Home

Prezentace úvodní snímek

Úvodní snímek. Úvodní snímek, který obsahuje hlavní body nebo oblasti prezentace. Jeden snímek pro každý bod nebo oblast, který je uvedený na úvodním snímku. Souhrnný snímek, který zopakuje seznam hlavních bodů nebo oblastí v prezentac Do prezentace můžete přidat čísla snímků, čísla stránek poznámek, čísla stránek podkladů a datum a čas. klikněte na kartu Snímek. Chcete-li do stránek poznámek přidat datum a čas, Když budete chtít přidat nebo odebrat číslo snímku jenom na úvodní stránce,. Vzhled prezentace - šablony Vzhled prezentace - šablony Vytvoření požadovaného vzhledu prezentace OBSAH předlohy barevné schéma šablony PŘEDLOHA Forma podle niž se odlévají jednotlivé snímky v celé prezentaci. Určuje rozmístění a formát zástupných symbolů a dalších objektů (zápatí) na snímku Úvodní snímek: téma prezentace; jméno přednášejícího; Poslední snímek: Děkuji za pozornost Použité zdroje (www adresy, názvy knih, časopisů) Odkazy na další zdroje informací k tématu ( - / / - ) Kontakt na přednášejícího (pokud prezentace měla vyvolat nějakou poptávku, komunikaci s přednášejícím.

Nadpis snímku - PowerPoint

Zásady pro tvorbu prezentace Tvorba prezentace Počet snímků by měl odpovídat předpokládané délce prezentace (zhruba 2 minuty na snímek) Úvodní snímek představuje název prezentace a autora. Pro snímky vybíráme kontrastní barvy pro text a pozadí - lépe čitelné je světlé písmo na tmavém pozadí Aby měla prezentace nějaký řád, je dobré omezit množství barev vyskytujících se v ní. Úvodní snímek. Úvodní snímek má za úkol přitáhnout posluchačovu pozornost. Jak jste si možná všimli, nikde v prezentaci není zobrazena česká vlajka; použijeme ji tedy jako pozadí k prvnímu snímku Prázdná prezentace. Nyní je již připravena prezentace a je aktivován úvodní snímek, v němž jsou předdefinovány ploch pro . nadpis. a . podnadpis. Tvorba prezentace. Vyplň nadpis (a podnadpis), např. Praha matka měst (a autor) . Nyní aktivuj druhý snímek kliknutím v panelu nástrojů na tlačítko . V podoknu . Rozložení. We would like to show you a description here but the site won't allow us

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: ml Last modified by: Michal Lehnert Created Date: 2/3/2005 4:55:51 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3 Vytvořte novou prezentaci a upravujte ji současně s dalšími uživateli. Pracujte s připojením k internetu i bez něj. Upravujte v Prezentacích soubory aplikace PowerPoint. Zdarma od Googlu TIP: Rozložení nového snímku je automaticky nastaveno na Nadpis a text, první snímek nové prezentace má rozložení Úvodní snímek.Pokud se vám podokno úloh pro rozložení snímků nezobrazuje, stiskněte v nabídce Formát příkaz Rozložení snímků Spuštění prezentace - první možnost. Přesuňte se na první snímek v osnově a klikněte na tlačítko spuštění prezentace. Spuštění prezentace - druhá možnost. Klávesovou zkratkou F5. Spuštění prezentace - třetí možnost. V kartě Prezentace ze sekce Spustit prezentaci vyberete Od Začátku

2 Úvodní snímek Po spuštění programu PowerPoint se nám zobrazí první (úvodní) snímek prezentace v tzv. editačním režimu. Pod každým snímkem je prostor pro naše poznámky, kam si můžeme zapsat nebo zkopírovat podrobnější text Naše prezentace již obsahuje úvodní snímek se dvěma poli - Nadpis a podnadpis. Účel nadpisu je jasný, do podnadpisu se většinou píše podtitul prezentace nebo jméno autora. Text můžeme do polí jednoduše zadat. Text je možné formátovat vlevo nahoře v záložce Domů na pásu karet Rozsah prezentace: úvodní snímek, minimálně 10 snímků a poslední snímek zdroje. Obsah prezentace: Úvodní snímek- název vesnice; Historie obec - znak, pečeť, popis obce; Pamětihodnosti, významná místa, budovy a zajímavosti; Škola v obci (www stránky, foto) Spolky, sdružení, organizac

