samohlásky | Dlouhé samohlásky, Psací

Nová škola, distribuce učebnic, prodej učebni K procvičování pravopisu (koncovky podstatných jmen, velká písmena, shoda podmětu s přísudkem, koncovky přídavných jmen) si přidáme procvičování tvarů zájmena já (mě x mně). Čtěte pečlivě zadání, pište čitelně, vypracované úkoly posílejte na adresu: marcela.harastova@zstovacov.cz a držte se. 1 Procvičujeme pravopis přídavných jmen. Kdo napsal knihu Procvičujeme pravopis přídavných jmen? Autorem je Lenka Bičanová. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih

Skloňování Přídavných Jmen - Tvrdých

Pracovní list k procvičení spisovných tvarů a pravopisu přídavných jmen. Stáhnout soubor Materiál slouží k opakování a procvičení učiva o měkkých a tvrdých přídavných jménech. Stáhnout soubor Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy: Přívlastek, druhy přívlastků, procvičování - pracovní list. Žáci. Výukový materiál je zaměřen na skloňování přídavných jmen. Žáci se seznámí s pravidly a odchylkami při deklinaci a osvojí si jednoduchá pravidla rozlišování. V průběhu výkladu své poznatky zúročí v práci s textem, v němž doplňujípříslušné koncovky přídavných jmen Pravopis i, y, skladba - procvičuje se psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, ve vyjmenovaných slovech, v koncovkách podstatných a přídavných jmen, u sloves v osobních koncovkám přítomného tvaru a v příčestí minulém (shoda podmětu s přísudkem v minulém čase), vyhledávání podmětu a přísudku Přídavná jména za skvělou cenu 28,00 Kč najdete ve skupině Naučné tabulky , Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma přídavných jmen vhodné i pro dyslektiky. vzory tvrdých, měkkých a přivlastňovacích přídavných jmen pravopis konco

Koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých

TÉMA: Pravopis přídavných jmen tvrdých a měkkých ČÍSLO PROJEKTU: 2581/21/7.1.4/2010 Anotace: pracovní list pro doplňování i-y u přídavných jmen tvrdých a měkkých, možno použít i jako prověrku, příloha - kontrolní list. bíl- sníh ciz- člověk deštiv- den ps- bouda mal- sněhulác porovnává významy slov, zvláště slov opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných. Český jazykProcvičování přídavných jmen tvrdých a měkkých str. 97-100Český jazyk - slohvypravováníAnglický jazykProjekt (A letter to my penfriend)MatematikaDesetinná čísla - zápis, čtení, porovnávání str. 37, 40-43Opakování písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení do 1 000 000VlastivědaEU, NATO, OSN.

5.ročník - Procvičování přídavných jmen měkkých - YouTub

Nový dvoubarevný pracovní sešit formátu A5 obsahuje základní poučky, úkoly k procvičování učiva zpracované zábavnou formou, diktáty, hry, klíč ke cvičením a kartu s přehledem skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích. NNS557 . Zatím nikdo nehodnotil ČJ - skloňování přídavných jmen měkkých. PS str. 47/8 a str. 48/3,4. M - Písemné násobení trojciferným činitelem. PS str. 30/9 a,b, 10, str. 31/11. DÚ str. 31/14 - příklady na procvičování násobení - po víkendu budeme psát test! Čtení - balet, Labutí jezer Vzory přídavných jmen slouží jako pomůcka pro určení správné koncovky. Vzory jsou slova, podle kterých se stejně nebo podobně skloňuje skupina přídavných jmen. Vzory přídavných jmen jsou rozděleny na vzory pro přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací

 • Turbošrouby 300mm.
 • Tříkolka pro seniory půjčovna.
 • Ministerstvo obrany praha 6 hradčany tychonova 221 1.
 • Bipartismus země.
 • Trilogie thor.
 • Luxusní hluboké kočárky.
 • Rakouské třítisícovky.
 • Plastové kuchyňské náčiní.
 • New horizons rychlost.
 • Phil collins vek.
 • Fabia facelift 2018.
 • Deštné v orlických horách počasí.
 • Individuální adopce.
 • Rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami.
 • Acrylic painting abstract.
 • Vytápění zadarmo.
 • Střídavá péče bydliště.
 • Mravenec wikipedie.
 • Zdravotní obuv pantofle.
 • Lymfopenie příznaky.
 • Starověk egypt.
 • Cassini real images.
 • Traktorbagr bělorus.
 • Olympiada 2000.
 • Láska nebeská 2 v kinech.
 • Jablečný ocet na bělení zubů.
 • Eet ubytování v soukromí.
 • Svědkové jehovovi oficiální stránky.
 • Jimi textil sk.
 • Tepelně odolný ventilátor.
 • Zvedák na sadrokarton hornbach.
 • Otevírání pevnosti josefov 2019.
 • Vymena baterie macbook pro 2013.
 • Nikotin cevy.
 • South park 23.
 • Prodej garaz praha 10.
 • Těhotenské focení karlovy vary.
 • Auto palace marketing.
 • Columbus blue jackets cesi.
 • New horizons rychlost.
 • Cholesterol buněčná membrána.