Vytvoření a tisk prezentace v zobrazení osnovy - PowerPoin

 1. Zadání samostatného cvičení - PowerPoint 1 . Připravte první snímek nové prezentace o novinkách verze PowerPointu 2007. Snímek připravte v rozvržení Úvodní snímek dle obr. 1
 2. 2.1 Úvodní snímek Důležitým prvkem prezentace je její úvodní snímek. Tento snímek uvádí naši prezentaci publiku, a proto by měl obsahovat název prezentace, jméno přednášejícího a případně další údaje např. instituci, datum, místo aj
 3. Za úvodní snímek prezentace vložte souhrnný snímek. Jednotlivé položky v souhrnném snímku převeďte na hypertextové odkazy vedoucí k danému snímku. Použijte přechodový efekt pro snímky. Pro snímek s odrážkami zvolte vhodné animace. Na snímek s grafem vložte tlačítko pro přechod na souhrnný snímek
 4. Písek, představuje na začátku prezentace udiveným posluchačům naprosto neznámou věc. 2. Promítněte krátké video. I sebekratší snímek vydá za tisíce slov. Můžete úvodní slide zaplnit odrážkami s důležitými čísly a daty, ale stejně u lidí vyhraje video. Tak proč toho nevyužít a nepohrát si s lidskými emocemi

Přidání čísel snímků, čísel stránek nebo data a času

Výukové prezentace Úvodní snímek Opakování: na co navazujeme Osnova Hlavní témata prokládaná opakovanou osnovou Shrnutí Použité zdroje Jak prezentovat Prezentaci nečtete!!! prezentace stručně opakuje kostru vašeho vyprávění jsou v ní uvedeny podstatné pojmy (pokud možno ne celé věty, spíše poznámky! úvodní a koncový snímek PREZENTACE: zde Termín obhajoby PREZENTACE: 7.A ( 13.01.2020, 5. a 6. vyučovací hodina, interaktivní učebna ) 7.B ( 06.01.2020, 5. a.

Doplňte úvodní snímek s názvem Tvorba prezentací v PowerPointu; Upravte předlohu snímků, nastavte motiv a barevné schéma Nastavte jednotné přechody mezi snímky a automatické časování po 10 s Ukládejte do souboru 2C_Prijmeni_prezentace01.ppt 1. snímek prezentace (tento) zůstává beze změny (skrytý snímek) 2. snímek prezentace vyplní autor podle předlohy (skrytý snímek) 3. snímek prezentace (úvodní) vyplní autor podle předlohy 4. snímek prezentace začíná vlastní text prezentace předposlední snímek prezentace použitá literatura poslední snímek prezentace. 1. Úvodní snímek téma, jméno, skupina, rok 2. Vlastní obsah - definice a rozdělení materiálů, výroba, vlastnosti, použití, cenová hladina 7 až 12 snímků pouze krátká slovní spojení nebo hesla (žádné celé věty!!!) 3. Závěrečný snímek souhrn, zdůraznění hlavních informací (v bodech) 4

Prezentace

Prezentace - 1 úvodní snímek + 5 informativních snímků o daném obratlovci (nejsou nutné zdroje) Referát - pro případ, že nemáte Power point, 1 stránka A4, ručního psaní + doplnit o obrázky. Jaké informace možné použít. o výskyt zvířete, v kterých oblastech žije Pravidla pro referáty, projektové práce a prezentace Referáty, projektové práce Prezentace Úvodní snímek (část referátu, projektové práce) má obsahovat název, jméno autora a datum vzniku Text musí být přehledný a strukturovaný (nadpis, podnadpisy, odstavce, číslování, odrážky V aplikaci PowerPoint vytvořte v normálním zobrazení pomocí libovolné šablony samostatnou prezentaci 1user.ppt, která bude tvořena třemi snímky:. 1. Úvodní snímek: (s přechodem šachovnice dolů, pomalu) bude obsahovat hlavní nadpis (písmo velikosti 54 bodů, zarovnání na střed), pod hlavním nadpisem další nápis vytvořený ve WordArtu (prohnutý do oblouku) Pokud nezaąkrtneme úvodní snímek celé prezentace, tak sice z něj a ze za ním jdoucích snímků aľ do prvního zaąkrtnutého snímku bude vytvořen úvodní oddíl, ale miniatura tohoto oddílu nebude zahrnuta do souhrnného snímku. Nahoru Souhrnný náhled u prezentace s jiľ vytvořenými oddíl

Lekce 3 - Základy PowerPointu - Vylepšení vzhledu prezentace

slideplayer.cz - Nahrávejte a Sdílejte své PowerPoint ..

 1. imálně 8 snímků - maximálně 16 snímků obsahu poslední snímek
 2. PREZENTACE BĚHEM NĚKOLIKA MINUT Použitím stručného průvodce v několika krocích 1. Tvorba kostry prezentace - úvodní informace. 2. Výběr typu prezentace - průvodce nabídne seznam hotových, tématicky rozdělených vzorových prezentací. 3. Výběr stylu prezentace - nastavení barevnosti prezentace. 4
 3. Pouľívání předlohy snímků umoľňuje rychle a jednotně nastavit jejich vzhled a daląí vlastnosti. Faktem ale je, ľe úvodní snímek prezentace má specifické postavení a v mnohém se liąí od snímků ostatních. To vąak nijak nebrání vyuľití předlohy, nebo» PowerPoint má moľnost vloľit do předlohy prezentace více vzorů včetně vzoru pro její úvodní snímek

Prezentace Google - zdarma vytvářejte a upravujte

1. Prezentace bude obsahovat minimálně 15 snímků, tj. úvodní snímek (název tématu, třída, školní rok, příjmení a jméno tvůrce), 12 snímků vlastního obsahu, snímek se zdroji a závěrečný snímek. 2. Prezentace bude obsahovat alespoň tři různá rozložení snímku. 3 Otázka: Prezentace Předmět: pozdrav, úvodní sdělení, cíle prezentace; Komunikace s posluchačem práce s hostem, mimika, gesta Popište prostředí MS Powerpointu a vysvětlete pojmy - snímek, přechod. nejpoužívanější program pro přípravu prezentací.

Fotka klaviatury na úvodním snímku předurčuje tuto šablonu pro prezentace o tématech souvisejících s hudbou. Když ale úvodní snímek vyměníte za jiný, zjistíte, že se návrh hodí ke spoustě účelů. Snímky v kombinaci modré a černé s oblými křivkami využijete v práci i pro osobní potřebu. Tato šablona obsahuje různá rozložení snímků v širokoúhlém. 1 Spusťte program MS PowerPoint například tak, že v nabídce Start zvolíte Spustit, do řádku otevřeného okna ručně vepíšete příkaz PowerPnt a stisknete OK.Při spuštění se automaticky vytvoří nová prezentace s jedním snímkem, který bývá úvodní. 2 Chcete-li přidat do existující prezentace nový snímek, použijte volbu Vložit a Nový snímek nebo. zobrazený Úvodní snímek (určený pro název prezentace) a Nadpis a obsah (obsah nabízí několik úrovní, kliknutím na úroveň můžete nastavovat formát - opět obdoba formátování ve Wordu)

Moje první prezentace . Zadaní: Vytvořte prezentaci o své osobě, zájmech, zálibách, o možném budoucím povolání. Rozsah prezentace: Úvodní snímek- jméno a tříd První snímek. Vytvoříme první prázdný snímek. Dim PPApp As PowerPoint.Application Dim PPPres As PowerPoint.Presentation Dim PPSlide As PowerPoint.Slide ' Vytvořit PowerPoint Set PPApp = CreateObject(Powerpoint.Application) PPApp.Visible = True ' Tvorba prezentace Set PPPres = PPApp.Presentations.Add PPApp.ActiveWindow.ViewType = ppViewSlide 'snímek Set PPSlide = PPPres.Slides.Add(1.

Jak pracovat se snímky - JNP

Návod - prezentace krok za krokem - PowerPoint 2010

Prezentace vytváříme např. v programech: MS PowerPoint, OpenOffice Impress, Flash, Užití: doprovod k přednášce (lineární nebo rozvětvená struktura, posun automatický nebo po krocích) encyklopedie; webové stránky atd. MS PowerPoint - program z kancelářského balíku MS Office pro tvorbu prezentací. Tvorba prezentace Prezentace k úvodní schůzce Author: Šímová Veronika Last modified by: PC Created Date: 5/25/2015 3:13:01 PM Document presentation format Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6 Snímek 7 Snímek 8 POROVNÁNÍ KULMINACÍ POVODŇOVÉ VLNY Snímek 10 Snímek 11 Snímek 12 Snímek 13 Snímek 14 Snímek 15 Snímek 16 Snímek 17 Snímek 18. Tento snímek byl vytvořen pomocí automatického rozvržení Úvodní snímek. Automatické rozvržení Úvodní snímek vychází z předlohy nadpisů. Objekty na předloze úvodního snímku jsou zobrazeny na všech snímcích, které byly vytvořeny pomocí automatického rozvržení Úvodní snímek

prezentace | Random blog

Lekce 2 - Základy PowerPointu - Jednoduchá prezentace

Toto je závěrečný snímek. Pour conclure mon présentation, il est important de dire Pro ukončení prezentace je nutné říci Merci pour votre attention ! Děkuji za vaši pozornost. Je voudrais vous remercier pour votre présence. Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste přišli. Est-ce que vous avez quelques questions Prezentace s čerstvou zeleninou (širokoúhlý formát) Chystáte prezentaci týkající se práce s potravinami, ať už jde o obchod, kulinářské umění nebo zábavu? Návrh této šablony obsahuje úvodní snímek s obrázkem zeleniny na čistě bílém pozadí Pravidla pro prezentace RP INF3 Kabinet INF, HK 2020 Pravidla pro tvorbu prezentace ro čníkových prací Struktura RP 1. Úvodní snímek - Název RP + vaše jméno a příjmení, třída. 2. Anotace RP - V bodech vyjádřeny cíle a výsledky RP (odrážky). 3

POČTÁŘ - Informatika 8 - Moje vesnic

úvodní snímek s textem v textovém poli (téma prezentace, jméno p řednášejícího, typ přednášky apod.) snímek s nadpisem a textem v 1 sloupci s použitím odrážek snímek (snímky) s 1 nebo více obrázky a doprovodnými komentá ři. Zdroj obrázk ů: klipart nebo libovolný soubor (nap ř.: ze složky \Dokumenty\Obrázky, \Foto. Osnova prezentace Vývoj kritické infrastruktury (USA, EU, ČR) Strategické dokumenty EU Definice a vymezení v ČR Strategické dokumenty ČR Definice kritické infrastruktury (KI) v pojetí ČR výrobní a nevýrobní systémy, jejichž nefunkčnost by měla vážné dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného rozsahu dalších základních funkcí státu při krizových. Před tímto krokem zvolíme, zda má být součástí záznamu vstup z webkamery (2) a mikrofonu (3) (můžeme zvolit jedno, druhé, obojí, žádné). Část označená (4) umožňuje vkládat ruční poznámky do zaznamenávané prezentace (je vhodné použít grafický tablet), pomocí (5) se posouváme na další snímek (resp. animaci) Jeden snímek -jedna myšlenka OBECNÉ RADY. OBSAH 1) Úvodní strana 2) Úvod + cíle 3) Materiál 4) Metodika 5) Výsledky 6) Závěr 7) Poděkování Název, autor, ústav a školitel ÚVODNÍ STRANA Toxoplazmóza, neosporózaa babezióza Prezentace aplikace PowerPoin

25

Zadání samostatných cvičení - PowerPoint

PowerPoint - Prezentace Vladan Pokorný VI. A Materiálprostudovat a vyzkoušetdo 30.4. 2020 Pokud nemáte doma PowerPoint, podobně funguje volněpřístupnáLibreOffice.Nainstalujte si do PC. Jak začít vytvářet prezentaci se dozvíte v následujících stránkácha týdnech Pak již začíná samotná prezentace - úvodní snímek, obsah a jednotlivá témata, která jste si vybrali v rámci Průvodce. Velice zajímavou funkci je i vložený informací do poznámek k vybraným snímkům, vidíte tam nápady a náměty na to, o čem u daného snímku mluvit nebo seznam citátů Winstona Churchilla Prezentace ve francouzštině. Nelehký úkol prezentovat v cizím jazyce. Nebuďte na učení sami a učte se francouzsky společně s námi. Učte se na SoGoo Úvodní snímek s motivačním tematickým obrázkem. Benzen = benzenové jádro = aromatické jádro = cyklus = kruh Benzen - diskutujeme s žáky o tom, co si vybaví pod pojmem benzen, co si pamatují ze ZŠ

Prezentujeme Jednoduše Pomocí Ms Powerpoint 201

Odstraňte poslední snímek s nadpisem Ekonomika. Změny v prezentaci uložte. 7. Otevřete soubor historie.pptx uložený ve složce cviceni_prezentacni_program_m6. Snímek s nadpisem Stručná historie města zkopírujte do prezentace praha.pptx za druhý snímek prezentace. Změnu v prezentaci uložte. Soubor historie.pptx zavřete 2. Pro první snímek prezentace nastavte přechod mezi snímky Včelí plástev a dobu trvání 2s. 3. Prohlédněte si náhled přechodu na snímek 1. 4. Vložte do předlohy snímků animaci Přilétnut pro text s odrážkami, text se bude zobrazovat automaticky po předchozím objektu (nadpis). 5

Power Point 2010 - úvodní obrazovka | Školení konzultaceJak vytvořit prezentaci v PowerPointu – wikiHow

Jednoduchá prezentace v PowerPoint

Úvodní snímek má obsahovat název prezentace, jméno autora a datum vzniku (stačí měsíc a rok). Každý další snímek, pokud nezobrazuje pouze jeden obrázek, graf, tabulku apod., by měl mít výstižný název odpovídající jeho obsahu. Při tvorbě prezentace je vhodné použít schémata, nákresy, grafy a obrázky Vložit nový snímek s konkrétním rozložením jako je úvodní snímek, nadpis a obsah, pouze nadpis, prázdný snímek apod. Přepínat mezi různými zobrazeními prezentace jako jsou normální zobrazení, zobrazení řazení snímků, zobrazení předlohy, zobrazení poznámek, zobrazení osnovy a předvádění prezentace Efekt můľe být jednotný pro celou prezentaci nebo se můľe u kaľdého snímku liąit. Lze je pouľít jak při ručním, tak i automaticky probíhajícím předvádění prezentace. Pro nastavení přechodových efektů spus»te přísluąnou prezentaci v reľimu Normální a přejděte na její úvodní snímek. Přejděte na kartu. Prezentace byla vytvořena v programu Microsoft PowerPoint (2016) a obsahuje 10 snímků + 1 snímek s použitými zdroji. Při vytváření prezentace byly použity obrázky stažené z internetu, které je možné použít, sdílet či upravovat (vyhledáno pomocí filtru)

Facebook DŘEVO-PRODUKTKVIFF | Úvodní stránkaFyzika :: Martin Gembec

Vaše prezentace svítí, bliká a pomalu i hraje, jenže jste (opět) sklidili jen vlažný potlesk a žádné doplňující dotazy. Těchto pět zlepšováků vám pomůže tvořit slidy, které chytnou. 1. Prezentace j Úvodní znělka (1 minuta) - Nenechte se chytit panache a herectví úvodem. Vaše publikum již ví, proč tam jsou, a vypracování úvodního dojmu jim dává dojem, že tato prezentace bude dlouhý.Zdlouhavé intro rozpouští fokus ještě před zahájením prezentace Dělitelnost přirozených čísel Rozklad na prvočinitele Úvodní opakování Prvočíslo je číslo, které má právě dva různé dělitele (číslo jedna a samo sebe). Arial Trebuchet MS Calibri Prezentace Školicí seminář Dělitelnost přirozených čísel Snímek 2 Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6 Snímek 7 Snímek 8. Je určena k výkladu, k procvičení a upevnění látky. Úvodní snímek motivuje a ilustruje probíranou látku. Barevně odlišená a podtržená slova skrývají odkazy na snímky k probírané látce Snímky 8 a 9 orientují žáky na časové lince prezentace bude mít . 6 (minimálně) až. 10 (maximálně) snímků. a . bude splňovat následující: 1. snímek: úvodní-název práce, autor, ilustrační obrázek. 2. až předposlední snímek: vlastní práce - text a obrázky - v prezentaci představíš vybrané téma spolužákům (později budeš prezentovat ve škole), takže. Google Prezentace, úvodní seznámení, volba rozvržení snímků. http://www.screenr.com/Knw

 • O2 připojení k internetu nastavení.
 • Automapa kréta.
 • Crohnova choroba biologická léčba.
 • Whitney csfd.
 • Úmrtní oznámení strakonice.
 • Florida co navštívit.
 • Asijske vlajky.
 • Bigbrother.
 • Husokachna koupit.
 • Bruce lee syn.
 • Malé lednice.
 • Opalování pod vodou.
 • Hokej extraliga dnes.
 • Kuba ekonomika.
 • Kakadu inka chov.
 • Philips sonicare druhy.
 • Produkce skoda auto.
 • Hledané osoby české budějovice.
 • Microsoft word 2010 free download.
 • Hvar obchody.
 • Průmysl čr mapa.
 • Silnice druhé třídy.
 • Fps monitor free.
 • Podvýživa u tlustých.
 • Oslava narození miminka.
 • Glykosaminoglykan.
 • Brazilská depilace brno recenze.
 • Hannibal s01e06.
 • Květináče vnitřní.
 • Red 2.
 • Polaroid fotoaparáty.
 • Zdravá restaurace kutná hora.
 • Dunajská cyklostezka.
 • Princ z pohádky.
 • Ciprinol a alkohol.
 • Lupy v pubertě?.
 • Apophysis 7x.
 • Kompresní návleky cep.
 • Fosfor v krvi.
 • Horizontální žaluzie.
 • Pes se stále olizuje.